CV
Prof. dr. PÁL Judit

Conf. dr. P? Judit

Studii:

1981-1985 Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Secţia Istorie-Filosofie

1998 doctor în istorie la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca cu tema „Urbanizarea scaunelor secuieşti în secolul al 19-lea"

2011 examen de abilitare la Universitatea din Debrecen (Ungaria) cu tema „Uniune sau anexare? Unirea Transilvaniei cu Ungaria în 1867 și activitatea comisarului regal (1867-1872)"

 

Experienţă profesională:

1985-90 profesoară de istorie la Şcoala generală Bistriţa-Ghinda (jud. Bistriţa), Şcoala generală Nr. 1 şi 2 din Cernat (jud. Covasna) şi Şcoala generală Nr. 2 din Sf. Gheorghe

1990-1993 muzeograf la Muzeul Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe

1993-1998 cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu - Comisia de Istoria Oraşelor din România (crearea bazei de date computerizate Bibliografia privind istoria oraşelor din România, redactarea buletinului informativ lunar al Comisiei de Istoria Oraşelor din România Informaţii privind istoria oraşelor)

1998-2003 lector,

2003-2014 conferenţiar,

din 2014 profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, în cadrul Institutului de Istorie în limba maghiară

2011-2016 director de Departament la Departamentul de Istorie în Limba Maghiară

 

Domenii de cercetare:

Elite politice și administrative în Transilvania în epoca modernă

Istoria oraşelor din Transilvania (sec. 18-19)

Istoria armenilor din Transilvania (sec. 18-19)

Istoria socială, politică şi relaţiile interetnice din Transilvania (sec. 18-19)

 

Membră a colectivelor de conducere a asociaţiilor, colectivelor de redacţie, școli doctorale:

- membră în comitetele de redacţie ale revistelor: Századok (Budapesta); Urbs (Budapesta); Historia Urbana (editată sub egida Academiei Române); Colloquia (Cluj-Napoca); Central European Papers (Opava)

- membră a Comitetului Comisiei de Istorie a Oraşelor din România - sub egida Academiei Române (între 1997-2000 secretară al Comitetului CIOR)

- preşedinta Comisiei de Istorie a Comitetului Academic Maghiar din Cluj-Napoca (sub egida Academiei Ungare)

- membră a Comitetului Societăţii Muzeului Ardelean

- membră a Comitetului de Conducere a Cercului de Studii Transilvane (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde) secția România

- membră a Societăţii Internaţionale de Hungarologie

- membră a Asociației Internaționale de Armenologie (Association Internationale des Etudes Arméniennes)

- membră externă a școlilor doctorale de la Universitatea „Eötvös Loránd" din Budapesta și Universitatea din Eger - câte doi doctoranzi în cotutelă

 

Premii:

            2003 - premiul Péter Hanák (decernat la Institutul de Istorie al Academiei Ungare de Ştiinţe)

            2005 - Premiul János Bolyai al Academiei Ungare de Ştiinţe

            2007 - diplomă de merit acordată de Universitatea „Babeş-Bolyai"

            2009 - placheta Bolyai de la Curatoriul János Bolyai Academiei Ungare de Ştiinţe

 

Granturi, proiecte:

            1994-1998 - membră în granturile pentru Bibliografia istorică a orașelor din România și Atlasul istoric al orașelor din România finanțate de MCT și Academia Română

            1995-1998 - colaboratoarea proiectului finanțat de guvernul federal german Dokumentation siebenbürgisch-sächsischer Kulturgüter - rezultate: Machat, Christoph (Hrsg.): Denkmaltopographie Siebenbürgen. 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Köln, Rheinland-Verlag, 1999; 4.1. Stadt Schäßburg. Köln, Rheinland-Verlag, 2002.

            1997-1999 - membră în grantul finanțat de către Research Suport Scheme (Praga) The Integrating Role of the State in the Modernization Process of Central Europe

            2000-2003 - directoare de grant pentru echipe tinere CNSIS - Urbanizarea Transilvaniei între 1750-1990

            2000-2004 - membră a proiectului OTKA (Fondul Științific și de Cercetare Național din Ungaria) cu membrii Institutului de Studii Regionale al Academiei Ungare de Științe (OTKA nr. T 034103): Városfejlődés Erdélyben, a Partiumban és a Bánátban, 1867-1940 (Dezvoltarea orașelor din Transilvania, Partium și Banat, 1867-1940)

            2001-2004 proiect de cercetare individual „Bolyai János" finanțat de Academia Ungară de Științe cu tema: Erdély uniója: az állam és a helyi autonómiák viszonya (Uniunea Transilvaniei: relația dintre stat și autonomiile locale)

            2002-2004 membră a proiectului finanțat de Volkswagen Stiftung Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext. Praktiken lokaler Politik, Justiz und Verwaltung im internationalen Vergleich - Universitatea din Kassel (Germania) și Universitatea din Česke Budejovice (Cehia)

            2005-2008 proiect de cercetare individual „Bolyai János" finanțat de Academia Ungară de Științe cu tema: Az erdélyi politikai elit a dualizmuskori Magyarországon (Elita politică din Transilvania în cadrul Ungariei dualiste)

            2006-2008 membră a proiectului CEEX: Geografia simbolică a Europei moderne în context mondial (director de proiect: Sorin Mitu)

            2006-2009 membră a proiectului CNCSIS: Geneza identităților moderne în Europa Centrală (director de proiect: Sorin Mitu)

            2011-2014 membră a proiectului UEFISCDI: Construirea identităților moderne în Transilvania. O abordare comparativă (director de proiect: Sorin Mitu)

            2011-2014 membră a proiectului OTKA (Fondul Științific și de Cercetare Național din Ungaria): Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták a 17-20. századi Magyarországon (Cultură și roluri sociale: aristocrați în Ungaria, sec. XVII-XX.)

            2011-2016 director de grant Idei UEFISCDI cu tema: Elita politică din Transilvania 1867-1918

            2012-2015 grantul individual „Richard Plaschka" (OeAD, Austria) 12 luni

2016-2019 director de grant Idei UEFISCDI cu tema: Schimbare și continuitate: administrația publică și corpul funcționarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război Mondial (1910-1925)

 

Organizarea unor conferințe internaționale:

 

 • 22-23. sept. 2000 - Instituţii centrale şi locale în viaţa oraşelor din Europa Centrală şi de Est - Comisia de Istoria Orașelor și UBB - cu participarea cercetărorilor din România, Ungaria, Germania, Austria, Polonia, Republica Moldova
 • 23-25 noi. 2005 - Oraşul şi privilegiile sale. Clujul - oraş liber regal la 600 de ani - organizatori: CIOR, UBB - participanți din România, Ungaria, Slovacia și Germania
 • 11-12 dec. 2008 - 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Centrală şi de Est - organziatori: UBB, Institutul pentru Studiul Minorităților Etnice și Naționale din cadrul Academiei Ungare de Științe (MTA Kisebbségkutató Intézet), Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) din Cluj-Napoca - participanți din România, Ungaria, Germania, Italia, Slovenia, Ucraina, Slovacia
 • organizatoarea secţiei de Istorie la Congresul Internaţional de Hungarologie - 22-27. august 2011 la Cluj-Napoca (organizat de Societatea Internațională de Hungarologie, Academia Ungară de Științe,) - 170 de participanți în cadrul secției din România, Ungaria, Germania, Italia, Rusia, Slovacia, Ucraina, Bulgaria, Franța etc.
 • organizarea panelului „Practici ale integrării politice" în cadrul Congresului de Hungarologie împreună cu Juliane Brandt (Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München) - 22-23. aug. 2011 - participanți din Ungaria, România, Germania, Slovacia, Bulgaria, Rusia, Franța
 • organizarea panelului în cadrul European Social Sciences History Conference (ESSHC) cu Silvia Marton (Universitatea de la București): „Parliamentary Elites in Central and South-Eastern Europe before the Great War. State of Research and Envisioned Developments" - Viena, 23-26. apr. 2014
 • organizarea simpozionului internațional împreună cu Lukaš Fasora (Universitatea Masaryk din Brno, Cehia) și Ewald Hiebl (Universitatea Paris Lodron din Salzburg, Austria): „Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Erfahrungen und methodologische Inspirationen (Internationales Symposion)" - Cluj, 17. apr. 2015
 • organizarea panelului în cadrul conferinței Society for Romanian Studies  cu Silvia Marton (Universitatea de la București): "Parliaments and Parliamentary Elites in Modern Times (1866-1938)" - București, 17-19. iun. 2015
 • organizarea panelului în cadrul XVIIth World Economic History Congress cu Roman Holec (Universitatea Comenius din Bratislava): „Diversity and Changes in Role of the Economic Elites in Politics in the 19th and 20th Centuries" - Kyoto (Japonia), 3-7. aug. 2015
 • organizarea a două panelului în cadrul ESSHC (European Social Science History Conference - organizat de International Institute for Social History, Universitatea din Valencia): Elites in Central and Northern Europe during World War I" ;  „Elites in Central Europe during World War 1 and its Aftermath" - Valencia, 30. martie-03 aprilie 2016

 

Participări la conferinţe internaţionale cu referat:

 

Armenia: Armenian National Academy of Science, Institute of History, Yerevan

Austria: Viena (European Social Science History Conference; mai multe conferințe organizate de Universitatea de la Viena, Institut für Osteuropäische Geschichte; Institut für Ungarische Geschichtforschung; Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung of the Austrian Academy of Sciences în colaborare cu Department of Global Political Studies at Malmö University)

Canada: St. Catharines (Brock University), Victoria (Congress of the Humanities and Social Sciences); Calgary (University of Calgary), Toronto (Ryerson University)

Cehia: Praga (Facultatea de Filosofie a Universităţii Karl de la Praga (Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze), Institut für das Studium totalitärer Regime (Ústav pro studium totalitnách režimŭ), Brno (Historický ústav AV, Universitatea „Masaryk" din Brno), Ostrava (Universitatea din Ostrava și Universitatea „Masaryk" din Brno), Třebon (Národní Památkový Ústav), Česke Budejovice (Universitatea din Česke Budejovice), Liblice (Masaryk Institute and Archives)

Finlanda: Jyväskylä (al V-lea Congres de Hungarologie)

Franța: Clermont-Ferrand (Université Blaise Pascal), Metz (Université de Lorraine), Orléans și Paris (69e Congrès de la CIHAE)

Germania: Berlin (Humboldt-Universität), Leipzig (GWZO), Heidelberg (Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Universitatea din Heidelberg), Münster (Westfälischen Wilhelms-Universität), Tübingen (Eberhard Karls Universität), Kassel (Universitatea din Kassel), Bamberg (Otto-Friedrich-Universität), Marburg (Herder Institut)

Italia: Merano (Touriseum), Bressanone/Brixen (Freie Universität Bozen)

Japonia: Kyoto (XVIIth World Economic History Congress)

Marea Britanie: Belfast (European Social Science History Conference)

Olanda: Utrecht (The XVth World Economic History Congress)

Rusia: Moscova (Institutul de Slavistică a Academiei Ruse)

Serbia: Belgrad şi Smeredevo (Institute of History, Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, Ministry of Science and Technology Development, Republic Agency for Spacial Planning)

Slovenia: Lendava (Asociaţia de Istorie Socială „Hajnal István")

Slovacia: Bratislava (Institutul de Istorie Militară, Institutul de Istorie al Academiei Slovace, Smolenice (Zentrum für Europäische Politik)

Spania: Valencia (European Social Science History Conference); Palma de Mallorca (University of the Balearic Islands, The 68th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions)

SUA: University of California (UCLA), Los Angeles

Ungaria: Budapesta (Universitatea „Eötvös Loránd", Academia de Științe, Arhivele Oraşului Budapesta, Közép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ, Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Andrássy-Universität Budapest, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Hungarian Academy of Sciences. Institute of History), Piliscsaba (Universitatea Catolică „Pázmány Péter"), Debrecen (Universitatea, Academia de Științe), Nagykálló (Magyar Néprajzi Társaság), Eger (Universtitatea de la Eger), Túrkeve (Asociaţia de Istorie Socială „Hajnal István"), Kőszeg (Asociaţia de Istorie Socială „Hajnal István"), Miskolc (Universitatea din Miskolc), Szombathely (Comisia Mixtă Maghiaro-Slovacă de Istorie), Szeged (Universitatea din Szeged), Veszprém (Laczkó Dezső Múzeum), Pécs (Universitatea de la Pécs), Gyöngyös (Asociaţia de Istorie Socială „Hajnal István")

 •