Lista de publicaţii
Conf. dr. Maria Lucreţia RADOSAV

Lucrări ştiinţifice relevante pentru specializarea STUDII  IUDAICE:

Cărţi

-          Livada cu rodii. Carte şi comunitate evreiescă în nordul Transilvaniei. Secolele XVIII - XX, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2007

-          Gramatica limbii ebraice moderne, Bucureşti, Editura All, 1998

-          Introducere in gramatica limbii ebraice moderne, Cluj-Napoca, Ed. Philobiblon, 1996

Studii şi articole

-          Repere istoriografice privind istoria cărţii şi tiparului evreiesc, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Sincai" al Academiei Romane, Tîrgu Mureş, 1999, (revistă CNSIS)

-          Rezistenta femeilor în lagărele de concentrare naziste, în AIO, Anuarul Institutului de Istorie Orală a Universităţii "Babeş-Bolyai", vol. II, Cluj, 2000, (revistă CNSIS)

-          Sapiential Dialogue. Hebrew and Romanian Proverbs in the Collective Memory, în Philobiblon 5/2002, University Press of Cluj, Cluj, 2002, (revistă BDI, EPSCO)

-          Defying Death. The Resistance of Jewish Women During the Holocaust and Their Social Reintegration after the Holocaust, în  Studia Judaica, vol. X, Cluj-Napoca, 2001, (revistă CNSIS)

-          Jewish Printers and Hebrew Printing Houses in Transylvania at the End of the 19th Century and the First Half of the 20th, în Studia Judaica, XI, Cluj-Napoca, 2002, (revistă CNSIS)

-          Jewish Printing in the North - West of Transylvania. The 19th - 20th Centuries, in Annuario dell'Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8/2006, Venezia, 2006

-          La Retorica Secession del Discorso Editoriale della Tipografia Ebrea di Seini, în Annuario dell'Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, IX, no. 9/2007, Venezia, 2007

-          Secvenţe istorice de viaţă privată în textele memorialistice din cărţile ebraice tipărite la Seini (sec. XIX - XX), în AIO Anuarul Institutului de Istorie Orală a Universităţii "Babeş-Bolyai", vol. VIII, Cluj, 2007, (revistă CNSIS)

-          Istorie publică - istorie privată (sec. XVIII - XX) în însemnările memorialistice din prefaţa cărţilor ebraice tipărite la Seini, în AIO, Revista Institutului de Istorie Orală a Universităţii "Babeş-Bolyai", Supplementum I, Cluj, 2007, (revistă CNSIS)

-          Metafora cărţii. Percepţia cărţii ebraice în comunităţile nord-transilvănene. Sec. XIX - XX., în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 6, No.18, Winter 2007, (revistă ISI)

-          Carte şi comunitate evreiască în Satu Mare în secolele XVIII - XX: traiectorii livreşti şi geografii culturale în lumea evreiască din Europa, în Orizonturi evreieşti - orizonturi europene, CSIER, Bucureşti, 2007

-          Juramentum Judaeorum. Contribuţii la constituirea şi evoluţia comunităţilor evreieşti sătmărene (Sec. XVIII - XX), în Spiritualitate şi cultură europeană, PUC Editura Fundaţiei pentru studii europene, Cluj, 2007, (editură CNSIS)

-          The Metaphor of the Book. The Hebrew Book and Its Perception in the Jewish Communities of North-West Transylvania, în Essays in Honor of Moshe Idel, ProvoPress, Cluj-Napoca, 2008, (publicatie ISI)

-          The Life of Books and the Life of People: The Book Collection Stored in the Synagogue of Satu Mare (18th - 20th Centuries), în Transylvanian Review, Cluj Napoca, No. 2-2009, (revistă ISI)

-          The Hebrew Print and the Jewish Society in North Transylvania in the 20th Century. The Hebrew Printing House from Seini, Satu Mare County, în PaRDeS - Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien, Caiet 10/2010, Potsdam, 2010 (revistă ISI)

  •