CV
Conf. dr. LŐNHÁRT Tamás

1. Nume: LÖNHÁRT

2. Prenume: TAMÁS

3. Data şi locul naşterii: 16 mai 1977, Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

4. Adresa: Str. Mehedinţi, nr. 14-16, Bl. D 15, Ap. 105, 400672, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România.

5. Telefon: 0747/ 221690, E-mail: lonhartt@yahoo.com

6. Studii: Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

 

Instituţia

Faculatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Octombrie 1995-Iulie 1999

Octombrie 1999- Iulie 2000

Noiembrie 2000- Decembrie 2005

Grade sau diplome obţinute

Licenţă în Istorie

Studii Aprofundate, specializarea Istorie contemporană şi relaţii internaţionale

Doctorat, Domeniul Istorie

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor în Istorie

8. Experienţa profesională:

 

Perioada:

de la .....

(luna, anul)

până la .....

(luna, anul)

Septembrie 1999 - noiembrie 2001

Noiembrie 2001- Ianuarie 2006

Ianuarie 2006- prezent

Locul:

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Instituţia:

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale.

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale.

Funcţia:

Preparator universitar

Asistent universitar

Lector, Dr.

Descriere:

Realizarea şi predarea seminarelor de Istorie universală contemporană, Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, Istoria integrării europene. Participarea la granturi de cercetare "Elite politice din Transilvania, 1918-1940", "Condiţia femeii în România în secolul XX".

Realizarea şi predarea seminarelor de Istorie universală contemporană, Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, Istoria integrării europene, precum şi (cu derogare) a cursurilor Izvoarele istoriei contemporane, precum  şi cel de Istoria integrării europene (în cadrul programului IDD).  În această perioadă am participat la mai multe granturi de cercetare şi am publicat 14 articole şi studii şi 1 suport de curs pentru studenţii modulului de învăţământ la distanţă. Am finalizat doctoratul meu în domeniul Istorie.

Realizarea şi predarea a 4 cursuri în semestrul I şi 4 cursuri în semestrul II al anului universitar, pe specializările de Istorie contemporană, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Activitate de cercetare şi editare a unor studii în special pe tematica istoriei regimului comunist, Europa Centrală şi de Est, minorităţile naţionale din România în secolul XX.

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia:

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca,

Facultatea de Istorie şi Filosofie,

Catedra  de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, lector titular.

10 . Vechime la locul de muncă actual: 11 ani.

11. Brevete de invenţii: -

12. Lucrări publicate (nr.total): stiintifice  - 24, didactice - 1.

 

A. Cărţi, cursuri universitare publicate:

1. Uniunea Populară Maghiară în perioada instaurării regimului comunist în România (1944-1948), Cluj, Editura Argonaut, 2008, 400 p. ISBN 978-973-109-127-3.

2. A jelenkor története forrásai [Izvoarele istoriei contemporane], Cluj-Napoca, Editura Accent, 2003, 110 p. ISBN 973-8445-27-2.

3. (coautor) Cluj-Napoca - Ghid multicultural / Kolozsvár - multikulturális kalauz / Klausenburg - multikultureller reiseführer / Cluj-Napoca - multicultural guide, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca, 2009. ISBN 978-973-7670-13-7.

4. (coautor) Şvabii sătmăreni în perioada interbelică. O minoritate în jocul intereselor naţionale concurente (1918-1940). Documente, vol. I-II, coord. Mathias Behr, Josef Wolf, Viorel Ciubotă, Tübingen-Satu Mare, 2010. (în curs de apariţie)

 

B. Articole / studii publicate în reviste de specialitate recunoscute naţional:

Anul 1968 - politică şi cultură (explozie şi iluzii), In: „Buletinul Informativ al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat - Istoria Astăzi", anul VI., nr.61-62, Cluj-Napoca, ianuarie-februarie 1998, p. 986-992.

Magyar-román kapcsolatok a magyar békeelőkészítő tevékenység iratainak tükrében (1945-1947), [Relaţiile româno-maghiare în oglinda documentelor diplomatice maghiare privind activitatea de pregătire pentru Conferinţa de pace (1945-1947)], In: „Korunk", XI., Nr.1., ianuarie 2000, p.138-142.

Problema minorităţii naţionale maghiare din România în relaţiile interstatale româno-maghiare (1944-1948), In: „Orizont XXI. Revista de Istorie", Fundatia Valeriu Florin Dobrinescu", Pitesti, Anul I, nr. 3/2006, p. 39-43.

1907. A századelő világa egy évszázad távlatából: nagyhatalmi politika, politikai nemzedékváltás, nemzetiségi és társadalmi mozgalmak (1903-1908), In: „Korunk", anul XVIII (seria a treia), 2007/12, p. 4-18.

Quai d'Orsay despre chestiunea Transilvaniei: relaţiile româno-maghiare văzute de diplomaţia franceză (1944-1947), In: „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", anul LXVI, 2007, (în curs de apariţie)

A Tismăneanu-jelentés néhány vonatkozásáról, In: „Magyar Kisebbség", Cluj, Anul XIII, 2008, nr. 1-2, p. 122-139.

A Kádár-korszak magyar külpolitikája és a román „külön út", In: „Korunk", Cluj, 2009, nr. IV, [http://www.korunk.ro/?q=node/8&ev=2009&honap=4 ]

 

C. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute:

Anul 1946 şi comunitatea maghiară din România, In: Cultura materială şi spirituală din bazinul Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra culturii celorlaltor etnii din regiune / Materielle und geistige Volkskultur des Oberen Theißbeckens. Einfluss der deutschen Bevölkerung auf die anderen Ethnien der Region,  Coord.: Dr. Hans Gehl, Dr. Viorel Ciubotă, Satu Mare- Tübingen, Editura Muzeului Sătmărean, 2003, p. 151-161.

D. Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, din ţară şi din străinătate:

Quai d'Orsay despre chestiunea Transilvaniei: relaţiile româno-maghiare văzute de diplomaţia franceză (1944-1947), In: „Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", anul LXVI, 2007. 

(coautor): Minorities and Communism in Transylvania (1944-1947), In: „Tolerance and Intolerance in Historical Perspective", Ed. by Lévai, Csaba and Vese, Vasile, Clioh's Workshop II / IX, Coordinated by Ann Katherine Isaacs, Edizioni Plus, Università di Pisa, 2003, p. 25-43.

L'Union Populaire Hongroise et la question de la Transylvanie (1944-1947), In: „Transylvanian Review", Romanian Cultural Foundation, Center for Transylvanian Studies, Volume X., Nr. 4, Winter, 2001, p. 104-119.

 

E. Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate:

(coautor - împreună cu Virgiliu Ţârău): Remembering the Old City, Building A New One. Social, Ethnic And Architectural Transformations In A Multiethnic City During The Communist Regime: Cluj / Kolozsvár, 1956-1977, 48 p., în volumul colectiv al programului de cercetare „Remembering Communism", finanţat de Volkswagenstiftung (primul studiu în acest program, în curs de apariţie).

L'Unione Popolara Magiara: la rappresentazione della comunità magiara nel periodo dell'instaurazione del regime comunista in Romania (1944-1948), In: Comunismo e comunismi. Il modello rumeno, Atti del convego di Messina, 3-4 maggio 2004, Ed.: Gheorghe Mândrescu,     Giordano Altarozzi, Editura Accent, 2005, p. 75-89.

Uniunea Populară Maghiară în anul electoral 1946, In: Stalinist Policy Toward National Minorities: The Case of Romania and Hungary. Politica stalinistă privind minorităţile naţionale: România şi Ungaria, Historisches Seminar Abt. für Geschichte Ost- und Südosteuropas, Ludwig Maximilian Universität, München şi Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, [În curs de apariţie în volumul de studii al conferinţei omonime de la Sibiu, 20-22 iunie 2003]

Hungarian Public Opinion from Transylvania  After The Second World War (fall 1944- spring 1946), In: Turmoil and Triumph. American-Romanian Relations in the 20th century, Ed. Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, [în curs de apariţie, în volumul de studii al conferinţei româno-americane, organizate la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, 28-30 iunie 2001].

 

F. Studii şi articole apărute în volume colective:

Universitatea Bolyai din Cluj (1945-1959), în curs de apariţie în volumul „Istoria Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj", editat sub egida Facultăţii de Istorie şi Filosofie al Univerităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Rectorii Universităţii Bolyai din Cluj (1945-1959), în curs de apariţie în volumul „Rectorii Universităţii din Cluj", editat de Ana-Maria Stan, sub egida Rectoratului Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Problema minorităţii maghiare şi relaţiile interstatale româno-maghiare în cadrul blocului sovietic, 1945-1968, In: Minorităţi etnoculturale în România: Maghiarii din România (1956-1968), Ed.: Lucian Nastasă, Andreea Varga, Andreea Andreescu, Cluj-Napoca, 2003, p. 935-948.

(coautor): Problema femeii în publicaţiile editate de uniunile feminine maghiare din România în perioada 1925 - 1939, In: Condiţia femeii în România în secolul XX, vol. II., Ed.: Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, 2003, p. 105-134.

Asociaţiile femeilor maghiare din Transilvania în prima jumătate a secolului XX, In: Condiţia femeii în România în secolul XX.,  Ed.: Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău, Cluj-Napoca, 2002. p. 63-80.

Confruntarea dintre grupările contestatare şi conducerea Uniunii Populare Maghiare (1944-1946), In: Societate şi civilizaţie. Profesorului universitar Dr. Marcel Ştirban la împlinirea a şapte decenii de viaţă, Ed. Călin Florea, Ciprian Năprădean, Târgu Mureş, 2002. p. 387-404.

Aspecte privind evoluţia elitei politice maghiare din România în perioada interbelică, In: Elite politice în Transilvania 1918-1940, Ed.: Vasile Vesa, Virgiliu Ţârău, Cluj, 2001.

Uniunea Populară Maghiară şi chestiunea Transilvaniei (1944-1947), In: România şi relaţiile internaţionale în secolul XX. In Honorem Profesorului Universitar Doctor Vasile Vesa la împlinirea vârstei de 60 de ani, Ed. Liviu Tîrău, Virgiliu Târău, Cluj-Napoca, 2000, p. 117-139.

The Multiple Citizenship and the Problem of Ethnic Minorities in Central Europe: The Hungarian Minority of Romania and the Problem of „Double Citizenship" at the End of the 90's, In: Central Europe Since 1989: Concepts and Developments, Ed. Vasile Puscaş, Dacia, Cluj-Napoca, 2000. p. 167-199.

 

G. Articole de istorie în periodice şi ziare locale:

Tiltakozás és közösségi összefogás 1946-ban és 1956-ban Erdélyben. Az erdélyi magyarság a kommunista rendszer első évtizedében, in: „Szabadság", an. XIX, nr. 247-248, Cluj, 2007.

Nemzeti ünnepeinkről az „állandóan változó" múltértelmezések jegyében, in: „Szabadság", an. XIX, nr. 196 - 197, Cluj, 2007.

Gyergyószentmiklós múltjáról, jelenéről - hét tételben, In: "Gyergyói Kisújság Évkönyve 2007", Gheorghieni, 2006, p. 98-104.

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

- Institutul de Studii Internaţionale, Cluj-Napoca, România (din 1999)

- Societatea Muzeului Ardelean / Erdélyi Múzeum Egyesület, Cluj, România ( din 1995)

14. Limbi straine cunoscute:

lb. engleză - fluent,

lb. rusă - basic,

lb. franceză - basic.

 

15. Alte competenţe:

Coordonator al programului de cooperări interuniversitare internaţionale - CEEPUS II  - în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj.

 

16. Specializări şi calificări:

2007-2010: coordonator în programul de schimb de cadre didactice universitare, finanţat de UE:  CEEPUS II- CZ - 0029, Activitatea didactică a fost desfăşurată în cadrul Universităţii Catolice Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria) şi  Universitatea Palacky din Olomouc (Republica Cehă).

2007-2010: Participare la programul de cercetare „Remembering Communism", program finanţat de Volkswagenstiftung, coordinat de Maria Todorova (University of Illinois, Ohio) şi Stefan Troebst (Leipzig Universität).   

2005: Doctorat în domeniul Istorie, la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj;

2005-2006: Activitate didactică şi de cercetare în cadrul programul CEEPUS II, Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria);

2004-2006: Participare la programul de cercetare coordonat de Institut fur Donauschwabische Geschichte und Landeskunde, Tubingen;

2002-2003: Activitate didactică şi de cercetare susţinută în cadrul programului CEEPUS I, Universitatea Catolică Pázmány Péter din Piliscsaba (Ungaria);

2001: Program de cercetare în cadrul Grantului de cercetare internaţional finanţat de Banca Mondială, condus de Lect. Dr. Ghizela Cosma, "Condiţia femeii în secoluil XX", la Universitatea „La Sapienza" din Roma şi "Institutul Sociologic" din Gorizia (Italia);

2000: Studii Aprofundate în domeniul Istorie şi Relaţii Internaţionale, la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;

1997: Cursurile de vară  atestate de Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta (Ungaria), Secţiunea de Istorie Constituţională, Facultatea de Ştiinţele Statului şi de Drept.

 

7. Experienţa acumulată în programe  naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Grant CNCSIS: Elite politice din Transilvania 1918-1940

Membru al grupului de cercetare şi     editare          

1999 - 2001

Grant Banca Mondială: Condiţia femeii în România în secolul XX.

Membru al grupului de cercetare şi editare, ajutor în întocmirea documentaţiei necesare derulării grantului

2000 - 2003

Program de cercetare coordonat de Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen pe tema "Şvabii sătmăreni în perioada interbelică"

Membru al echipei de cercetare şi al grupului editorilor volumelor de documente preconizate în program.

2004 - prezent

Programul CEEPUS II

Coordonator al mobilităţilor la Facultatea de Istorie şi Filosofie în cadrul reţelei de schimb interuniversitar de studenţi şi cadre didactice. Participare la crearea unui Joint Master pe tema Identităţii europene în istorie, cultură, tradiţii şi religie.

2005 -prezent

Programul de cercetare finanţat de Volkswagenstiftung: „Remembering Communism", coordonat de Maria Todorova (University of Illinois) şi Stefan Troebst (Universitatea din Leipzig)

Membru al grupului de cercetare şi     editare al bazei de date electronice şi al volumului de studiu programat în cadrul programului.

2006-prezent

 

18. Alte menţiuni (premii, distinctii ,etc): -

 

19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare (max.3/4 pag.)

La Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, fiind membru al Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, am susţinut următoarele seminarii şi cursuri:

 

1. În perioada 1999-2006, ca preparator universitar, mai apoi ca asistent universitar titular am susţinut ur,ătoarele seminarii: Istorie universală contemporană, Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, Istoria integrării europene, Istoria relaţiilor internaţionale în sec. XX, Izvoarele istoriei contemporane. Pentru aceste seminarii am realizat planurile analitice noi (tematica şi bibliografia de seminar). Începând din anul 2003, am susţinut la IDD cursul de Izvoarele istoriei contemporane, pentru care am realizat un suport de curs, editat în acelaşi an, în formă tipărită, la Editura Accent. Acest prim curs a fost urmat, începând din anul universitar 2004-2005 de Istoria integrării europene, susţinut prima dată de subsemnatul, paralel cu finalizarea tezei de doctorat în domeniul Istorie şi  aplicarea la concursul pentru un post de lector titular la Facultatea de istorie şi Filosofie.

 

2. Începând din anul 2006, fiind angajat ca lector titular la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, am realizat planul analitic şi pus în practică următoarele cursuri (în limba maghiară):

a. Istoriografia relaţiilor internaţionale.

b. Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale.

c. Teorii ale relaţiilor internaţionale.

d. Introducere în geopolitică.

e. Perspective geopolitice şi geostrategice contemporane - de după 1989.

 f. Izvoarele istoriei contemporane.

g. Istoria integrării europene.

h. Politici comunitare

i. Instituţii europene

 

3. O altă categorie al activităţii noastre cu studenţii Facultăţii de Istorie şi Filosofie, specializările Istorie, respectiv Relaţii Internaţionale este reprezentată de sugestiile tematice inedite recomandate studenţilor, asistenţa dată în faza de cercetare, precum şi îndrumarea redactării în mod corect a lucrărilor de licenţă şi de masterat, punând accent pe cercetarea unor teme originale şi folosirea în mod adecvat al aparatului critic. An de an am luat parte la această activitate importantă în cadrul Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale. În aprofundarea cunoştinţelor studenţilor un rol important are şi activitatea în cadrul cercurilor de Istorie Contemporană şi de Relaţii Internaţionale, precum şi cercetarea în perioada de practică- la coordonarea acestor activităţi particip activ începând din momentul angajării la Facultatea de Istorie şi Filosofie. În momentul actual am reuşit astfel atragerea unui număr considerabil de studenţi spre studiul Istoriei în general şi al Istoriei contemporane, precum şi a Relaţiilor Internaţionale în special.

 

4. Două dintre cursurile susţinute de către noi sunt prezente şi în Programul de învăţământ la distanţă (IDD), pentru studenţii liniei maghiare ale acestei forme de învăţământ superior.

 

5. În anii universitari 2006-2007, 2007-2008, cât şi cel actual 2008-2009, am participat în calitate de tutor, la activitatea didactică din cadrul Programului de învăţământ rural (PIR), lângă titularul cursului „Istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale din România", Domnul Decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Prof.univ. Dr. Toader Nicoară, mai apoi ca titular de curs, prezentând „Istoria integrării europene". Rezultatele acestei activităţi au fost confirmate prin dorinţa unei bune părţi a studenţilor acestei forme de învăţământ superior de a-şi realiza lucrarea finală echivalentă licenţei cu ajutorul şi îndrumarea noastră. 

 

 

  •