Masterat

 • Calendar
  Sesiunea iulie 2020
  13-17 şi 20-21 iulie
  orele 9-14
  - Înscrierea candidaţilor
  22 iulie - Desfăşurarea probelor
  - Rezultate preliminare
  23 iulie - Confirmarea ocupării locului
  24 iulie - Afişarea rezultatelor
  Sesiunea septembrie 2020
  7-9 septembrie - Înscrierea candidaţilor
  10 septembrie - Desfăşurarea probelor
  - Afişara rezultatelor preliminare
  11 septembrie - Confirmarea ocupării locului
  14 septembrie - Afişarea rezultatelor
 • Criterii de admitere
 • Acte necesare la înscriere
  Important!
 • Conform Regulamentului de Admitere al UBB, înscrierea se face personal sau în baza unei procuri notariale.
 • Nu se acceptă dosare incomplete.