Şcoala Doctorală Filosofie

Anunţuri

În atenţia doctoranzilor care au depăşit stagiul iniţial de 3 ani:
Depunerea la Secretariatul ŞDF a solicitărilor (formular) conform Legii 49/2013 şi Hotărârii Senatului UBB are termen limită 6 octombrie 2017.


Evenimente

Conferinţa anuală a doctoranzilor Şcolii Doctorale de Filosofie - 5 mai 2017

A apărut Studia UBB Philosophia, Suplimentul cu publicaţiile doctoranzilor din 2016:
http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/1050.pdf

Alte informaţii: