Formulare, regulamente, burse şi taxe

  Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2018-2019 sunt următoarele:  
 
 • Tranşa I (25%)
  până la data de: 15 octombrie 2019
 • Tranşa II (25%)
  până la data de: 5 decembrie 2019
 • Tranşa III (25%)
  până la data de: 15 martie 2020
 • Tranşa IV (25%)
  până la data de: 15 mai 2020
Începând cu data de 15 mai 2016 în cadrul sistemului AcademicInfo este disponibilă a doua platformă de plată online. Prin intermediul acesteia studenţii înmatriculaţi la orice nivel de studiu pot efectua plăţi ale taxelor de şcolarizare sau ale taxelor pentru disciplinele restante. Aceste plăţi sunt posibile după autentificarea studenţilor în sistemul AcademicInfo, la adresa https://academicinfo.ubbcluj.ro şi prin accesarea opţiunii Taxe din meniul principal.
 
Informaţii pentru plata prin mandat poştal sau prin bancă:
 • Contul (IBAN) Universităţii "Babeş-Bolyai": RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod Unic de Înregistrare - CUI: 4305849
Vă rugăm insistent să meţionaţi pe mandat: pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie