CV
Conf. dr. NAGY Róbert

 

 

Asist. NAGY R�bert

1. Nume: NAGY

2. Prenume: ROBERT-MIKLOS

3. Data şi locul naşterii: 15. 06. 1976, Vulcan, jud. Hunedoara

4. Adresa: Str. Alexandru Vlahuţă, bloc Lama F, sc. 2, ap. 61. Cod postal 400315, Localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj

5. Telefon: 0740- 538079, E-mail:  nrobert70@yahoo.com

6. Studii: superioare

Instituţia

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

 Grade sau diplome obţinute

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie

Octombrie 1994-iulie 1998

Diplomă de licenţă

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie, Catedra de Istorie Modernă

Octombrie 1998- iunie 1999

Diplomă de studii aprofundate: în Istorie modernă comparată

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Şcoala doctorală de Istorie

Noiembrie 1999-noiembrie 2007

Doctor în istorie

7. Titlul ştiinţific: doctor in Istorie

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la .....

(luna, anul)

până la .....

(luna, anul)

septembrie 1998 - octombrie 1999

Octombrie 1999-septembrie 2002

Octombrie 2002-

Locul:

Porumbeşti, Com Halmeu, jud. Satu Mare

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cluj-Napoca, jud. Cluj

Instituţia:

Şcoala cu clasele I-VIII Porumbeşti

Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie, Catedra de Istore modernă

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie, Catedra de Istorie modernă

Funcţia:

Profesor de istorie şi geografie

Preparator

Asistent

Descriere:

Domeniul de activitate: predarea Istoriei universale şi Istoriei românilor, pecum şi a Geogafiei în clasele V-VIII

Preparator universitar predând seminarii de Istorie modernă universală

În prezent predau pentru linia maghiară cursurile: Istoria relaţiilor internaţionale în secolele XVIII-XIX şi ţin seminariile de Istorie modernă universală. În afară de acestea ţin cursurile de Istoriografie generală, Istoria modernă universală şi Istoria relşaţiilor internaţionale în secolele XVIII-XIX la  secţia Istorie, forma de învăţământ la distanţă (IDD)

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie, Catedra de Istorie Modernă, asistent

10 . Vechime la locul de muncă actual: 9 ani

11. Brevete de invenţii: -

12. Lucrări publicate (nr. total): ştiinţifice 20

12.I. Lucrari relevante pentru specializarea

1.Bevezetés a XVIII-XIX. századi nemzetközi kapcsolatok történetébe (Introducere în istoria relaţiilor internaţionale în secolele XVIII-XIX), Accent, Cluj-Napoca, 2002, p.84. Manual universitar

2.Ideile liberale în presa maghiară din Transilvania în epoca paşoptistă, în Arhiva Someşană, Seria a III-a, vol. III, 2004, p. 51-63

3.Liberalism şi modernizare economică la maghiari în secolul al XIX-lea, în Opţiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea, Coord Teodor Pavel, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, p. 242-262, recenzat de Silvia Marton în Romanian Political Science Review, vol. VII, no. 2, 2007, p. 457-460.

4. Die Rolle der Infrastruktur und der Industrie in der Entwicklung Klausenburgs zwischen 1867 und 1914, în Klausenburg, Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa, Coord. Ulrich Burger/ Rudolf Gräf, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 151-158.

 

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca; Membru extern al corporaţiei doctorilor ai Academiei Maghiare

14. Limbi straine cunoscute: engleză, germana, maghiara (limba materna)

15. Alte competenţe: -

16. Specializări şi calificări: istorie modernă, istorie economică.

17. Stadii de specializare şi cercetări în străinătate:

-între 10.06 şi 30.09 2001 stagiu de cercetare, nivel doctoral, la „Freie Universität" din Berlin cu o bursă Socrates-Erasmus

-în perioada 26.04-26.05. 2002 cercetări la Arhivele Statului de la Budapesta în cadrul programului CEEPUS

-în perioada 04.04-30.08. 2005 cercetare la Tübingen, Germania, în cadrul unei burse oferite de Institutului Şvabilor Dunăreni „Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde".

-între 21.09. şi 30.09. 2005 cercetări la Arhivele Statului de la Budapesta

-între 20.02. şi 05.03. 2006 stadiu de cercetare la Biblioteca Naţională Austriacă şi la Haus- Hof- und Staatsarchiv de la Viena

- între 09.05. şi 31.05. 2007 profesor invitat la Universitatea „František Palacký" din Olomouc, Republica Cehă în cadrul programului CEEPUS

- între 25.11. şi 14.12. 2007  profesor invitat la Universitatea „František Palacký" din Olomouc, Republica Cehă în cadrul programului CEEPUS

 

17. Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Geneza identităţilor moderne in Europa Centrală

Membru al colectivului de cercetare

2003-2006

Geografia simbolică a Europei moderne in context mondial

Membru al colectivului de cercetare

2005-2007

Relaţia rural-urban în procesul modernizării din Transilvania 1850-1914

Membru al colectivului de cercetare

2009-2011

K.u.K Archiv, program al Comisiei pentru studierea istoriei Monarhiei habsburgice (Kommission für die Geschichte der Habsburgermonarchie) al Academiei Austriece de Ştiinţe, pentru valorificarea materialului  de fotografii, daguerotipii şi picturi privind viaţa cotidiană în  Monarhia habsburgică.

Membru al colectivului de cercetare

2008-

18. Alte menţiuni (premii, distinctii etc):

19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare (max.3/4 pag.)

Din septembrie 1998 am fost cadru didactic în învăţământul preuniversitar. Din octombrie 1999 sunt cadru didactic la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie, Catedra de Istorie modernă. Aici activitatea mea didactică a fost şi este foarte diversă. În primii ani (1999-2002) am predat seminariile de Istorie modernă universală şi am coordonat practica studenţilor din anul II. Din 2002, ca asistent, pe lângă aceste activităţi predau cursul de Istoria relaţiilor internaţionale în secolelel XVIII-XIX. În cadrul învăţământul la distanţă predau următoarele cursuri: Istoriiografie generală, Istoria modernă universală, Istoria relaţiilor internaţionale în secolele XVIII-XIX.

  •