Şcoala doctorală Relaţii intenaţionale şi Studii de Securitate

Evenimente

În 22 noiembrie 2019 se va desfăşura sesiunea ştiinţifică cu titlul:

Relaţiile internaţioanle şi studiile de securitate în faţa provocărilor timpului prezent

Director interimar: C. Ş. III dr. Mihai T. NICOARĂ

Audiențe /Secretariat:
Miercuri 09:00-12:00 Sala 308

Contact: Tel. 0741650450

 

Sediu:

Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 305.
RO 400084 Cluj-Napoca

 

Lansarea competiției pentru Programul Postdoctoral de cercetare avansată

Programului postdoctoral de cercetare avansată, Școala doctorală „Relații internaționale și Studii de Securitate”

Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate organizează admiterea pentru ocuparea locurilor Proiectului: Programul Postdoctoral de cercetare avansată (2019-2020).

 

Școala doctorală Număr de Cercetători postdoctorat
Școala Doctorală Relații Internaționale și studii de Securitate 3

 

Calendarul competiției:

 

  • 26,27, și 28 februarie - orele 09:00-12:00, depunerea dosarelor de candidatură în sala 308 (clădirea centrală UBB).
  • 28 februarie, ora 12:00, interviul și prezentarea proiectului (Anexa 2) de către candidați în fața comisiei desemnată de Școala Doctorală, în sala 308 (clădirea centrală UBB).
Doasar de candidatură:
  • - Certificatul de naștere, de căsătorie (în cazul schimbării numelui) și după actul de identitate (copii);
  • - Documentele de studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, de masterat și doctorat, la care se adaugă suplimentele de diplomă (copii);
  • - Planul individual de cercetare avansată (Anexa 1);
  • - Fișa de înscriere (Anexa 2);
  • - CV în format Europass care să conțină la final activitatea științifică;
  • - Lista completă a publicațiilor.

Program POCU: http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/2019/08/20/deschiderea-competitiei-de-selectie-in-proiectul-cercetare-doctorala-si-post-doctorala-de-calitate-inovativa-si-relevanta-pentru-piata-muncii/

 

Contact: Mihai T. NICOARĂ
e-mail: nicoaramihait[at]yahoo.com
Sdriss_ubb[at]yahoo.com

 

Documente necesare și pachetul de informații.
Rezultatul competiţiei
Nr. crt. Număr aplicant primit la înscriere Calificativul obținut
1. 1 (206) Admis
2. 2 (207) Respins
3. 3 (208) Admis
4. 4 (209) Admis