Studii postuniversitare

  • Program de conversie profesională în Istorie

Prezentarea programului

Plan de învățământ

 

Orar

Anul I, semestrul I

Anul II, semestrul I

 

  • Program de formare şi dezvoltare profesională în protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit

 

Prezentarea programului

Lista cadrelor didactice

Plan de învăţământ

 

  • Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Prezentarea cursului

Plan de învăţământ

 

Orar

Semestrul I

Studii