CV
Conf. dr. TÓTH Szilárd

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

TOTH SZILÁRD

Adresă(e)

Str. Peana nr. 18, Ap. 82, 400541, Cluj-Napoca

Telefon(oane)

0040 264 405 300 (Tel.fix, Birou - Facultatea de Istorie şi Filosofie

0726148216 (Mobil)

 

E-mail(uri)

tszilard22@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)

Cetăţenia română

Data naşterii

16.05.1977

Sex

masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca,

Facultatea de Istorie şi Filosofie /

lector universitar, Istorie contemporană şi Relaţii Internaţionale

 

 

Experienţa profesională

 

Perioada

Septembrie 1999 - Octombrie 2001

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de istorie titular

Activităţi şi responsabilităţi principale

activitate didactică, diriginte

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor" Aiud, Str. Bethlen Gabor nr. 1, Aiud, 515200, jud. Alba

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactic, Istorie

Perioada

Octombrie 2001- Octombrie 2005

Funcţia sau postul ocupat

Doctorand cu frecvenţă

Activităţi şi responsabilităţi principale

  Seminarii (didactice), organizarea practicii de specialitate

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactic, Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale

Perioada

 Octombrie 2005- Februarie 2006

Funcţia sau postul ocupat

 Profesor de istorie titular

Activităţi şi responsabilităţi principale

 activitate didactică

Numele şi adresa angajatorului

 Colegiul Naţional „Bethlen Gabor" Aiud, Str. Bethlen Gabor nr. 1, Aiud, 515200, jud. Alba

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 Didactic, Istorie

Perioada

 Februarie 2006- prezent

Funcţia sau postul ocupat

 Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

-          Cursuri şi seminarii de specialitate

-          Responsabil de pregătirea didactică a studenţilor (metodist)

-          Coordonare lucrări de licenţă şi masterat

-          Responsabil de pregătirea postuniversitară a profesorilor de istorie

-          Responsabil de realizarea orarului - linia maghiară

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactic, Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale

 

 

Educaţie şi formare

 

Perioada

1995-1999

Calificarea / diploma obţinută

Licenţă în Istorie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Disciplinele generale şi cele aferente specializării Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, Modulul pedagogic, Competenţe didactice şi de cercetare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Perioada

 1999- 2000

Calificarea / diploma obţinută

Master, specializarea Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Discipline speciale de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale

Competenţe didactice şi de cercetare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Perioada

2001- 2005

Calificarea / diploma obţinută

Doctorat în Istorie

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Competenţe de cercetare în: istoria politică a secolului XX, istoria contemporană a Europei Centrale şi de Est, Istoria contemporană a României, istoria minorităţilor naţionale din România în secolul XX.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Istorie şi Filosofie

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

Limba Maghiară, vorbitor de Limba Română la acelaşi nivel

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

C2

Foarte bine

C2

Foarte bine

B2

Bine

B2

Bine

B2

Bine

Franceză

 

B2

Bine

B1

Bine

A1

Satisfăcător

A1

Satisfăcător

A1

Satisfăcător

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Disponibilităţi pentru organizarea şi munca în echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă în organizarea de reuniuni şi manifestări ştiinţifice și managementul proiectelor de cercetare naţionale și internaţionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizator computer funcţii curente

Alte competenţe şi aptitudini

Specializări şi calificări:

 

-            2012.04.16. - 2012.05.16. - CEEPUS II - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria.

-            2009.03.16. - 2009.04.15. - CEEPUS II - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria.

-            2006.12.01. - 2006.12.30. - CEEPUS II - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria.

-            2004.03.01. - 2004.03.31. - CEEPUS - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria.

-            2002.05.01. - 2002.05.31. - CEEPUS - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria.

Informaţii suplimentare

Director Grant international COMENIUS, AQUEDUCT (Acquiring Key Competences through heritage education) project, 502572-LLP-1-2009-1-BE-COMENIUS-CMP , 2009-2011.

 

 

Listă de publicaţii / participare la proiecte / programe / conferinţe  / simpozioane

 

Cărţi:

1.        A koreai háború a romániai magyar kommunista sajtópropaganda tükrében [Războiul coreean în oglinda presei comuniste maghiare din România], Editura Accent, Cluj-Napoca,  2005, 108 pagini, ISBN-973-8445-88-4.

2.        A történelemtanítás módszertana [Metodica predării istoriei], Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, 106 pagini, ISBN-973-8445-87-6.

3.        Partidul Maghiar şi problema minorităţii maghiare în Parlamentul României în perioada interbelică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,  2008, 340 pagini, ISBN-978-973-109-198-3.

4.        Politikai intézmények és nemzetközi kapcsolatok [Institutii politice si relatii internationale], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, 126 pagini, ISBN- 978-973-109-195-2.

5.        A történelemtanítás didaktikája [Didactica istoriei], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, 115 pagini, ISBN- 978-973-109-188-4.

6.        Acquiring Key Competences through heritage education, Lies Kerkhofs, Landkommanderij Alden Biesen, 2011, 136 pagini, ISBN-9789081794107, coautori: Jaap Van Lakerveld, Ingrid Gussen, Christa Bauer.

7.        Istoria Universităţii „Babeș-Bolyai", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 394 pagini, ISBN 978-606-543-222-2, coautori: Ioan-Aurel Pop, Doru Radosav, István Csucsuja, Tamás Lönhárt, Attila Gábor Hunyadi, Marcela Sălăgean, Ana-Maria Stan, etc.

8.        Nemzetközi intézmények és szervezetek [Instituţii și organizaţii internaţionale], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, 298 pagini, ISBN-978-973-109-316-1.

 

 

Studii și articole:

1.        Legislaţia privind reforma agrară din 1921 - "unităţi de măsură" identice sau diferite pentru provinciile României? , In : Studia Universitatis Petru Maior, Series Historia, nr. IV., 2004, p. 131 - 142. (CNCSIS B+)

2.        Oberding József György, In : Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából [Din trecutul gândirii economice maghiare transilvănene], vol. II., Editor Somai József, Editat de Romániai Magyar Közgazdász Társaság [Societatea Economiştilor Maghiari din România], Editura Tipoholding Rt., Kolozsvár [Cluj-Napoca], 2004, p. 269 - 283.

3.        Zona culturală - necesitate s-au scop politic ? Consideraţii asupra legislaţiei române privind învăţământul în perioada interbelică, In : Anuarul Şcolii Doctorale "Istorie. Civilizaţie. Cultură", Editor Toader Nicoară, Presa Universitară Clujeană, Cluj - Napoca, 2005, p. 429 - 435.

4.        Organizaţiile politice ale minorităţilor din România interbelică - colaborare sau concurenţă? Studiu de caz: minorităţile maghiară, germană şi evreiască, in Orizont XXI, anul I., nr. 4/2006, p. 32-38.

5.        Incidente sângeroase la alegerile parlamentare din 1928 la secţia de votare din com. Olteni (jud. Trei-Scaune), In: Acta Siculica 2008 (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy-Sfîntu Gheorghe, 2008, p. 419 - 427.

6.        Problema învăţământului minorităţii maghiare în dezbaterile parlamentare din România interbelică, In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. IV., Techno Media, Sibiu, 2009, p. 109-131, ISBN-978-606-8030-53-1.

7.        A „kultúrzóna" - szükség vagy politikai cél? Gondolatok a két világháború közötti román tanügyi törvények kapcsán, In: Acta Siculica 2009 (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy-Sfîntu Gheorghe, 2009, p. 525-533.

8.        A romániai magyar nyelvű általános- és középiskolai történelemtanítás során leggyakrabban felmerülő problémák a XXI. század elején [Problemele de la începutul secolului XXI. în predarea istoriei în învăţământul gimnazial şi liceal de limbă maghiară din România], In: Anuarul Institutului de Pregătire Didactică, nr. 3, 2008-2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, p. 348-353, ISSN-1843-0082 (indexat BDI baza de date Fachportal Paedagogik - Germania).

9.        Relaţiile dintre organizaţiile politice ale minorităţii maghiare, germane şi evreieşti din România în perioada interbelică, In: Acta Musei Napocensis, Historica, nr. 47/II, 2010, p.175-183. (CNCSIS D)

10.     Az egyházi iskolák fenntartási és működési lehetőségei a két világháború közötti Romániában, In: A Kolozsvári Református Kollégium Évkönyve, Kolozsvár, 2010, p. 43-47.

11.     Acquiring Key Competences through heritage education (Aqueduct), In: Colloquia. Journal of Central European History, Vol. XVII, Cluj-Napoca, 2010, p. 205-210. (CNCSIS B)

12.     Comportamentul electoratului maghiar la alegerile parlamentare din România interbelică şi şansele de reuşită ale Partidului Maghiar, In: Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. V., Techno Media, Sibiu, 2010, p.103-118, ISBN-978-606-8030-84-5.

13.     Traditii comunitare si comportament electoral la alegerile din mediul rural din Romania-cazul comunitatii maghiare din Olteni, in: Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 2011, p.333-341. (CNCSIS D)

14.     Acquiring Key Competences through heritage education (Aqueduct) (Fourth conference: St. Jean d'Angély, France, 13-17 October 2010, Fifth conference: Graz, Austria, 23-26 January 2011, Sixth Conference: Cluj-Napoca, Romania, 23-26 May 2011), In: Colloquia. Journal of Central European History, Vol. XVIII, Cluj-Napoca, 2011, p. 227-230. (CNCSIS B)

15.     Bernady Gyorgy si strategia politica a Partidului Maghiar, in: Acta Musei Napocensis, Historica, nr.48/II, 2011, p.125-136.

16.     Universitatea din Cluj între 1919 și 1944, in Istoria Universităţii „Babeș-Bolyai", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 127-185, coautor: Marcela Sălăgean, ISBN 978-606-543-222-2

17.     Universitatea "Babeș-Bolyai" în perioada 1990-2010, in Istoria Universităţii „Babeș-Bolyai", Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, p. 299-385, coautori: Ana-Maria Stan, Emilia Cismaș, ISBN 978-606-543-222-2.

18.     Karikatúrák és sajtópropaganda a hidegháború alatt. A koreai háború megjelenítése a korabeli romániai magyar nyelvű kommunista sajtóban, In: Ablakok a múltra, 2012, p. 306-326. ISBN 978-606-8145-30-3.

19.     ''Problema functionarilor publici maghiari in dezbaterile parlamentare din Romania interbelica'', in: Studii de Istorie, edit. Constantin Buse, Ionel Candea, Muzeul Brailei, Editura Istros, Braila, 2012, p. 245-255 - CNCS - B

20.     Választási hagyományok" a két világháború közötti Romániában és a magyar szavazók viselkedése e választások alkalmával, in: Korunk, 12/2012, p. 97-107. ISSN 1222-8338

  •