CV
Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Data şi locul nașterii: 24 aprilie 1966, Reghin, jud. Mureș

Locul de muncă: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 3400, Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu

Studii:

Școala primară: Școala generală Suseni, Mureș.

Liceul absolvit: Liceul Industrial nr. 2, secția Matematică-Fizică, Reghin (1980-1984), Mureș

Studii superioare: Facultatea de Istorie - Filozofie din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (1986-1991).

Cariera didactică:

Preparator, Facultatea de Istorie - Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Istorie Medie (1991-1994).

Asistent, Facultatea de Istorie - Filozofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Catedra de Istorie Medie (1994-1998).

Lector, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie - Filozofie, Catedra de Istorie Medie si Istoriografie (1998-2004)

Conferențiar, Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Istorie - Filozofie, Catedra de Istorie Medie si Istoriografie (1 martie 2004-1 martie 2011)

Profesor, Universitatea Babeş- Bolyai, Facultatea de Istorie - Filozofie, Departamentul de Istorie, linia maghiară (1 martie 2011-)

2000-2008- tutor al studenților de la linia maghiară

Din 1 ianuarie 2008 - prodecan al Facultății de Istorie şi Filozofie/ al treilea mandat

Doctorat:

Susținerea publică a tezei a avut loc la 13 iunie 1999 - condusă de acad. dr. Nicolae Edroiu - cu titlul: Privilegiile și îndatoririle așezărilor urbane din cele șapte comitate transilvane.

Abilitare:

La Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta (Ungaria),susținută în 17 noiembrie 2011

Cu teza de abilitare ‑O instituție uitată - Istoria așezământului ospitalier Sfântul Duh din Cluj-Napoca în perioada erei moderne timpurii.

Activitatea didactică:

Ca asistent - seminarii - de Științe auxiliare, de Istorie medie Universală, Istoria Bizanțului, Limba Izvoarelor, şi Istoriografie Generală,

Ca lector - curs şi seminar de științe auxiliare, seminar de istorie medie universală, curs opțional de istorie orașului medieval European.

Ca șiconferențiar- cursul de Științe auxiliare, curs de istorie medie universală, curs opțional de istorie orașului medieval European, curs special la masteratul de studii central europene - instituțiileorașelor din Europa centrală, evoluția urbana in Transilvania medievală şi premodernă.

Activitatea profesională:

Am condus delegația de studenți de la UBB la Conferințainternațională a studenților din Seghedin organizat de Școala Superioară Juhász Gyula. -noiembrie 1994.

Am organizat şi am participat cu un grup de studenți români la un seminar ținut de profesori de la Universitatea ELTE si Central European University la Budapesta între 16-19 decembrie 1996 având susținerea financiară a fundației Soros pentru o societate deschisă.

Am organizat în lunile octombrie, noiembrie, decembrie 1997 pentru studențiifacultății noastre o serie de prelegeri ținute de specialiști în domeniul evului mediu de la Institutul de cercetări ale Academiei Ungare şi ale Universității ELTE de la Budapesta. Ambele programe au fost susținute de fundația Soros pentru o societate deschisă.

Am organizat în anul universitar 2001-2002 un curs facultativ de istoria Ungariei cu profesori invitați din Ungaria. Am avut printre invitați pe acad. dr. Kristó Gyula, acad. dr. Kubinyi András, acad. profesor emerit dr. R. Várkonyi Ágnes, prof. univ. dr. Makk Ferenc, prof. emerit dr. Péter Katalin, dr. Szász Zoltán directorul Institutului de Cercetări istorice al Academiei Ungare şi încă nouă colegi conferențiarişi cercetători. La acest curs s-au înscris 180 de studenți.- a fost finanțat de fundațiaSapienţia din Cluj.

Din anul 2000-2008 - consilierul de studii al studenților de la istorie - linia maghiară.

Am organizat pentru masteranzii de la Cultură şicivilizație maghiară întâlniri cu personalități, istorici/ workshopuri (Kiss András, EgyedÁkos, Benkő Samu, Balázs Mihály. etc.)

Domenii de cercetare:

Istoria orașelor din Transilvania (sec. XV- XVII)

Asistența socială şi medicală (sec. XVI-XVII)

Instituții medievale şi premoderne

Științe auxiliare ( sigilografie, heraldică, numismatică, genealogie, archontologie)

Activitate științifică:

În 1990 am urmat la Budapesta cursuri de paleografie latină şi maghiară şi am audiat mai multe cursuri în domeniul istoriei medii, premoderne universale şi a științelor auxiliare. Din 1991 în fiecare an am efectuat studii de două-patru săptămâni de documentare în bibliotecile şi arhivele din Budapesta - cu sprijinul financiar - Fundației Soros, Europa Institut, bursă Domus Hungarici al Academiei Ungare de 6 ori.

Începând din anul 1994 am luat parte la programul inițiat de British Council pentru introducerea metodelor moderne de predare în învățământul universitar. În cadrul acestui proiect am participat la un studiu de documentare la mai multe Universități din Marea Britanie. Tot în timpul stadiului petrecut în bună parte la Nottingam am contribuit la pregătirea materialului care a fost prezentat la workshop- urile, atelierele din România, şi apărut în formă de carte în cursul anului amintit.

Am participat la stagii de cercetare de două săptămâni, o lună de mai multe ori la Viena.

Am obținut a doua oară grantul individual de cercetare ale Academiei Ungare pe o durată de trei ani din 1 septembrie 2009- 30 august 2012.

Participări la contracte de cercetare:

Contractul comun al Facultăților de Istorie București ‑ Iași ‑ Cluj-Napoca, condus de conf. dr. Florin Platon - Metode moderne de predare la facultățile de istorie și științe auxiliare ‑ finanțat de Banca Mondială. 1995/1997.

Am obținut o bursă/contract de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat de la Fundația Soros pentru o societate deschisă.

Proiectul de cercetare cu acad. Kubinyi András despre ierarhizarea așezările urbane din Transilvania medievala cu acest proiect am obținut din anul 1999 un grant de cercetare individual -‑ numit Bolyai János ‑ pe trei ani oferit de Academia Ungară 1999 septembrie/2000/2001/2002 august./am terminat cu calificativul foarte bine

Proiectul de editare a testamentelor ungurești din Transilvania ‑ cu TüdösKinga (București) și Horn Ildikó(Budapesta) ‑ grant de cercetare OTKA nr. 35235 între 2000‑2002

Din 2001- 2005 am participat la un grant - finanțat de Academia Maghiară - care avea ca scop editarea testamentelor Transilvănene din perioada premodernă scrise în limba maghiară. Acest grant a fost condus de dr. Horn Ildikó conferențiar la ELTE. La acest program a mai participat dr. S. TüdösKinga și Maria Pakucs cercetător de la Institutul de cercetări al academiei române Nicolae Iorga .

Am participat la grantul nr. 163 CNCSIS- Orașul transilvan ca spațiu al alterității confesionale-director conf. dr. Maria Crăciun

Din februarie 2002 am inițiat şi am condus un proiect de cercetare pe mai mulți ani în care am inițiat editarea și prelucrarea surselor legate de așezămintele ospitaliere din Transilvania premodernă. În cadrul acestui program am aplicat la Fundația Sapientia de trei ori pentru un proiect de cercetare cu succes pentru editarea socotelilor așezămintelor ospitaliere din Cluj. La acest proiect am cooptat masteranzi şi doctoranzi ( Szilágyi Zsolt, Márton Tünde, UBB, Mihályi Ágnes UBB, Mihály Ágnes UBB, Pakó László UBB, Flóra Ágnes CEU). În primul an am realizat transcrierea socotelilor între anii 1600/1650, al doilea an am continuat cu transcrierea socotelilor din 1650-1700, iar în al treilea an am transcris socotelile din secolul al XVI/lea odată cu transcrierea altor documente importante pentru istoria așezămintelor ospitaliere din Cluj.

Cercetările începute atunci s-au materializat în două volume de documente. 2002 / 2005 / grupul de cercetare/ „Pentru memoria Transilvaniei"( vezi lista publicațiilor)

Am colaborat în fruntea echipei numite „Pentru memoria Transilvaniei" la proiectul european Millenium FP6 Climatory vezi: Eu project FP6 Millenium theHungarian website

Am obținut prin concurs a doua oară un grant de cercetare individual -‑ numit Bolyai János ‑ pe trei ani oferit de Academia Ungară 2009 septembrie / 2010 / 2011 / 2012 august

Am participat la proiectul de Digitizare a surselor istorice medievale din România finanțat din fonduri norvegiene 2015/ 2016/2017.

Am câștigat un proiect din fonduri europene în Ungaria accesat prin Academia de științe maghiare în domeniul predării istoriei minorității maghiare din România, 2017/2020.

Organizări de manifestări științifice:

2000‑ConferințaInternațională de istoria orașelor‑Autonomia urbană şi putereacentrală - cu Comisia de istoria orașelor din România şi Departamentul de Istorie al Facultății de Istorie şi Filosofie ‑ 23-25 septembrie - Cluj - Napoca;

2005 ‑Conferință Internațională de istoria orașului - Clujul oraș liber regal la 600 - la Cluj - organizat cu colegi de la  Departamentul de Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie - Cluj - 23-25 noiembrie Cluj - Napoca;

2008 ‑ConferințaInternaționalăMathias Rex andhistime - Cluj- Napoca- UBB- Centrul de Studii Transilvane- octombrie

2009 ‑ConferințaNațională a CIOR la Cluj- cu tema Asistența socială șiorașul - 19-20 iunie 2009.

2013- am organizat Conferință științifică internațională / 400 de ani de la alegerea lui Gabriel Bethlen pe tronul Transilvaniei Gabriel Bethlen și Europa/la Cluj între 24/26 octombrie 2013

2016, 11/13 noiembrie/Conferință Internațională de istoria orașului -Cluj - 700, UBB, Muzeul Ardelean, Universitatea Sapientia, Centrul de studii Transilvane.

2010 - I. Conferința a școlilor doctorale de istorie din UBB(Cluj) - ELTE( Budapest) - la Budapesta

2011 - II. Conferință a școlilor doctorale de istorie din UBB(Cluj) - ELTE( Budapest) - la Cluj-Napoca

2011 - am organizat Conferință științifică pentru profesori din învățământului preuniversitar de istorie

2017 - am organizat a II-a Conferință științifică pentru profesori din învățământului preuniversitar de istorie

2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 /2012 / 2013‑ am organizat Conferința științifică‑ Ferestre spre trecut - a cadrelor didactice de la UBB, Istorie, linia maghiară

Participări la manifestări științifice naționale și internaționale:

Am participat cu referat la, în jur 60 de conferințe naționale şi internaționale organizate de instituții de cercetare şi învățământ superior. De mai multe ori la Budapesta (Institutul Academiei Maghiare, Arhivele orașului Budapesta, Universitatea „Eötvös Loránd" - de mai multe ori, Muzeul oraşului Budapesta, Muzeul Agriculturii), în Slovacia la Smolenice (Academia de ştiinţe istorice slovace - de două ori), dar şi în Germania la Stuttgart (Institutul de cercetări a şvabilor dunăreni), în Marea Britanie - la Londra ( Universitatea din Roahmpton) şi la Notthingham (Universitatea din Notthingham), în Italia Gazzada (Institutul de cercetări a Sfântului Scaun), în Austria la Viena (Universitatea din Viena) în Belgia la Leuven (Universitatea Catolica). În Ungaria am fost prezentă la conferințe cu prelegeri la Nagykanizsa (Asociaţia profesională pentru genealogie şi heraldică), la Miskolc (Universitatea din Miskolc), la Eger (Universitatea din Eger), la Hódmezővásárhely (Arhivele judeţuluiCsongrad), la Makó (Arhivele judeţuluiCsongrad), la Szeged (Universitatea din Szeged). În țară la Oradea, Cluj, Sighișoara, Alba Iulia, Tg. Mureș, Gheorgheni, Sibiu, București, etc.  

Participări la manifestări științificenaționaleșiinternaționale(concret- listă incompletă):

- 1990, mai‑Conferințainternațională la Congresul organizației mondiale a studenților de la Istorie - Remarks Concerning the Hussite Movement- Budapesta.

- 1994, mai‑Conferințainternațională privind războiul de 15 ani organizat de HadtörténetiIntézet, - Balanța economică a Clujului la turnura secolului al 17-lea‑ Budapesta;

- 1994, noiembrie‑Conferința națională organizată de Arhivele din Cluj - Aspecte din evoluția urbană transilvană

- 1995 ‑Conferința internațională „Etnicity and Religion" organizat de Universitatea „Babeş - Bolyai" din Cluj - Etnik um und Konfession in einigen unitarischen Schulen aus Siebenburgen im XVIII. Jh.

- 1997‑Conferința internațională„Church and Society" ‑The Relationship Town- Church in the Seven Transylvanian Counties from the Beginnings to the Mohacs Battle. The Institution of Patronage‑ Cluj-Napoca;

- 1997‑ Conferința naționalăAlterități și Mentalități - Alteritate şi ospitalitate în Cluj la turnura secolului XVII-lea ‑ Lugoj;

- 1998‑Conferința internațională de Istorie a Orașelor‑Privilegiile economice şi dezvoltarea meșteșugurilor în Transilvania - Sighișoara;

- 1998‑Conferința Națională organizată de Arhivele din Cluj, Cluj‑Târgurile şi iarmaroacele din Transilvania medievală;

- 1999‑Conferința națională organizată de Arhivele din Cluj, Cluj‑Oaspețiși gazde în Clujul secolului al 16-lea;

- 2000, 23-25 septembrie‑Conferința internațională de istoria orașelor - Autoritatea  Dejului în evul mediu‑ Cluj;

- 2000, octombrie‑ Sesiune științifică jubiliară organizată de Arhivele din Cluj - Orașul ca stăpân feudal în Transilvania ;

- 2000‑ Sesiune științifică organizat de Academia de Științe Ungare - Dejul-punct centralal comitatelor Dăbâca şi Solnocul Interior ‑ la Budapesta;

- 2001‑Conferința internațională‑ ordinele călugărești - Raportul între așezămintele ospitaliere şi ordinele călugărești în așezările urbane transilvane în evul mediu ‑ Cluj;

- 2002‑Conferința internațională din Gazzada despre viața religioasă din România -cu Începuturile unitarianismului din Transilvania;    

- 2002‑Conferința internațională despre statutul juridic al femeii în epoca premodernă şi modernă - Statutul juridic al femeii în Clujul premodern ‑Smolenice;

- 2003‑Conferința națională‑Alteritate-identitate -cu Locul femeii într-o lume masculină- Lugoj;

‑2003, 23-25 octombrie, Conferința internaționalăorganizat de Muzeul Ardelean, Cluj‑Câteva aspecte privind izvoarele documentare ale așezămintelor ospitaliere din Clujul premodern, Arhivele şi utilizatorii săi;

‑2003, 29-30 octombrie-Conferințanațională organizată de Arhivele Naționale‑ filiala Cluj - Testamentele nobiliare ale femeilor în epoca premodernă;

- 2004, 24-25 mai, ConferințaŞtefan cel Mare ‑ la o jumătate de mileniu în conștiințanațională-Organizator Institutul Academiei George Barițiu- O analiză comparată a evoluției urbane din Transilvania şi Moldova în a doua jumătate a secolului al XV-lea - Cluj - Napoca;

- 2004, 28-29 octombrie ‑Conferința internațională „ Doi domnitori creștini europeni la sfârșitul evului mediu: Stefan cel Mare şi Matei Corvin"‑ la Szeghedin- cu Viața urbană din Transilvania în timpul lui Matei Corvin;

-2005, 25-26 mai       ‑Conferință internațională organizată de filiala Muzeului Ardelean din Gheorgheni ‑Așezămintele ospitaliere din Transilvania Principatului - Gheorgheni;

‑2005, 23-25 noiembrie, Conferință internațională de istoria orașului la Cluj ‑ organizat de Departamentul de Istorie a Facultății de Istorie şi Filozofie ‑ Cluj - Târgurile Clujului‑ Cluj;

-2006, 3-5 mai ‑ Viena - Conferință internațională- Institut fürGeschichte‑Asistența socială și așezămintele ospitaliere din Transilvania premodernă;

‑2006, iunie 2-5 Nagykanizsa ‑ Ungaria. Conferința internațională Asociației de Genealogie si Heraldica din Ungaria  ‑Juzii nobiliari din comitatul medieval Cluj;

‑2006, Alba Iulia ‑Conferința internaționalădespre Iancu de Hunedoara - Doamnele lui Hunyadi;

‑2006, Hódmezővásárhely - Ungaria ‑Conferință comemorativă ‑Szilágyi Erzsébet

-2007, 25 maiConferință cu participare internațională- Gheorgheni‑ Celălalt Ștefan Bocskay;

‑2007, 11 octombrie Zilele arhivelor comitatului ‑Csongrád- Ungaria ‑Primele încercări de întemeiere a unei universități in Transilvania;

-2007,15- 17 noiembrie - Conferință internațională Sfânta Elisabeta- Șumuleu Ciuc cu - Așezământul ospitalier Sfânta Elisabeta din Cluj;

-2007, 9-11 decembrie ‑ Conferință internațională - Sigismund de Luxemburg - la Oradea - O familie la curtea lui Sigismund de Luxemburg- familia Suky;

-2008, 20-25 mai- ELTE, Budapesta -conferință internațional Mathias REX- Familia Suky și regele Mathias;

-2008, 23-24 septembrie, Sistemul celor patru religii recepte în Transilvania - Stuttgart;

-2008, septembrie 28/29, Conferință CIOR națională- Așezămintele ospitaliere şi biserica - Oradea;

-2008, 23-25 octombrie- Conferința internaționalăorganizat de UBB- Matia Corvin și timpul său-Clujul, orașul natal al regelui Mathias - Cluj;

-2009‑ 22-25 aprilie/ conferința internaționala organizată de Facultatea de Geografie al UBB ‑DescriptioTransilvanie cu Descrierile geografice ale Transilvaniei din Atlasurile premoderne.;

-2009‑ 13-15 iunie ‑ Conferință internațională - Charity and Community‑Charity and Community in Early Modern Transylvania, Roehampton University London;

‑2009, 18-20 iunie-la conferința națională a CIOR ‑ organizat la Cluj de UBB, cu Asistența socială şiorașul;

‑2009,15 noiembrie la Sovata Societatea Muzeul Ardelean, secția Târgu-Mureș ‑Târgurile din secuime în epoca principatului ;

-2010, 16 aprilie ‑ TTK- Ferestre spre trecut - Cluj - Succesiunea averii în Târgu Mureșul premodern;

‑2010, 28-29 mai - Societatea Muzeului Ardelean, Secția Gheorgheni - Succesiunea și testamente în orașele secuiești;

‑2010, 14 noiembrie Sovata Societatea Muzeul Ardelean, secția Târgu-Mureș, Testamente Târgu Mureșene în epoca principatului;

‑2010, 18 noiembrie UBB, Seminarul de antropologie istorică-Conferența disciplinaresocială - cu Activitatea juzilor divizionali, avea conotații disciplinare socială?

‑2010, 19 noiembrie Conferința internațională Dávid Ferenc și moștenirea sa -Cluj‑ cu Integrarea unitarienilor polonezi în comunitatea orășenească din Cluj;

-2011, 19 ianuarie‑A Magyar Heraldikaiés Genealógiai Társaság și Budapest Történeti Múzeum - Conferința Blazon și societate - Blazoanele orașului alterat;

‑2011, 2 aprilie UBB, V. conferință științifică a cadrelor istorice ‑ Cluj-Napoca - Obiceiurile de succesiune la sași în epoca principatului;

‑2011, 22-27 august . Congresul internațional de Hungarologie - Cluj-Napoca ‑Soția lui Heltai Gáspár;

‑2011, 29-30 septembrie ELTE, conferința științifică internațională‑ cu tema Băncile și crediteleorganizat de universitatea ELTE- cu lucrarea Lichiditățile și creditările în Cluj, Tg. Mureș și Bistrița în epoca premodernă;

‑2011, 13 noiembrie ‑ la Miercurea Niraj‑ Filiala Asociației Muzeului Ardelean / Mureș / cu lucrarea / Testamentul lui Nagy Szabó Péter;

‑2011, 14-15 ‑ Budapesta noiembrie ‑ Arhiva orașului Budapesta/ A III-a conferință de istorie urbană/ Sibiul cel mai important oraș al sașilor;

-2012,30 martie - UBB, Facultatea de Istorie și Filozofie, a V. Conferință Științifică Anuală a Profesorilor de la departamentul de Istorie cu „Interesele copiilor minori în procesele de moștenire din Clujul premodern.

‑2012, 3- 6 mai‑Conferință internaționala/ Gabriel Bethlen si imaginea sa- Universitatea din Miskolc, cu: Gabriel Bethlen și Clujul. Rolul principelui în acordarea donației de sare pentru așezămintelor ospitaliere din Cluj.

-2012, 28-29 mai - Societatea Muzeului Ardelean, Secția Gheorgheni - Târgurile din secuime în epoca principatului

‑2012, 8 iunie - UBB, 10 ani de seminar de antropologie istorică la Cluj cu Obiceiuri de transmitere ale averilor în Alba Julia premodernă/

-2012, 20- 21iulie-UBB, Included and excluded. Conferință internațională, TELCIU, cu Polonezii unitarienii clujeni. Incluși s-au excluși?

- 2012, 23-26 octombrie Smolenice, Slovacia conferință internațională,- Curtea, viața la curte, cu Orașul Alba Iulia și curtea princiară.

-2013, 28-29 mai - Societatea Muzeului Ardelean, Secția Gheorgheni - Gabriel Bethlen și Clujul. Consiliul local între principe și oraș.

-2013, 23-25 octombrie- conferința internațională-Gabriel Bethlen și Europa, organizat de UBB, EME, MTA.TTI, de la Cluj cu lucrarea- Gabriel Bethlen și Clujul. Dieta de la Cluj.

-2013, 25-27 noiembrie - conferința organizata de Academia de Științe Maghiară, la sediul central la Budapesta, cu lucrarea Gabriel Bethlen și orașele. Impozitul orașelor din Transilvania.

-2014. mai 22-23Societatea Muzeului Ardelean, Secția Gheorgheni - Secui în descrierile Atlasele din epoca

-2014. iunie 13-14, Conferința CIOR și a Muzeului Etnografic din Sibiu- Târgu-Mureș în epoca principatului.

-2014. septembrie 26-27, Institutul de Cercetări Socio Umane, Sibiu, Inventare de averi din secolele XVI-XIX, conferință națională‑ Averea orășenilor în Transilvania premodernă.

-2015. mai 7-8, Universitatea din București, Departamentul de Istorie, Mărfurile, bani și lefuri. Istoria, prețurilor și determinanții valorilor de schimb în Țările Române, secolele XV-XIX, București, conferență naționala - Lefurile din administratia Clujului premodern.

-2015. septembrie 17-19 -Academia Română, Institutul de cercetare Filiala Cluj, Writing and Society inTranylvania 13-17th centuries, conferință internațională, Cluj,- Socotelile Clujului premodern.

- 2015. noiembrie 4-6 - Universitatea din Eger, Ungaria, conferința Stadiul actual al studiilor transilvane, Eger, Studiile de istorie urbană.

- 2015. noiembrie 18-19 - Conferința internațională de istorie urbană Orașele și resursele naturale ale acestora. Urbs cu, Budapesta, Așezâmintele ospitaliere din Cluj și resursele naturale ale acestora

- 2016, iunie 20, Budapest, Muzeul Agriculturii, cu lucrarea Pâinea ceea de toate zilele la Cluj în epoca premodernă

- 2016, iunie, Cluj, Conferința Seminarului de antropologie istorica- Calea unei averi urbane

- 2016, noiembrie 11-13, Cluj-Conferința internaționa la Cluj 700 cu lucrarea Gospodărirea orașului Cluj în oglinda socotelilor sale,

- 2016, noiembrie17, Budapest, Conferință internațională, Clujul și Bethlen Miklós, ELTE,

- 2016, noiembrie 26. Târgu Mureș, Familia Borsos și averea sa, organizat de Societatea Muzeului Ardelean, Secția Târgu-Mureș,

- 2017, iunie12-13, Sibiu, Conferintă internațională în limba engleză Church and Society in Transylvanian Villages cu lucrarea The Wives of Clergy in the Second Half of 16th Century

- 2017,septembrie11-14, Leuven, Congress of Rural History organizat de European Rural History Organization, Community Agriculture in Early Modern Transylvania. A Case Study on Cluj.

- 2017, septembrie19-20, Budapesta, Muzeul Agriculturii Ungaria, Studierea domeniilor feudale, cu lucrarea Gospodărirea domeniului feudal al orașului Cluj

- 2017, octombrie19-20, Gheorgheni,Societatea Muzeului Ardelean, Secția Gheorgheni, Socotelile unui oraș, domeniul său feudal și gospodărirea acestuia

Organizări de manifestări pentru perfecționarea profesorilor din învățământul preuniversitar:

Am organizat mai multe cursuri de perfecționare pentru profesori de istorie, diriginți, și bibliotecari de școli

2008- Istoria și arta minorității Maghiare din România

2009- 1. Istoria și arta minorității Maghiare din România

            2. Valorificarea patrimoniului istoric local

            3. Curs de perfecționare pentru bibliotecari de școală și de comună

2010- 1. Istoria și arta minorității Maghiare din România

2. Valorificarea patrimoniului istoric local

            3. Curs de perfecționare pentru bibliotecari de școală și de comună

2011- 1. Istoria și arta minorității Maghiare din România

2. Valorificarea patrimoniului istoric local

            3. Curs de perfecționare pentru bibliotecari de școală și de comună

2012- Valorificarea patrimoniului istoric local

2013 - am participat la organizarea Școlii de vară Bolyai pentru profesorii de Istorie din România

2015 - am organizat și am ținut un curs de perfecționare în domeniul Științelor auxiliare ale istoriei la Sovata la centrul de perfecționare pentru profesori.

2016 - am organizat și am ținut un curs de perfecționare în domeniul Științelor auxiliare ale istoriei la Sovata la centrul de perfecționare pentru profesori.

2017 - am organizat și am ținut un curs de perfecționare în domeniul Științelor auxiliare ale istoriei la Sovata la centrul de perfecționare pentru profesori.

2017 - am participat la organizarea Școlii de vară Bolyai pentru profesorii de Istorie din România

 

Conferințe de popularizare:

2000, iulie-la conferință cu ocazia conferinței femeilor unitariene din România la Deleni-Momente importante din Istoria Transilvaniei

2007, februarie-la First UU of San Fransisco despreStatutul femeii în România,

Conferinta la Școala populară de la Turda despre Familia lui Heltai Gáspár

Uniunea femeilor unitariene din Cluj despre Regele Mathias, cel născut la Cluj

Uniunea femeilor unitariene-Conferința despreStatutul femeii premoderne in Clujul

Remonstrant Congregation Rotterdam- Nașterea unitarismului în Transilvania

2011. 14 noiembrie Târgu Mureș, Protopopiatul Unitarian Mureș ‑Heltai Gáspár;

2015. ianuarie, Turda, Parohia Unitariana, Codice ungurești.

2016,iulie, Cluj, Asociatia Kolozsvár, Așezămintele ospitaliere din Cluj,

2017, noiembrie 24, Cluj, Biserica Unitariana din Cluj, Gyulai Zsófia, prima preoteasa a orașului Cluj

Invitații la diferite universități:

Nottingham University februarie ‑ martie 1993, de către conf. dr. Alain Booth.

Visiting profesor ‑ la Eötvös Loránd Tudományegyetem - Budapesta ‑ Catedra de istorie medie şi premodernă a Ungariei

1. - februarie ‑ iunie 1999.

‑ Seminar de izvoarele orașelor medievale din Transilvania

‑ Curs special de istorie urbană

2. ‑ septembrie - decembrie ‑ 2005

‑ Cursul ‑ Urbanizare în Transilvania medievală și premodernă

2010, 22-29 august ‑ BBTE, Ceepus Summer School - 2010 ‑ Ideea Of Europe In European Culture, History And Politics- Varried mechanisms of succesion in the Case of Townsmen of Transilvania in the Time of the Pricipality;

2010, 25 octombrie-7 noiembrie- Am susținut prelegeri în cadrul programului Erasmus la Universitatea Eötvös Loránd

2012, 28 martie- prelegere la Școala Doctorală din Eger, Ungaria

2013. 20 februarie/20 martie- Am susținut prelegeri în cadrul programului CEEPUS la Universitatea din Olomucz, Cehia

2013, 23-30 noiembrie- Am susținut prelegeri în cadrul programului Erasmus la Universitatea Eötvös Loránd

2014, 23-30 martie - Cracovia - Am susținut prelegeri în cadrul programului CEEPUS la Universitatea Jageliniana din Cracovia, Polonia

2016, 23-30 iunie-Rostock- Am susținut prelegeri în cadrul programului Erasmus la Universitatea din Rostock, Germania

2017, septembrie, ELTUniversitatea Eötvös Loránd, Erasmus

Colaborări la studii doctorale şi referent/ oponent în comisii de doctorat

Fac parte din cadrul școlii doctorale ale Univ. ELTE (Budapesta), particip frecvent la discuțiile organizate aici cu ocazia pre-susținerilor conducând în co-tutelă un doctorand- Zarnóczky Áron

Am sub conducerea mea 11 studenți doctoranzi la Universitatea Babeș- Bolyai

Am fost referent la susținerea la mai mult de zece teze de doctorat la diversele Facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, la Institutul Academiei Române, la Universitatea din Sibiu, universitatea ELTE, Budapesta, Universitatea din Pécs, ca președinte am condus zeci de comisii de susținere publică a tezelor de doctorat.

Membră în colective de conducere a asociațiilor științifice şi colectivelor de redacție:

Încă de la constituire (1992) respectiv 1994 fac parte din Comisia de istorie a orașelor din România. Totodată sunt membră a institutului de Studii Central Europene. Din 1991 sunt membră în Societatea Muzeului Ardelean.

Din toamna anului 2000 am fost primit între membri Comisiei pentru heraldică şi sigilografie din Ungaria.

Sunt membră în Arbeitkreis fürSiebenbürghische Landeskunde

Sunt membru fondator al Fundației Transylvania Emlékeiért vezi: http://www. transylvaniaete/home

Sunt membra Societății Istorice Maghiare

Sunt membra corporației doctorilor din cadrul Academiei Ungare

Sunt membră în comitetului de redacție Caiete de antropologie istorică

Sunt membra a redacției revistei Egyháztörténeti Szemle

Redactor șef al anuarului departamentului de istorie, linia maghiara, Veacuri Transilvane, (Erdélyi Évszázadok)

Premii:

2009 - diplomă de merit pt. management instituțional, acordată de Universitatea Babeş-Bolyai

2010 - diplomă de merit pt. management instituțional acordată de Universitatea Babeş-Bolyai

2011 - diplomă de merit pt. management instituțional acordată de Universitatea Babeş-Bolyai

2016 - diploma de merit pt. merite didactice acordată de Universitatea Babeş-Bolyai

Roluri asumate în societate

Președintele comisiei de învățământ al Episcopiei Unitariene Maghiare, membru al Consistoriului Unitarian Maghiar

Vice- președinte aleasociației femeilor unitariene din Cluj.

  •