Învăţământ la distanţă / cu frecvenţă redusă

Programarea întâlnirilor - semestrul I 2019/2020

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020, la programele de studii Studii de securitate, Învăţământ la Distanţă (ID) şi Managementul Securităţii în Societatea Contemporană, Invăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR), va avea loc sâmbătă 19 octombrie 2019, ora 9.00, Aula Magna.

După festivitate studenţii şi masterazii de la programele de studii Studii de Securitate ID şi Managementul Securităţii în Societatea Contemporană (IFR) vor completa şi semna contractele de studii şi vor participa la primele activităţi didactice.

 

Planuri de învăţământ:

Metodologia de implementare a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la Învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă
Bursele se acordă masteranzilor din anul II de studiu (an terminal)

Rezultate sesiuni

Tranşe de plată

Studii