Programarea examenelor în sesiunea de iarnă (ianuarie-februarie) 2018

ÎN ATENTIA STUDENŢILOR CU TAXĂ

Art.6 din Contractul de studii universitare:
6.4 “ Neachitarea taxelor de şcolarizare şi/sau a penalităţilor datorate pentru neachitare la termen, până cel mai târziu la data începerii sesiunilor de examene aşa cum este prevăzută aceasta de structura aprobată a anului universitar, conduce la interdicţia participării studentului la examene şi la consecinţele aferente neparticipării (studenţii cu debite nu se vor regăsi pe cataloage).”

Studenţii care beneficiază de reducere, sunt scutiţi de tranşa a 3 –a şi a 4-a, prin urmare la data începerii sesiunii, trebuie să fie achitată întreagă taxă de şcolarizare cu reducere.

Studenţii care au achitat tranşa a doua a taxei de şcolarizare prin mandat poştal sau transfer bancar sunt rugaţi să trimită prin e-mail la adresa hiphi[at]ubbcluj.ro copia scanată sau fotografia mandatului sau ordinului de plată care atestă plata. Ne cerem scuze pentru inconvenient şi Vă mulţumim.

Programarea examenelor în sesiunea de restanţe (19-25 februarie 2018)
Nivel licenţă
Istorie
Istoria Artei
Arheologie
Arhivistică
Relaţii internaţionale
Studii de securitate
Ştiinţe ale informării şi documentării
Etnologie
Turism cultural
Filosofie
Limba franceză - toate specializările (asist. Andreea Pop)
  • 8 februarie ora 16-18, Sala Silviu Dragomir (str. Napoca nr. 11)
Masterate