Burse studenţi - semestrul II 2020/2021

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BURSIERI CARE NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL

Vă rugăm să trimiteți în format electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont trebuie să menționați:

 - Facultatea;

 - tipul bursei (performanță, merit, socială);

 - anul de studiu în care sunteți;

 - să verificați dacă vă apare CNP-ul, în caz contrar să-l notați;

 - să menționați dacă v-ați schimbat numele (unde este cazul).

 

Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă. Băncile cu care UBB-ul are convenție sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC, OTP si Unicredit.  

 

Burse de performanță

Burse de merit

Burse sociale

Burse sociale din fondurile extrabugetare UBB, studenți buget

Burse sociale din fondurile extrabugetare UBB, studenți taxă

Burse îmbrăcăminte din fondurile UBB, studenți buget

Burse îmbrăcăminte din fondurile UBB, studenți taxă

 

Tabel cu bursele sociale înaintat la Rectoratul UBB

 

 

Fond burse semestrul II, 2020/2021

Proces verbal de acordare a burselor, semestrul II, 2020/2021

Repartizarea burselor de performanță semestrul II, 2021/2022

Repartizarea burselor de merit semestrul II, 2021/2022

 

Calendarul de acordare al burselor

 

Criterii complementare burse 2020-2021


Dispoziție privind procesul de acordare a burselor pe semestrul II al anului universitar 2020/2021

 

BURSE DE MERIT/PERFORMANȚĂ SEMESTRUL II 2020/2021

 

Termenul de depunere a cererilor pentru bursele de merit și performanță pentru semestrul II 2020/2021 este 12 MARTIE 2021.

MODEL CERERE

Cererea se va încărca pe următoarea platformă: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro care va fi disponibilă începând din 22 februarie 2021.

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL II 2020-2021

 

În atenția studenților care aplică pentru obținerea bursei sociale în semestrul II 2020-2021

În perioada 13-17 martie 2021, toți studenții care au încărcat dosare de bursă socială în Platforma de burse, sunt obligați să depună Declaratia pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor și la angajamentul cu privire la înaintarea acestora la momentul în care activitatea educațională se va relua față în față.
Declarația se va încărca conform instrucțiunilor pe care le veți primi printr-un e-mail, după încheierea perioadei de depunere a dosarelor de bursă socială.
Declarația este obligatorie și trebuie completată de fiecare student în parte, pentru ca dosarul să fie complet.

 

Termenul de depunere a dosarelor de bursă socială pentru semestrul II 2020/2021 este 12 MARTIE 2021.

1. Documentele justificative necesare completării dosarului de bursă socială să găsesc în articolele 14, 15, 16, 17, 18, 19 din Regulamentul de burse al universității pentru anul universitar 2020-2021

2. Modelele de cerere tip, declarație pe proprie răspundere, formular de conformitate pentru bursă socială se pot descărca de AICI.

3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada  NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2020 - IANUARIE 2021 este 1354,17 LEI.

4. Dosarul cu toate documentele se va încărca pe următoarea platformă: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro care va fi disponibilă începând din 22 februarie 2021.

 

IMPORTANT!

Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip, și NU cu Formularul "Verificare conformitate..."

Declarația notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declarația pe proprie răspundere - Anexa 8 (scrisă de mână), conform modelului anexat la Regulament.

Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul "Verificare conformitate...", care va fi la începutul dosarului.


Medii burse pentru semestrul II

 

LICENȚĂ

 

Linia română de studiu

 

Istorie: Anul I, Anul II, Anul III

Istorie ID: Anul I, Anul II, Anul III

Istoria artei: Anul I, Anul II, Anul III

Arheologie: Anul I, Anul II, Anul III

Arhivistică: Anul I, Anul II, Anul III

Științe ale informării și documentării: Anul I, Anul II, Anul III

Etnologie: Anul I, Anul II, Anul III

Turism cultural: Anul I, Anul II, Anul III

Relații internaționale și studii europene: Anul I, Anul II, Anul III

Studii de securitate: Anul I, Anul II, Anul III

Studii de securitate ID: Anul I, Anul II, Anul III

Filosofie: Anul I, Anul II, Anul III

Filosofie ID: Anul I, Anul II, Anul III

 

Studii de securitate - limba engleză Anul I, Anul II, Anul III

 

MASTER

 

Arheologie și studii clasice: Anul I, Anul II

Societate, artă, identități în Europa Centrală: Anul I, Anul II

Istoria și socio-antropologia epocii moderne: Anul I, Anul II

Istoria Europei de sud-est: Anul I, Anul II

Istorie, memorie, oralitate: Anul I, Anul II

Științele informării și documentării: Anul I, Anul II

Studii iudaice: Anul II

Leadership și comunicare: Anul I, Anul II

Evaluarea politicilor și a programelorpublice europene: Anul I, Anul II

Patrimoniu și turism cultural: Anul I, Anul II

Managementul securității în societatea contemporană: Anul I, Anul II

Managementul securității în societatea contemporană IFR: Anul I, Anul II

Securitate, intelligence și competitivitate: Anul I, Anul II

Filosofie antică și medievală: Anul I, Anul II

Filosofie, cultură, comunicare: Anul I, Anul II

 

Toate specializările linia maghiară de studiu

 

Burse speciale ale Facultăţii de Istorie şi Filosofie

 

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor dr. Ion Irimie”

Acordarea burselor de performanţă educaţională ce poartă numele profesorului Ion Irimie, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi sunt finanţate de către acesta se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadru instituţional.

Câştigătorul bursei este studentul absolvent din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, specializarea Filosofie (română) cu cele mai bune performaţe pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.

Regulamentul de acordare a bursei