Profesor documentarist

Planificarea întâlnirilor (toate grupele, perioada martie - iunie 2018)

Important: Cursul Teoria şi practica editării (titular conf. dr. Valentin Orga) se va ţine în data de 2 iunie 2018 conform programării publicate.

 

 

În zilele de 17 martie şi 12 mai 2018 va fi descisă şi casieria la Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în Clădirea Centrală a UBB, str. M Kogălniceanu nr. 1, între orele 9-12.

 

Lista adreselor de e-mail ale cadrelor didactice

Modulul didactic se adresează absolvenţilor de nivel licenţă şi masterat, cadrelor didactice şi bibliotecarilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării; documentariştilor din reţeaua Centrelor de informare şi mass-media.

Modulul îşi propune să formeze şi să consolideze competenţe pentru înţelegerea şi adaptarea idealului educaţional la nevoile comunităţilor regionale şi locale; însuşirea abilităţilor de căutare şi diseminare a informaţiilor şi noilor tehnologii în contextul dinamicii societăţii contemporane; evaluarea şi definirea personalităţii indivizilor din cadrul comunităţilor locale sub aspect profesional şi uman în spiritul culturii integrate şi globale; competenţe pentru stocarea şi gestionarea informaţiilor, a documentelor tradiţionale şi informatizate; abilităţi de comunicare, de transmitere a valorilor culturale generale şi specifice în crearea şi consolidarea identităţilor comunităţilor locale, regionale, naţionale şi europene; formarea şi impunerea unui standard civic, a sociabilităţii în comunităţile locale în spiritul toleranţei şi acceptării diversităţii culturale, lingvistice, profesionale etc; valorificarea statulului şcolii în comunităţile locale şi explicarea rolului formării şi instruirii atât a tinerilor cât şi a adulţilor.

Competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării (pentru cursurile postuniversitare de specializare):

  • identificarea bazelor de date,
  • regăsirea informaţiei utile la nivelul comunităţilor, prelucrarea şi transmiterea optimă a acesteia,
  • comunicarea informaţiei, abilităţi şi competenţe de comunicare, consiliere profesională, negocierea conflictelor,
  • identificarea resurselor de dezvoltare, valorificarea tradiţiilor locale.

 

Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi/sau profesională:

  • centre de documentare comunitară în mediul rural,
  • centre de documentare academice,
  • administraţia publică,
  • asistent manager firme private.

 

Preţul cursului este de 1500 lei.

Plan de învăţământ