Lista de publicaţii
Conf. dr. LŐNHÁRT Tamás

I. Lista de lucrări publicate:

 

A. Cărţi, cursuri universitare publicate:

1. Uniunea Populară Maghiară în perioada instaurării regimului comunist în România (1944-1948), Cluj, Editura Argonaut, 2008, 400 p. ISBN 978-973-109-127-3

2. A jelenkor története forrásai [Izvoarele istoriei contemporane], Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, 110 p., ISBN 973-8445-27-2.

3. (coautor) Cluj-Napoca - Ghid multicultural / Kolozsvár - multikulturális kalauz / Klausenburg - multikultureller reiseführer / Cluj-Napoca - multicultural guide, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca, 2009., 78 p., ISBN 978-973-7670-13-7.

4. (coautor) Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate în jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940). Documente, vol. I-II, coord. Mathias Behr, Josef Wolf, Viorel Ciubotă, Tübingen-Satu Mare, 2010. (în curs de apariţie)

 

B. Articole / studii publicate în reviste de specialitate recunoscute naţional:

Anul 1968 - politică şi cultură (explozie şi iluzii), In: „Buletinul Informativ al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat - Istoria Astăzi", anul VI., nr.61-62, Cluj-Napoca, ianuarie-februarie 1998, p. 986-992.

Magyar-román kapcsolatok a magyar békeelőkészítő tevékenység iratainak tükrében (1945-1947), [Relaţiile româno-maghiare în oglinda documentelor diplomatice maghiare privind activitatea de pregătire pentru Conferinţa de pace (1945-1947)], In: „Korunk", XI., Nr.1., ianuarie 2000, p.138-142.

Problema minorităţii naţionale maghiare din România în relaţiile interstatale româno-maghiare (1944-1948), In: „Orizont XXI. Revista de Istorie", Fundatia Valeriu Florin Dobrinescu", Pitesti, Anul I, nr. 3/2006, p. 39-43.

1907. A századelő világa egy évszázad távlatából: nagyhatalmi politika, politikai nemzedékváltás, nemzetiségi és társadalmi mozgalmak (1903-1908), In: „Korunk", anul XVIII (seria a treia), 2007/12, p. 4-18.

Quai d'Orsay despre chestiunea Transilvaniei: relaţiile româno-maghiare văzute de diplomaţia franceză (1944-1947), In: „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", anul LXVI, 2007, (în curs de apariţie)

A Tismăneanu-jelentés néhány vonatkozásáról, In: „Magyar Kisebbség", Cluj, Anul XIII, 2008, nr. 1-2, p. 122-139.

A Kádár-korszak magyar külpolitikája és a román „külön út", In: „Korunk", Cluj, 2009, nr. IV, [http://www.korunk.ro/?q=node/8&ev=2009&honap=4 ]

 

C. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute:

Anul 1946 şi comunitatea maghiară din România, In: Cultura materială şi spirituală din bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra culturii celorlaltor etnii din regiune / Materielle und geistige Volkskultur des Oberen Theißbeckens. Einfluss der deutschen Bevölkerung auf die anderen Ethnien der Region,  Coord.: Dr. Hans Gehl, Dr. Viorel Ciubotă, Satu Mare- Tübingen, Editura Muzeului Sătmărean, 2003, p. 151-161.

 

D. Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, din ţară şi din străinătate:

Quai d'Orsay despre chestiunea Transilvaniei: relaţiile româno-maghiare văzute de diplomaţia franceză (1944-1947), In: „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", anul LXVI, 2007. 

(coautor): Minorities and Communism in Transylvania (1944-1947), In: „Tolerance and Intolerance in Historical Perspective", Ed. by Lévai, Csaba and Vese, Vasile, Clioh's Workshop II / IX, Coordinated by Ann Katherine Isaacs, Edizioni Plus, Università di Pisa, 2003, p. 25-43.

L'Union Populaire Hongroise et la question de la Transylvanie (1944-1947), In: „Transylvanian Review", Romanian Cultural Foundation, Center for Transylvanian Studies, Volume X., Nr. 4, Winter, 2001, p. 104-119.

 

E. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate:

(coautor - împreună cu Virgiliu Ţârău): Remembering the Old City, Building A New One. Social, Ethnic And Architectural Transformations In A Multiethnic City During The Communist Regime: Cluj / Kolozsvár, 1956-1977, 48 p., în volumul colectiv al programului de cercetare „Remembering Communism", finanţat de Volkswagenstiftung (primul studiu în acest program, în curs de apariţie).

L'Unione Popolara Magiara: la rappresentazione della comunità magiara nel periodo dell'instaurazione del regime comunista in Romania (1944-1948), In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Atti del convego di Messina, 3-4 maggio 2004, Ed.: Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, Editura Accent, 2005, p. 75-89.

Uniunea Populară Maghiară în anul electoral 1946, In: Stalinist Policy Toward National Minorities: The Case of Romania and Hungary. Politica stalinistă privind minorităţile naţionale: România şi Ungaria, Historisches Seminar Abt. für Geschichte Ost- und Südosteuropas, Ludwig Maximilian Universität, München şi Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, [În curs de apariţie în volumul de studii al conferinţei omonime de la Sibiu, 20-22 iunie 2003]

Hungarian Public Opinion from Transylvania  After The Second World War (fall 1944- spring 1946), In: Turmoil and Triumph. American-Romanian Relations in the 20th century, Ed. Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, [în curs de apariţie, în volumul de studii al conferinţei româno-americane, organizate la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, 28-30 iunie 2001].

 

F. Studii şi articole apărute în volume colective:

Universitatea Bolyai din Cluj (1945-1959), în curs de apariţie în volumul „Istoria Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj", editat sub egida Facultăţii de Istorie şi Filosofie al Univerităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Rectorii Universităţii Bolyai din Cluj (1945-1959), în curs de apariţie în volumul „Rectorii Universităţii din Cluj", editat de Ana-Maria Stan, sub egida Rectoratului Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Problema minorităţii maghiare şi relaţiile interstatale româno-maghiare în cadrul blocului sovietic, 1945-1968, In: Minorităţi etnoculturale în România: Maghiarii din România (1956-1968), Ed.: Lucian Nastasă, Andreea Varga, Andreea Andreescu, Cluj-Napoca, 2003, p. 935-948.

(coautor): Problema femeii în publicaţiile editate de uniunile feminine maghiare din România în perioada 1925 - 1939, In: Condiţia femeii în România în secolul XX, vol. II., Ed.: Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, 2003, p. 105-134.

Asociaţiile femeilor maghiare din Transilvania în prima jumătate a secolului XX, In: Condiţia femeii în România în secolul XX.,  Ed.: Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, 2002. p. 63-80.

Confruntarea dintre grupările contestatare şi conducerea Uniunii Populare Maghiare (1944-1946), In: Societate şi civilizaţie. Profesorului universitar Dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă, Ed. Călin Florea, Ciprian Năprădean, Târgu Mureş, 2002. p. 387-404.

Aspecte privind evoluţia elitei politice maghiare din România în perioada interbelică, In: Elite politice în Transilvania 1918-1940, Ed.: Vasile Vesa, Virgiliu Ţârău, Cluj, 2001.

Uniunea Populară Maghiară şi chestiunea Transilvaniei (1944-1947), In: România şi relaţiile internaţionale în secolul XX. In Honorem Profesorului Universitar Doctor Vasile Vesa la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ed. Liviu Tîrău, Virgiliu Târău, Cluj-Napoca, 2000, p. 117-139.

The Multiple Citizenship and the Problem of Ethnic Minorities in Central Europe: The Hungarian Minority of Romania and the Problem of „Double Citizenship" at the End of the 90's, In: Central Europe Since 1989: Concepts and Developments, Ed. Vasile Puscaş, Dacia, Cluj-Napoca, 2000. p. 167-199.

 

G. Articole de istorie în periodice şi ziare locale:

Tiltakozás és közösségi összefogás 1946-ban és 1956-ban Erdélyben. Az erdélyi magyarság a kommunista rendszer első évtizedében, in: „Szabadság", an. XIX, nr. 247-248, Cluj, 2007.

Nemzeti ünnepeinkről az „állandóan változó" múltértelmezések jegyében, in: „Szabadság", an. XIX, nr. 196 - 197, Cluj, 2007.

Gyergyószentmiklós múltjáról, jelenéről - hét tételben, In: "Gyergyói Kisújság Évkönyve 2007", Gheorghieni, 2006, p. 98-104.

 

II. Participare la conferinţe de specialitate naţionale şi internaţionale:

1. Relatiile romano-americane in secolul XX - „Turmoil and Triumph. American - Romanian Relations in the 20th century". Conferinta  internationala, Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj- Napoca, 28-30 iunie 2001.

2. Tolerance and Intolerance in Historical Perspective, Conferinta  internationala, CLIOHnet- The European History Network konferencia, Kolozsvár-Debrecen, 2003. szeptember 4-9.

3. Comunismo e comunismi. Il modelo rumeno", Conferinta  internationala, Messina (Olaszország), 2004 május 3-4.

4. 90 de ani de la intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial. Campania din 1916. Actiunile militare din culoarul Rucar-Bran, Serviciul Istoric al Armatei, Centrul de Studii si Pastrare a Arhivelor Militare Istorice "General Radu Rosetti", Pitesti, 12-13 august 2006.

5. Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate in jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940), Institut fur Donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tubingen si Muzeul Judetean Satu Mare, 4-5 septembrie 2006.

6. La rivoluzione ungherese del 1956: Echi in Italia e Romania,  Conferinta  internationala, Istituto per gli Incontri Culturale Mitteleuropei, CISUECO, ARCIR, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica - Venezia, Centrul de Studii Transilvane - Cluj, Gorizia, 3 noiembrie 2006.

7. 1956. Inceputul sfarsitului. Revolutie si rezistenta in Europa Centrala si de Est, Conferinta  internationala, Universitatea Babes-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Institutul Cultural Roman, Cluj-Napoca, 23-24 noiembrie 2006.

8. Remembering Communism I. - Conferinta organizata de Volkswagenstiftung, Schloss Blanksee, Berlin, 13-17 iunie 2007, organizat de Universitatea din Leipzig, coordonat de Dr. Maria Todorova şi Dr. Stefan Troebst.

9. Problematica minorităţii şvăbeşti în arhivele din România, Colocviu organizat de Institut fur Donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tubingen si Muzeul Judetean Satu Mare, 25-26 august 2007.

10. „Vom Tauwetter zum Frost. Deutsche und andere Minderheiten in Südosteuropa zwischen 1953 und 1963", Conferinţă organizată de Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) şi Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, coordonat de Dr. Marianne Hausleitner şi Dr. Lucian Nastasă, 2-3 noiembrie 2007.

11. Romanian and Moldovan Research Group: New Perspectives on Modern Romania, Cluj, organizat de Dennis Deletant, Daniel Brett (UCL School of Slavonic and East European Studies, London), Dr. Marius Bucur, Dr. George Cipăianu, Geambaşu Réka (Universitatea „Babeş - Bolyai"  din Cluj), 10-11 iulie 2008.

12. Remembering Communism II.": New Approaches to the Memory and History of Communism. Bulgaria and Romania in Comparison, Sofia, organizat de Volkswagenstiftung şi Universitatea Kliment Ohridski din Sofia, coordonat de Dr. Maria Todorova (University of Illinois) şi Dr. Stefan Troebst (Universitatea din Leipzig), 26-30 septembrie 2008.

13. „Poliţia politică: instrucţiuni de folosire. Filme documentare din arhiva securităţii maghiare", Kolozsvár, szervezők: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Kolozsvári „Lucian Blaga" Központi Egyetemi Könyvtár (BCU), Institutul de Istorie Orală (IIO), 2008. december 10.

[http://www.crimelecomunismului.ro/ro/evenimente/arhiva_evenimente/proiectie_de_filme_din_arhiva_securitatii_maghiare/]

14. Kisebbségtörténet kutatás és oktatás Romániában (Studierea si predarea istoriei minoritatilor nationale in Romania), conferinta organizata de Fundatia Jakabffy Elemér si Institutul de Studiere a Minoritatilor Nationale al Academiei Maghiare de Stiinte (MTA Kissebségkutató Intézet), Sfantu Gheorghe, aprilie 2009.

15. Ablak a múltra II. (Ferestre spre trecut II.), Conferinţa cadrelor didactice ale liniei maghiare din Facultatea de Istorie şi Filosofie al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Cluj, 25 aprilie 2009.

16. Conferinţa Programului interuniversitar CEEPUS, realizată cu ocazia Şcolii de vară al reţelei CEEPUS CZ-0029-08/09, Banska Bystrica, 22-28 august 2009.

17. „Remembering Communism III.: Theoretical Approaches to the Memory of Communism", Conferinţa organizată de Volkswagenstiftung coordonată de Maria Todorova şi Stefan Troebst (Project Nr. 1432-1044), în colaborare cu Universitatea din Leipzig, Institute of Slavic Studies of the University of Illinois, Bucureşti, 1-5 octombrie 2009.

18. „Rethinking Violence in Communist Dictatorships in East-Central Europe", Conferinţă organizată în colaborare de Institute of Contemporary History Prague, Centre for Contemporary History Potsdam, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale al Universităţii „Babeş-Bolyai" şi Institutul de Istorie Orală din Cluj-Napoca, Cluj, 22-23 octombrie 2009.

 

III. Organizare conferinţă:

1956. Inceputul sfarsitului. Revolutie si rezistenta in Europa Centrala si de Est, co-organizator, împreună cu Prof. Dr. Csucsuja Istvan, Lect. Dr. Toth Szilard, Facultatea de Istorie si Filosofie, Universitatea Babes-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Institutul Cultural Roman, Cluj-Napoca, 23-24 noiembrie 2006.

 

IV. Participare la programe de cercetare si de schimb de cadre didactice la nivel interuniversitar:

 

  1. 1-28 martie 2010: Mobilitate CEEPUS, Universitatea Palacky din Olomouc (Cehia), realizat în cadrul programului CEEPUS CII - CZ- 0029-06- 09/10, finanţat de Uniunea Europeană.
  2. 1-29 martie 2009: Mobilitate CEEPUS, Universitatea Palacky din Olomouc (Cehia) realizat în cadrul programului CEEPUS CII - CZ- 0029-05- 08/09, finanţat de Uniunea Europeană.
  3. Programul de cercetare "Remembering Communism", coordonat de Dr. Maria Todorova şi Dr. Stefan Troebst, finanţat de Volkswagen Stiftung, 2005-2009. Proiect personal realizat: The Plural Memories of a Multiethnic City: The Hungarians' Memory of Cluj/Kolozsvár from Times of Social Engineering and Socialist Nation-Building.

(http://www.rememberingcommunism.org/index.php?id=7&u=35&sh=cv http://www.rememberingcommunism.org/files/479366Project%20Tamas%20Lonhart%20FINAL.doc)

  1. 3-25 martie 2008: Mobilitate CEEPUS, Universitatea Catolica Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria), realizat în cadrul programului CEEPUS CII - CZ- 0029-04- 07/08, finanţat de Uniunea Europeană.
  2. 1-15 august 2007: Stadiu de cercetare la Centrul de Studii si Pastrare a Arhivelor Militare Istorice "General Radu Rosetti", Pitesti.
  3. 1-25 decembrie 2006: Mobilitate CEEPUS, Universitatea Catolica Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria), realizat în cadrul programului CEEPUS CII - CZ- 0029-03- 06/07, finanţat de Uniunea Europeană.
  4. Programul de cercetare "Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate în jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940)", coordonat de Mathias Behr, Josef Wolf şi Viorel Ciubotă, Institut fur Donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tübingen şi Muzeul Judetean Satu Mare, 2004-2008.
  5. Programul CliohNet: "Tolerance and Intolerance in Historical Perspective"- coordonat de Dr. Isaacs, Ann Katherine şi Dr. Bucur, Ioan-Marius, Dr. Vese, Vasile, Dr. Levai, Csaba, 2003-2004.
  6. Programul de cercetare "Condiţia femeii în România în secolul XX", coordonat de Dr. Cosma, Ghizela şi Dr. Ţârău, Virgiliu, finanţat de Banca Mondială şi CNCSIS, 2000-2003.

 

V. Coordonare de programe interuniversitare:

- Programul CEEPUS II: Network No. CII-CZ-0029-02-0607-M-6680 (retea de schimb interuniversitar de studenti si cadre didactice intre Facultatea de Istorie si Filosofie al Universitatii "Babes-Bolyai" Cluj, Universitatea Palacky din Olomouc (Republica Ceha), Univesritatea Jagelloniana din Cracovia (Polonia), Universitatea Catolica Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria), Universitatea Kliment Ohridski din Sofia (Bulgaria), Universitatea din Belgrad (Serbia) si Universitatea Lujigi Gurakuqi din Shkodra (Albania), program finantat de Uniunea Europeana.

-          Iniţierea unei noi reţele CEEPUS - in cadrul Programului CEEPUS III, cu următoarele universităţi partenere proiectate: Universitatea Palacky din Olomouc (Republica Ceha), Universitatea Jagelloniana din Cracovia (Polonia), Universitatea Catolica Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria), Universitatea din Graz (Austria), Universitatea din Kaunas (Lituania), Universitatea din Lviiv (Ucraina).

-          Asistenta la realizarea de  acorduri bilaterale de cooperare ale Facultatii de Istorie si Filosofie al Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca cu Universitatea Palacky din Olomouc (Cehia) si Universitatea Catolica Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria).

 

  •