Burse studenţi - semestrul I 2020/2021

Burse de studiu şi burse sociale din fondurile Ministerului Educaţiei şi cercetării

Toți studenții care se regăsesc în listele de burse sociale pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 sunt rugați să-și depună/trimită dosarele cu toate actele în original pe adresa facultății*, până cel târziu 6 noiembrie, data expedierii.

Studenții care nu trimit dosarele în termenul specificat, nu vor beneficia de bursa socială.


Fondul de burse

Anexa 1 - repartizare burse merit

Anexa 2 - repartizare burse performanță

Proces verbal

 

*Adresa de corespondență

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Strada M. Kogălniceanu nr. 1

400084 Cluj-Napoca, jud. Cluj

Secretariat

 

Studenții bursieri care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL trebuie să trimită în format electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa social@ubbcluj.ro.

Pe extrasul de cont trebuie menționate:

 - facultatea,

 - tipul bursei (performanță, merit, socială),

 - anul de studiu.

De asemenea, sunteți rugați să verificați dacă aveți trecut și CNP-ul și să menționați dacă v-ați schimbat numele (unde e cazul). 

Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă. Băncile cu care UBB-ul are convenție sunt: BT, BRD, BCR, ING, Raiffeisen, CEC și OTP.  

 

Repartizare burse semestrul I, 2020/2021

Burse de performanță

Burse de merit

Burse sociale

Lista studenților care va fi trimisă la Rectorat spre aprobare, în limita fondului disponibil

Clasamentul privind bursele speciale pentru activitatea sportivă 2020-2021

 

Listele cu medii pentru burse în sem. 1, anul 2020-2021

Nivel licenţă:

Nivel master

 

Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică 2020-2021, finanţate de UBB

Rezultatele concursului pentru bursele speciale pentru activitate ştiinţifică

Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică (Anexa 5 la Hotărârea Senatului nr. 5 515/31.03.2020)
Dosarul trebuie să conţină:

  1. cererea de acordare a bursei semnată de către student și decanul facultății;
  2. descrierea proiectului de cercetare;
  3. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului, de către cadrul didactic, în cazul câștigării bursei;
  4. lucrările publicate și comunicările științifice în extenso prezentate de către solicitant în format printat și electronic, pe CD;
  5. o adeverinţă cu mediile anilor de studii, în cazul studenţilor din primul ciclu de studii, sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.

În elaborarea proiectului, vă rugăm să aveţi în vedere şi criteriile proprii ale facultăţii.

Găsiţi aici modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, atât varianta în limba română, cât şi cea în limba engleză (English version), pentru studenţii străini, precum şi anunţul în limba engleză (English anouncement)

Calendarul competiţiei:

  • - depunerea aplicaţiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 7– 20 octombrie 2020
  • - afişarea listei de priorităţi după evaluarea comisiei facultăţii: 27 octombrie 2020

Burse speciale ale Facultăţii de Istorie şi Filosofie

Bursă de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul FILOSOFIE

La iniţiativa Doamnei Adna Linden, fostă studentă a Universității Babeș-Bolyai, se instituie bursa anuală de performanță educațională pentru studii de masterat în domeniul Filosofie (M.Phil. Graduation Scholarship), cu scopul de a stimula interesul pentru studierea aprofundată și cercetarea în domeniul Filosofie în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie din Universitatea Babeș-Bolyai. Bursa reprezintă o recompensă morală și materială pentru cel mai bun absolvent al unui program de masterat în domeniul Filosofie, cu rezultate originale în cercetarea filosofică.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Nicolae Bocşan”

La iniţiativa familiei Dana şi Corina Bocşan, se instituie bursa anuală de cercetare „Nicolae Bocşan”, acordată în amintirea istoricului şi profesorului Nicolae Bocşan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Bursa „Nicolae Bocşan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional şi au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă şi alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcţiile şi temele cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor Grigore Ciortea”

În anul Centenarului României, la iniţiativa Doamnei dr. Gabriela Livia Ieremia, s-a instituit bursa anuală (socială și de cercetare) pentru studii masterale „Profesor Grigore Ciortea”. Bursa este acordată în amintirea profesorului de istorie Grigore Ciortea, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei Transilvaniei în rândurile masteranzilor Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.

Bursa „Grigore Ciortea” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții masteranzi cu posibilități financiare modeste, care au realizat o cercetare originală, referitoare la istoria Transilvaniei

Profesor Grigore Ciortea - scurtă biografie

Regulamentul de acordare a bursei

 

Bursa „Profesor dr. Ion Irimie”

Acordarea burselor de performanţă educaţională ce poartă numele profesorului Ion Irimie, personalitate marcantă a Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi sunt finanţate de către acesta se desfăşoară la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadru instituţional.

Câştigătorul bursei este studentul absolvent din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, specializarea Filosofie (română) cu cele mai bune performaţe pe durata studiilor, respectiv cu media aritmetică a tuturor anilor de studiu cea mai mare.

Regulamentul de acordare a bursei