Burse studenţi - semestrul I 2017/2018

Burse speciale din fondurile extrabugetare ale UBB

Studenţii beneficiari de burse speciale de ajutor special din fonduri extrabugetare ale UBB sunt rugaţi să aducă la Servicul Social extrase de cont emise de bancă, în vederea virării acestora.
Este obligatoriu să înscrie pe faţa extrasului de cont denumirea facultăţii, CNP-ul (dacă nu este înscris pe extras), tipul bursei, anul de studiu, numele înainte de căsătorie (unde este cazul) şi data completării.

 

Listele cu studenţii care beneficiază de burse în semestrul 1 2017-2018

 

Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii până vineri, 27 octombrie 2017, ora 12.

 

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL I 2017-2018 ESTE 20 OCTOMBRIE 2017

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2017-2018
 1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii pentru anul universitar 2017-2018, aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
 2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
 3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada iunie-august 2017 este 1065 lei;
 4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 3 octombrie martie 2017, între orele 9-12.

  ATENŢIE!!
  Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
  .

Burse speciale pentru activitatea ştiinţifică

Lista studenţilor finanţaţi cu bursa specială pentu ativitate ştiinţifică
Studenţii care se regăsesc pe listă vor aduce pînă în 20 noiembrie ora 12 la secretariatul facultăţii Contractul pentru atribuirea bursei completat în 2 exemplare şi semnat de către student şi coordonatorul ştiinţific.

 

Calendar:

 • 11.10.2017-23.10.2017 - depunerea dosarelor la Decanatul Facultăţii
 • 24.10.2017- susţinerea proiectului, Decanat ora 12.00
 • 25.10.2017 - afişarea clasamentului
 • 26.10.2017-30.10.2017 - depunerea contestaţiilor
 • 31.10.2017 - trimiterea dosarelor catre CMCS