Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea februarie 2021

 

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de absolvire (cursuri postuniversitare si conversie profesională):

 • - cerere tip de înscriere (se descarcă de pe site-ul facultății, se semnează, se scanează și se încarcă pe platformă resp. se trimite trimite la adresa de mail indicată);
 • - dovada achitării integrale a cursului
 • - certificatul de naștere
 • - cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • - lucrarea de absolvire însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
 • - Copii ale actelor de studii:
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de UBB
   • - diploma de licență;
  • Absolvenți cu diplomă de licență eliberată de o altă universitate
   • - diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
   • - diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia.

Cererile tip de înscriere

 

 

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională