Acte necesare la înscriere

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Istorie şi Filosofie sunt necesare următoarele documente:

 • Scrisoarea de motivaţie aici, în limba română, în limba maghiară , în limba engleză
 • Fişa de înscriere completată cu toate informaţiilor solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare); fişele cu omisiuni nu se iau în considerare. Fişele de înscriere sunt disponibile la Secretariatul facultăţii şi pot fi xerocopiate sau se pot descărca aici.
  Fişa cumulativă pentru candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe domenii.
  Atenţie: dacă fişa nu se listează bine, Vă rugăm să salvaţi documentul pe calculatorul Dumneavoastră, apoi să-l listaţi.
 • dovada achitării taxei de procesare (50 de lei) şi a taxei de admitere (100 de lei). Plata taxei se poate face la casieria facultăţii, prin ordin de plată (prin bancă) sau prin mandat poştal, în contul IBAN al Universităţii "Babeş-Bolyai", nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, (Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849) cu specificaţia (obligatoriu completă): Taxă de procesare sau admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie;
 • copie simplă a Cărţii de Identitate

La confirmarea locului, candidaţii vor preda următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat în original (candidaţii care depun doar cópii legalizate după diploma de bacalaureat sau adeverinţă nu pot fi admişi decât pe locuri cu taxă);
 • foaia matricolă eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere în copie simplă şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip, în original, cu menţiunea "Apt pentru studii superioare";
 • două fotografii 3x4cm;
 • declaraţie prin care se confirmă locul ocupat (se completează la secretariat);
 • Studenţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe loc bugetat/cu taxă vor aduce o adeverinţă care să ateste perioada în care au fost susţinuţi de la buget pe perioada primei specializări studiate.
 • un dosar plic;
 • O dată cu depunerea dosarului de înscriere, candidaţii admişi pe locuri cu taxă au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare .

Înscrierea şi confirmarea se fac personal sau de către o altă persoană în baza unei procuri nortariale.