Burse studenţi - semestrul I 2018/2019

Criterii complementare de acordare a burselor

Regulamente privind acordarea burselor pentru studenți

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ ŞI A CERERILOR DE BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞI DE MERIT PENTRU SEMESTRUL I 2018-2019 ESTE 19 OCTOMBRIE 2018

 

Cerere tip pentru bursa de merit şi bursa de performanţă

 

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2018-2019
  1. Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii , aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15);
  2. Modelele de cerere tip, declaraţie pe proprie raspundere, formular de conformitate pentru bursă socială pot fi luate de la secretariat sau de pe site-ul UBB.
  3. Salariul mediu minim net LUNAR pentru perioada iunie - august 2018 este 1160 lei;
  4. Dosarele (cu şină) complete se depun la Adm. şef de facultate începând cu 2 octombrie 2018, între orele 9-12.

    ATENŢIE!!
    Numerotarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Declaraţia notarială a studentului poate fi înlocuită cu Declaraţia pe proprie răspundere scrisă de mână, conform modelului. Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul «Verificare conformitate... » care va fi pus la începutul dosarului
    .