Departamentul de Istorie în limba maghiară

Conf. dr. NAGY Róbert
 • Director al Departamentului de Istorie în limba maghiară
 • domenii de competenţă: Istorie modernă, istoria economică a sec. 19, istoria relaţiilor internaţionale în sec. 18-19
 • e-mail: nrobert70@yahoo.com
Prof. dr. PÁL Judit
 • domenii de competenţă: Istoria socială şi politică a Transilvaniei (sec. XVIII-XIX), istoria oraşelor, istoria armenilor din Transilvania
 • e-mail: palbbte[at]gmail.com
Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
 • Prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 • domenii de competenţă: Istoria oraşelor şi instituţiilor în epoca medie târzie şi premodernă
 • e-mail: eruszfogarasi@freemail.hu
Prof. dr. SIPOS Gábor
 • domenii de competenţă: Istoria bibliotecilor, istorie ecleziastică
 • e-mail: gsipos13@gmail.com
Conf. dr. BAJUSZ István
Conf. dr. MOLNAR KOVÁCS Zsolt
 • domenii de competenţă: Istorie antică
 • e-mail: molnar-kovacs[at]freemail.hu
Conf. dr. Maria LUPESCU
 • domenii de competenţă: Viaţă religioasă şi societate ecleziastică în Transilvania medievală, testamente medievale din Transilvania
 • e-mail: marialupescu@yahoo.com
Conf. dr. TÓTH Szilárd
 • domenii de competenţă: Istoria României în perioada interbelică, problema minorităţilor în perioada interbelică, războiul rece, relaţii internaţionale în sec. XX, didactica istoriei, istorie economică
 • e-mail: tszilard22@yahoo.com
Conf. dr. LŐNHÁRT Tamás
 • domenii de competenţă: Istoria şi teoriile contemporane ale relaţiilor internaţionale, minorităţi naţionale din Europa centrală şi de est, instaurarea regimurilor comuniste în Europa centrală şi de est, integare europeană, geopolitică şi geostrategie
 • e-mail: lonhartt@yahoo.com
Lect. dr. PAKO Klára
 • domenii de interes: arhitectura Renaşterii în Transilvania, arhitectura militară în sec. 16-17, fortificaţii bastionare în Transilvania, arhitecţi italieni activi în Transilvania în epoca Renaşterii
 • e-mail: kovacs_kl[at]yahoo.com
Lect. dr. HUNYADI Attila
 • domenii de competenţă: Istorie contemporană, economie contemporană;
 • e-mail: hunatti@gmail.com
Lector dr. FEHÉR Andrea
 • domenii de competență: memorialistică ardeleană (sec. XVII-XVIII); istoria familiei și copilăriei (epoca modernă); istoria vieții cotidiene (sec. XVIII, Transilvania); criminalitatea feminină din epoca epoca modernă; teoria istoriei; antropologie istorică, microistorie.
 • e-mail: feher_andrea[at]yahoo.com
Lect. dr. KOVÁCS Zsolt
 • domenii de competenţă: Limbajul emblematic în arta transilvană (sec. 17-18), ceremonii funerare, artă franciscană barocă, monumente.
 • e-mail: gykzsolt@yahoo.com
Asist. dr. GURKA-BALLA Elena
 • domenii de competenţă: Biblioteconomie, catalogarea şi clasificarea publicaţiilor, bibliografie de istorie locală;
 • e-mail: ilona.balla[at]bcucluj.ro
Asistent dr. FODOR János
 • domenii de competenta: Istorie contemporană, Istoria minorităților naționale din România, Biografie politică
 • e-mail: fodorjanos89[at]gmail.com
Profesor emerit dr. KOVÁCS András
 • domenii de competenţă: Arta medievală şi premodernă a Transilvaniei, în special arta secolului al XVII-lea;
 • e-mail: akovacs@hiphi.ubbcluj.ro
Profesor emerit dr. CSUCSUJA István
 • profesor consultant
 • domenii de competenţă: Istoria economică şi socială a Europei Centrale şi de Est;
 • e-mail: icsucsuja@yahoo.com
Departamente