Cursuri postuniversitare

    Începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021 se organizează admitere pentru Cursul postuniversitar Biblioteconomie și știința informării. Admiterea se face pe bază de dosar, care se depune în perioada 11 ianuarie-19 februarie 2021.
Fişa de înscriere
Acte necesare înscrierii

Declarație de consimțământ

    Admiterea la cursurile postuniversitare organizate pentru anul universitar 2021-2022 va avea loc prin depunerea dosarelor în perioada 13 septembrie-15 octombrie 2021.


  • Program de conversie profesională în Istorie

Fişă de înscriere

Acte necesare înscrierii

Declaraţie de consimțământ

 

 

  • Program de formare şi dezvoltare profesională în protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit

Fişă de înscriere

Declarație de consimțământ

 

 

  • Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Fişa de înscriere
Acte necesare înscrierii
Declarație de consimțământ