Fişele disciplinelor pentru programele de masterat

Arheologie şi studii clasice

Societate, artă identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Istoria şi socio-antropologioa epocii moderne

Istoria Europei de sud-est

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu şi turism cultural

Studii iudaice

Managementul securităţii în societatea contemporană

Securitate, Intelligence şi competitivitate în organizaţii

Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale

Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

  • Semestrul I
  • Semestrul II
    • Elite politice in Transilvania in sec. XX.
    • Miscari de capital in Europa Centrala in sec. 19-20
    • Institutii financiare, cooperative si modernizarea societatii central-europene si transilvanene in sec 19-20
  • Semestrul III
  • Semestrul IV

Filosofie antică şi medievală

Filosofie, cultură, comunicare

Teorie critică şi studii multiculturale