Lista de publicaţii
Conf. dr. NAGY Róbert

Traduceri

Gândire politică şi imaginar social la popoarele central-est europene. Secolul al XIX-lea. Antologie de texte. Coord. Teodor Pavel, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca 2005, p.164-243 (Maghiarii).

 

Manuale, cursuri universitare

Egyetemes történetírás. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002, 75 p.

Bevezetés a XVIII-XIX. századi nemzetközi kapcsolatok történetébe. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2002, 84 p.

 

Studii şi articole

 în reviste de specialitate din ţară

"Ideile liberale în presa maghiară din Transilvania în epoca paşoptistă", în AS, seria a III-a, vol. III, 2004, p. 51-63.

 

în volume de studii în ţară

"Rolul capitalului german în modernizarea economiei Transilvaniei în epoca dualistă", în: Tradiţie şi modernitate în societatea transilvană 1850-1918. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2003, p. 135-152.

"Bibliografia selectivă a profesorului Magyari András", în: Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő, coordonatori. Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 389-399.

"Centru şi periferie în economia Ungariei în perioada dualismului. Cazul Transilvaniei, Banatului şi Crişanei", în: Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale, coordonatori. Centru şi periferie. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 231-241.

 

în volume de studii în străinătate

"Egység és partikularizmusok a román nemzetfejlődésben", în: Ábrahám Barna, Gereben Ferenc, Stekovics Rita, coordonatori. Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003, p.150-180.

 

în reviste de cultură

"A liberális eszmék jelentkezése az erdélyi magyar sajtóban" în Korunk, XII/4, aprilie 2001, p. 94-100.

"Investiţii străine în Transilvania, Banat şi Maramureş", în RB, vol..XVIII, 2004, p. 331-351.

"Közép-Európa történeti régiói", în A Hét (Săptămâna), serie nouă, II/19, 13. mai 2004, p. 6-7.

"Külföldiek tőkebefektetései a dualizmus kori Erdély területén", în Korunk XVI/10. octombrie 2005, p. 81-89

 

  •