Cursuri postuniversitare

În perioada 16 septembrie - 18 octombrie 2019 se fac înscrieri la cursul postuniversitar

 • Reconversie profesională în Istorie (Durata: 4 semestre, taxa de şcolarizare: 2400 lei) (Prezentarea programului)

Programele Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Managementul arhivei curente şi Profesor documentarist vor fi reorganizate conform noii Metodologii cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior şi vor fi reluate începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020. Vă rugăm să urmăriţi pe site informaţiile actualizate.

 

Persoanele interesate de cursul Reconversie profesională în Istorie sunt rugate să depună în această perioadă la secretariarul facultăţii (personal sau prin poştă) un dosar care să conţină următoarele acte:

 • fişa de înscriere completată însoţită de Declaraţie de consimtământ pentru prelucrarea datelor personale
 • copii simple ale:
  • cărţii de identitate
  • diplomei de bacalaureat şi foii matricole (Foaie matricolă trebuie să aibă persoanele pe a căror diplomă de Bacalaureat nu apar mediile anilor de liceu)
  • diplomei sau adeverinţei de licenţă şi a Suplimentului de diplomă (sau Foii matricole)
  • certificatului de naştere
 • adeverinţă care să ateste vechimea de minim 2 ani în învăţământul preuniversitar
 • dovada plăţii taxei de admitere de 120 de lei (dacă taxa de admitere se achită prin poştă Vă rugăm să precizaţi "Facultatea de Istorie şi Filosofie, taxa de înscriere PU")

Aceste acte se vor trimite în dosar plic pe adresa:

Universitatea "Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Istorie şi Filosofie - Secretariat
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

Taxa se plăteşte la Secretariat sau în contul: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la Trezoreria Cluj, CUI(CF):4305849.
Detalii suplimentare la telefon: 0264405300 int. 5275, Loredana Nemeth