Lista de publicaţii
Lect. dr. KOVÁCS Zsolt

Cărţi:

 • Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. I. 1727-1737, Ed. de Kovács András şi Kovács Zsolt, Kolozsvár, 2002. p. 240.

 

Volume coordonate:

 • Erdély XVII-XVIII. századi építészetének forrásaiból, Coord. Kovács Zsolt, Kolozsvár, 2004. p. 284.
 • Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára, Coord. Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emes, Weisz Attila, Kolozsvár, 2011. p. 392.

 

Studii:

 • A két Rákóczi György fejedelem görgényi építkezései, în Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára, Coord. Tamás Edit, Sárospatak, 2000, pp. 97-122.
 • Görgényszentimre. Várrom és kastély, Kolozsvár, 2002, pp. 16. (în seria Erdélyi műemlékek, nr. 37).
 • Adatok Christoph Buczi besztercei harangöntő tevékenységéhez, în Emlékkönyv Kiss András születésének 80. évfordulójára, Coord. W. Kovács András, Pál Antal Sándor, Sipos Gábor, Wolf Rudolf, Kolozsvár, 2003, pp. 285-295.
 • Teleki Mihály építkezéseiről, în Erdély XVII-XVIII. századi építészetének forrásaiból, Coord. Kovács Zsolt, Kolozsvár, 2004, pp. 115-169.
 • Embleme politice în plastica funerară sibiană: epitaful Haupt(1694), în Ars Transsilvaniae XIV-XV (2004-2005), pp. 97-107.
 • A Bornemiszák görgényszentimrei kastélya, în Korunk 2005/12, pp. 60-68.
 • Politikai emblémák a nagyszebeni Haupt epitáfiumon, în Korunk 2007/4, pp. 75-81.
 • A három székelyföldi megye épített öröksége, în A székelyföldi fejlesztés alapjai, Coord. Horváth Réka, Kolozsvár, 2007, pp. 73-91.
 • A barokk Kolozsvár, în A barokk Kolozsvár. Coord. Kovács Kiss Gyöngy, Kolozsvár, 2010, pp. 6-20, 73-80.
 • „Effigies ad similitudinem". A bécsi trinitáriusok kalászos feszületének erdélyi másolatai, în Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Tanulmányok B. Nagy Margit emlékére, Coord. Orbán János, Kolozsvár-Marosvásárhely, 2011, pp. 295-313.
 • A gyulafehérvári trinitárius templom és rendház egykori berendezése, în Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára, Coord. Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emes, Weisz Attila, Kolozsvár, 2011, pp. 197-219.
 • Coloana Mariei Immaculata din Cluj. Un tip de monument central-european în Transilvania barocă, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Historia Artium, 2011, pp. 7-24.
 • Emblematic programs within the jesuit funeral ceremonies in Transylvania (beginning of the 18th century),în Brukenthal. Acta Musei 2. 2011, pp. 323-334.

 

Altele (coautor catalog de expoziţie, lexicoane, editări de izvoare, etc.)

 • Chioar, Gurghiu, Oituz, în Harald Roth (Hrsg.), Handbuch der historischen Stätten. Siebenbürgen, Stuttgart, 2003.
 • Báró Bornemisza Ignác és Pál közötti Marosillyét illető osztálylevél şi A marosillyei várhoz kapcsolódó emlékek, în Kovács András, A marosillyei Veres-bástya, Kolozsvár, 2004, pp. 108-113.
 • A SzentLéleki templomnak bonumi, în Borcsa János (coord.) Kézdiszentléleki breviárium, Kézdivásárhely, 2009, pp. 115-117. (împreună cu Kovács András)
 • Mária tisztelet Erdélyben. Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban, Coord. Mihály Ferenc, Székelyudvarhely, 2010, p. 36. (coautor)
 • Kincses képeskönyv. Kolozsvár, Kolozsvár, 2007. (coautor)
 • Cartea comoară. Cluj, Cluj, 2010. (coautor)
 • Biserica romano catolică, Mediaş; Biserica franciscană Sf. Ioan Botezătorul, Braşov; Statuia Sf. Gheorghe, Cluj-Napoca; Liceul Teoretic Báthory István, fostul Liceu Piarist, Cluj-Napoca; Casa Universitarilor, azi Colegiul Academic, Cluj-Napoca; Fostul Muzeu Industrial, astăzi Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca (cu Mihály Melinda) ; Şirul Canonicilor, Oradea; Fosta Şcoală Industrială, astăzi Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca (cu Mihály Melinda); Biserica evanghelică, Cluj-Napoca; Monumentul Sfânta Maria Protectoare, Cluj-Napoca; Biserica "Învierea Domnului" (biserica Bob), Cluj-Napoca; Biserica Calvaria, Satu Mare, în Enciclopedia Maghiară din România. Monumente (http://enciclopedie.referinte.transindex.ro) şi Romániai Magyar Lexikon. Műemlékek (http://lexikon.adatbank.transindex.ro).

 

Articole, recenzii

 • Újabb adatok a kora újkori magyar művelődés történetéhez., în Korunk 1998/5, pp. 112-116.
 • A mikházai ferences templom, în Krónikás. Különszám, 2001, pp. 8-9. (în colaborare cu Emődi Tamás)
 • Épített örökség dokumentálása erdélyi magyarlakta településeken, în Krónikás. Különszám, 2001, pp. 6- 7. (în colaborare cu S. Sebestyén József)
 • A Veres-bástya falkutatásáról, în Kovács András, A marosillyei Veres-bástya, Kolozsvár, 2004, pp. 104-108. [în colab. cu Karácsonyi István]
 • A máréfalvi templom épületének mai állapota, în Kovács Piroska: „Orczád verítékével..." Máréfalva a történelem sodrában, Székelyudvarhely, 2008, pp. 256-259.

 

Coordonare bază de date:

 • Coordonatorul ştiinţific al capitolului Monumente din Transilvania al Enciclopediei Maghiare din România (Romániai Magyar Lexikon). În această bază de date a apărut prezentarea bilingvă (română şi maghiară) a peste 200 de monumente din Ardeal.
 •