Studii postuniversitare

În sesiunea de admitere septembrie 2019 nu se organizează înscrieri pentru cursurile postuniversitare Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Managementul arhivei curente şi Profesor documentarist deoarece acestea vor fi reorganizate conform noii Metodologii cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior.
Cursanții înscriși înainte de 21 august 2019 vor finaliza programele de studiu după vechea metodologie.

Studii