Lista de publicaţii
Conf. dr. TÓTH Szilárd

TEZA DE DOCTORAT: Problema minorităţii maghiare în parlamentul României în perioada interbelică.

 

Cărţi:

1.      A koreai háború a romániai magyar kommunista sajtópropaganda tükrében [Războiul coreean în oglinda presei comuniste maghiare din România], Editura Accent, Cluj-Napoca,  2005, 108 pagini, ISBN-973-8445-88-4.

2.      A történelemtanítás módszertana [Metodica predării istoriei], Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, 106 pagini, ISBN-973-8445-87-6.

3.      Partidul Maghiar şi problema minorităţii maghiare în Parlamentul României în perioada interbelică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,  2008, 340 pagini, ISBN-978-973-109-198-3.

4.      Politikai intézmények és nemzetközi kapcsolatok [Institutii politice si relatii internationale], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, 126 pagini, ISBN- 978-973-109-195-2.

5.      A történelemtanítás didaktikája [Didactica istoriei], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, 115 pagini, ISBN- 978-973-109-188-4.

6.      Acquiring Key Competences through heritage education, Lies Kerkhofs, Landkommanderij Alden Biesen, 2011, 136 pagini, ISBN-9789081794107, coautori: Jaap Van Lakerveld, Ingrid Gussen, Christa Bauer.

7.      Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 394 pagini, ISBN 978-606-543-222-2, coautori: Ioan-Aurel Pop, Doru Radosav, István Csucsuja, Tamás Lönhárt, Attila Gábor Hunyadi, Marcela Sălăgean, Ana-Maria Stan, etc.

8.      Nemzetközi intézmények és szervezetek [Instituţii şi organizaţii internaţionale], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, 298 pagini, ISBN-978-973-109-316-1.

 

Studii şi articole:

1.      Legislaţia privind reforma agrară din 1921 - "unităţi de măsură" identice sau diferite pentru provinciile României? , In : Studia Universitatis Petru Maior, Series Historia, nr. IV., 2004, p. 131 - 142. (CNCSIS B+)

2.      Oberding József György, In : Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából [Din trecutul gândirii economice maghiare transilvănene], vol. II., Editor Somai József, Editat de Romániai Magyar Közgazdász Társaság [Societatea Economiştilor Maghiari din România], Editura Tipoholding Rt., Kolozsvár [Cluj-Napoca], 2004, p. 269 - 283.

3.      Zona culturală - necesitate s-au scop politic ? Consideraţii asupra legislaţiei române privind învăţământul în perioada interbelică, In : Anuarul Şcolii Doctorale "Istorie. Civilizaţie. Cultură", Editor Toader Nicoară, Presa Universitară Clujeană, Cluj - Napoca, 2005, p. 429 - 435.

4.      Organizaţiile politice ale minorităţilor din România interbelică - colaborare sau concurenţă? Studiu de caz: minorităţile maghiară, germană şi evreiască, in Orizont XXI, anul I., nr. 4/2006, p. 32-38.

5.      Incidente sângeroase la alegerile parlamentare din 1928 la secţia de votare din com. Olteni (jud. Trei-Scaune), In: Acta Siculica 2008 (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy-Sfîntu Gheorghe, 2008, p. 419 - 427.

6.      Problema învăţământului minorităţii maghiare în dezbaterile parlamentare din România interbelică, In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. IV., Techno Media, Sibiu, 2009, p. 109-131, ISBN-978-606-8030-53-1.

7.      A „kultúrzóna" - szükség vagy politikai cél? Gondolatok a két világháború közötti román tanügyi törvények kapcsán, In: Acta Siculica 2009 (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy-Sfîntu Gheorghe, 2009, p. 525-533.

8.      A romániai magyar nyelvű általános- és középiskolai történelemtanítás során leggyakrabban felmerülő problémák a XXI. század elején [Problemele de la începutul secolului XXI. în predarea istoriei în învăţământul gimnazial şi liceal de limbă maghiară din România], In: Anuarul Institutului de Pregătire Didactică, nr. 3, 2008-2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, p. 348-353, ISSN-1843-0082 (indexat BDI baza de date Fachportal Paedagogik - Germania).

9.      Relaţiile dintre organizaţiile politice ale minorităţii maghiare, germane şi evreieşti din România în perioada interbelică, In: Acta Musei Napocensis, Historica, nr. 47/II, 2010, p.175-183. (CNCSIS D)

10.  Az egyházi iskolák fenntartási és működési lehetőségei a két világháború közötti Romániában, In: A Kolozsvári Református Kollégium Évkönyve, Kolozsvár, 2010, p. 43-47.

11.  Acquiring Key Competences through heritage education (Aqueduct), In: Colloquia. Journal of Central European History, Vol. XVII, Cluj-Napoca, 2010, p. 205-210. (CNCSIS B)

12.  Comportamentul electoratului maghiar la alegerile parlamentare din România interbelică şi şansele de reuşită ale Partidului Maghiar, In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. V., Techno Media, Sibiu, 2010, p.103-118, ISBN-978-606-8030-84-5.

13.  Traditii comunitare si comportament electoral la alegerile din mediul rural din Romania-cazul comunitatii maghiare din Olteni, in: Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 2011, p.333-341. (CNCSIS D)

14.  Acquiring Key Competences through heritage education (Aqueduct) (Fourth conference: St. Jean d'Angély, France, 13-17 October 2010, Fifth conference: Graz, Austria, 23-26 January 2011, Sixth Conference: Cluj-Napoca, Romania, 23-26 May 2011), In: Colloquia. Journal of Central European History, Vol. XVIII, Cluj-Napoca, 2011, p. 227-230. (CNCSIS B)

15.  Bernady Gyorgy si strategia politica a Partidului Maghiar, in: Acta Musei Napocensis, Historica, nr.48/II, 2011, p.125-136.

16.  Universitatea din Cluj între 1919 şi 1944, in Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 127-185, coautor: Marcela Sălăgean, ISBN 978-606-543-222-2

17.  Universitatea "Babeş-Bolyai" în perioada 1990-2010, in Istoria Universităţii „Babeş-Bolyai", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 299-385, coautori: Ana-Maria Stan, Emilia Cismaş, ISBN 978-606-543-222-2.

18.  Karikatúrák és sajtópropaganda a hidegháború alatt. A koreai háború megjelenítése a korabeli romániai magyar nyelvű kommunista sajtóban, In: Ablakok a múltra, 2012, p. 306-326. ISBN 978-606-8145-30-3.

19.  ''Problema functionarilor publici maghiari in dezbaterile parlamentare din Romania interbelica'', in: Studii de Istorie, edit. Constantin Buse, Ionel Candea, Muzeul Brailei, Editura Istros, Braila, 2012, p. 245-255 - CNCS - B

20.  „Választási hagyományok" a két világháború közötti Romániában és a magyar szavazók viselkedése e választások alkalmával, in: Korunk, 12/2012, p. 97-107. ISSN 1222-8338

  •