Programarea examenelor/restanțelor

Programarea examenelor/restanțelor

 

Conform articolului 6, alineatul 6.4 din contractul de studiu, vă rugăm să țineți cont că neachitarea taxelor de școlarizare, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale așa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la interdicția participării studentului la examene și la consecințele aferente neparticipării.

 

Horărârea Consiliului de Administrație 376/13.01.2021 referitoare la Ghidul privind asigurarea protecției datelor cu caracter personal în timpul desfășurării examenelor prin intermediul tehnologiei și internetului

 

NIVEL LICENȚĂ

 

Istorie, linia română de studiu, ZI

Istorie, linia română de studiu, ID

Istoria artei, linia de studiu română

Arheologie, linia de studiu română

Arhivistică, linia de studiu română

Etnologie

Turism cultural, linia de studiu română

Științe ale informării și documentării, linia de studiu română

Relații internaționale și studii europene, linia de studiu română

Studii de securitate, linia română de studiu

Studii de securitate, linia engleză de studiu

Studii de securitate, linia engleză de studiu, anul I

Studii de securitate, ID

Filosofie, linia de studiu română, Zi

Filosofie, linia de studiu română, ID


Toate specializările, linia maghiară de studiu

Istorie, linia maghiară de studiu, ID

 

NIVEL MASTER

 

Specializări master, linia română de studiu

MSSC-IFR

Specializări master, linia maghiară de studiu