Medii pe semestrul II 2016-2017 pentru burse in semestrul I 2017-2018

Cererile pentru toate categoriile de burse (burse de performanţă, de merit şi de ajutor social) pentru semestrul I 2017-2018 se depun la secretariatul facultăţii până in data de 20 octombrie 2017.

Clic pe linia de studiu din linia specializării, pentru a deschide lista

 

Specializarea Linia de studiu
Istorie Română an 1, Română an 2 Română an 3 Maghiară
Istoria artei Română an 1, Română an 2 Română an 3 Maghiară
Arheologie Română Maghiară
Arhivistică Română Maghiară
Ştiinţe ale informării şi documentării Română Maghiară
Etnologie Română
Turism cultural Română Maghiară
Relaţii internaţionale Română
Finanţarea studenţilor în urma glisărilor pe locuri bugetate, oct. 2017
Franceză
Maghiară
Studii de securitate Anul I Anul II Anul III
Finanţarea studenţilor în urma glisărilor pe locuri bugetate, oct. 2017
Engleza, an 1 Engleza, an 2, Engleza, an 3
Finanţarea studenţilor în urma glisărilor pe locuri bugetate, oct. 2017
 
Filosofie Română Maghiară
Masterate Arheologie ... an 1, an 2
Ştiinţele informării ... an 1, an 2
Societate, artă ... an 1, an 2
Istoria şi socioantropologia ... an 1, an 2
Istoria Europei de sud-est ... an 1, an 2
Istorie, memorie, oralitate an 1, an 2
Patrimoniu şi turism cultural an 1, an 2
Studii iudaice an 1, an 2
Evaluarea politicilor şi a programelor ... an 1, an 2
Leadership şi comunicare ... an 1, an 2
Managementul securităţii ... an 1, an 2
Securitate, intelligence ... an 1, an 2
Filosofie antică ... an 1, an 2
Filosofie, cultură, comunicare an 1, an 1
Valorificarea patrimoniului
Istorie contemporană ...
Teorie critică ...