Lista de publicaţii
Conf. dr. Maria LUPESCU

Articole în lexicoane

Magyar Nagylexikon vol. XVIII, Unh-Z, Bárány Lászlóné, editor. Editura Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 2004, 930+XVII p [coautor]

 

Studii şi articole

 în reviste de specialitate din ţară

"Item lego... Gifts for the soul in late medieval Transylvania", în AMS, 7, 2001, p. 161-185.

"Death and Remembrance in Late Medieval Sighişoara (Segesvár, Schässburg)", în: Caiete de Antropologie Istorică, 2004 p. 93-106

"„... pályám egy nagy kaland volt..." Beszélgetés Jakó Zsigmonddal", în: Erdélyi Múzeum, 2006, p. 16-25

 

în volume de studii în ţară

"Erdélyi késő középkori nemesi végrendeletek tárgytörténeti tanulságai", în: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, Editura Erdélyi Múzeum Egyesület, Cluj-Napoca, 2003 p. 317-330

"Testamentul politic al lui Ştefan Bocskai" în: Tudor Sălăgean, Melinda Mitu, coordonatori.  Principele Ştefan Bocskai şi epoca sa. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006


în reviste de cultură

"Domonkos iskoláztatás a középkori Erdélyben", în: Református Szemle, 2003 p. 844-853

 

  •