Formulare, regulamente, burse şi taxe

Taxe de şcolarizare:

 • 2600 lei/an pentru studenţii din anul I şi II, învăţământ cu frecvenţă
 • 2400 lei/an pentru studenţii din anul III, învăţământ cu frecvenţă
 • 2400 lei/an pentru studenţii din anul I, II, III, învăţământ la distanţă/frecvenţă redusă
Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2020-2021 sunt următoarele:
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2020
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2020
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2021
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2021

Pentru a ne proteja reciproc în această perioadă, recomandăm ca plata taxelor de școlarizare/restanțe/diverse să se facă prin:

 • on line pe platforma UBB AcademicInfo (secțiunea taxe);
 • transfer bancar/mandat în Contul (IBAN) Universităţii Babeş-Bolyai: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849;
 • casieria facultății