Cursuri postuniversitare

Susţinerea disertaţiei, sesiunea iulie 2019

Susţinerea disertaţiei: pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist va avea loc sâmbătă, 6 iulie 2019 de la ora 9 la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga", sala I. Muşlea.

Pentru cursul Managementul arhivei susţinerea disertaţiei va avea loc joi, 4 iulie 2019 la ora 1030 la sediul Arhivelor Cluj (str. M. Kogălniceanu nr. 10).

 

Absolvirea Cursurilor de Conversie Profesională se defăşoară astfel:

 1. Cursanţii vor susţine un examen scris, cu durata de 3 ore, pe baza tematicii şi a biliografiei în data de 5 iulie 2019, ora 10, str. Napoca nr. 11, sala Pompiliu Teodor.
 2. Promovarea examenului scris va fi urmată de susţinerea lucrării de absolvire, în faţa comisiei numite de conducerea facultăţii în data de 6 iulie 2019,ora 10, str. Napoca nr. 11, sala Pompiliu Teodor.

Inscrierea se va face la secretariatul facultăţii până în data de 1 iulie 2019.

 

 

Acte necesare pentru înscriere la susţinerea disertaţiei:

 1. Fişa de înscriere (se ia de pe site sau de la secretariat) Important: Fişele se vor lista faţă-verso
 2. Dovada achitării integrale a cursului (copii după mandate sau chitanţe însumând 1.200/1500 lei)
 3. Copie legalizată după certificatul de naştere;
 4. Copie simplă a Cărţii de Identitate;
 5. Copii ale actelor de studii:
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de UBB
   • diploma de licenţă
  • pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă eliberată de o altă universitate
   • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în cazul în care diploma de bacalaureat a fost însoţită de foaie matricolă)
   • diploma de licenţă şi suplimentul de diplomă sau foaia matricolă (în cazul în care diploma de licenţă a fost însoţită de foaie matricolă)
   Atenţie! Dacă dosarele pentru înscriere la susţinerea disertaţiei se trimit prin poştă, copiile actelor vor fi legalizate.
   Candidaţii care se înscriu la secretariatul facultăţii se vor prezenta cu actele de studii în original şi copii simple ale acestora.
   Adresa referitoare la actele care se depun la înscriere.
  • Declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea nu e plagiată, (Descarcă declaraţia)
 6. Lucrarea listată şi pe CD sau DVD

Pentru cursurile Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi Profesor documentarist dosarul pentru înscrierea la disertaţie se depune la secretariat până cel târziu în data de 3 iulie 2019 personal sau prin poştă la adresa:

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Istorie şi Filosofie
str. M. Kogălniceanu nr. 1
400084 Cluj-Napoca

 

Tematica pentru examenul de absolvire la cursul de Conversie profesională