CV
Lect. dr. KOVÁCS Zsolt

I. Date personale:

Nume, prenume: Kovács Zsolt

Data şi locul naşterii: 28 septembrie 1976, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.

 

II. Studii:

1991-1995           Liceul Teoretic "Tamási Áron", Odorheiu-Secuiesc, secţia filologie;

1995-1999           Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia Istorie, specializarea Istorie-Istoria artei;

1999-2000           Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filosofie, Studii de masterat: Studii medievale;

2001-                   Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Istorie şi Filosofie, Şcoala Doctorală de Istorie, doctorand.

 

III. Activitate ştiinţifică:

 • Activitate didactică: din septembrie 1999 preparator la Catedra de Istoria Artei a UBB, din septembrie 2001 asistent la aceaaşi Catedră;
 • Domenii de cercetare:

a)      Istoria artei transilvănene din sec. XVI-XVIII.

b)      Emblematica şi artele plastice.

c)      Protecţia patrimoniului.

 • Proiecte de cercetare: Inventarierea patrimoniului construit din Secuime (1997-2005, începând din anul 1999 am fost coordinatorul acestui program, în calitate de secretar al proiectului), Editarea vizitaţiilor canonice ale episcopiei romano-catolice din Alba Iulia (2000-2001, 2004-20005), Cercetări de parament şi arheologice la castelul Rákóczi din Borsa (Slovacia) (2001-2002), Construcţiile patronate de Mihail Teleki (2003), Studii de istoria artei şi fişe de monument pentru elaborarea Planului de Urbanism Zonal a centrului istoric al oraşului Cluj-Napoca (2004-2005), Revizia listei de monumente a judeţului Somogy (Ungaria) (2004-2005), The Modernization of East Central Europe. Social, Economic and Environmental Consequences of the Transylvanian Highway Projects (2005-2006), Studii de istoria artei pentru includerea a 15 ansambluri şi edificii din judeţul Sălaj pe lista de monumente (2007-2008), Fenomenologia şi dinamica spaţiului construit. Cercetarea integrată a patrimoniului istoric şi relaţii centru-periferie în Transilvania centrală (grant CNCSIS, 2009-2011), Monumente arhitecturale din Transilvania (coordonator ştiinşific, 2009-), Inventarierea unor monumente din judeţul Bistriţa-Năsăud (2010-), Cultul Mariei în Transilvania (2010-).
 • Studii de parament şi de istoria artei la următoarele monumente: fosta biserică franciscană din Călugăreni, jud. Mureş (2000-2001), fosta mănăstire paulină din Teiuş, jud. Alba (2001), biserica premonstratensă din Abran, jud. Bihor(2001), casa Bocskai din Cluj-Napoca (2001), bastionul Roşu din Ilia, jud. Hunedoara (2003), fosta biserică franciscană din Baia de Criş, jud. Hunedoara (2003), aripa vestică a palatului princiar din Oradea (2004), castelul Toldy din Buia, jud. Sibiu (2004), fosta mănăstire minorită din Târgu Secuiesc, jud. Covasna (2004), biserica reformată din Panticeu, jud. Cluj (2004), biserica reformată din Pălatca, jud. Cluj (2004), conacul Balási din Caşin, jud. Harghita (2006), fosta biserică franciscană din Mediaş (2006), biserica franciscană din Braşov (2007), claustrul fostei biserici franciscane din Făgăraş (2007), biserica reformată din Făgăraş (2008-2009), castelul Bornemisza din Gurghiu (2009-), biserica romano catolică Calvaria din Satu Mare (2009), fosta primărie Zalău (210), Teatrul de Nord Satu Mare (2010), sediul episcopal unitarian din Cluj (2010), castelul Apafi din Dumbrăveni (2010-) , casa Nemes-Knoblauch din Cluj (2010).
 • Burse obţinute:

a)      bursă de cercetare a Fundaţiei Sapientia pe perioada 1 mai 2002-28 februarie 2003

b)      bursă de doctorat al Ministerului Educaţiei din Budapesta (2003-2004)

c)      bursă de cercetare a Domus Hungarica Scientarium et Artium al Academiei Maghiare în perioada 5 septembrie-30 septembrie 2004 la Institutul de Istoria Artei al Academiei Maghiare.

d)      bursă de cercetare a Domus Hungarica Scientarium et Artium al Academiei Maghiare în perioada 5 septembrie-30 septembrie 2006 la Institutul de Istoria Artei al Academiei Maghiare.

e)      bursă de cercetare a Domus Hungarica Scientarium et Artium al Academiei Maghiare în perioada 5 septembrie-30 septembrie 2007 la Institutul de Istoria Artei al Academiei Maghiare.

 • Călătorii de studiu (organizare): Cehia şi Slovacia (1998), Florenţa şi Toscana (2001), Florenţa şi Roma (2002), Slovacia de Est şi Polonia de Sud (2004), Sudul Transilvaniei (2005), Ţara Bârsei şi Trei Scaune (2006), Budapesta (2007).
 • Membru în organisme şi asociaţii ştiinţifice:

-Fundaţia de Istoria Culturii Entz Géza- membru al consiliului de administraţie

-Societatea Muzeului Ardelean - membru

-Institutul Universitar Maghiar - membru în consiliul de direcţie

-Secretar al redacţiei anuarului Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. (2006-2008)

 

 • Organizare de sesiuni ştiinţifice:

1. Conferinta: A régi Erdély művészete, Cluj-Napoca, Institutia organizatoare: UBB, Catedra de Istoria Artei, Anul: 2005, Functia: coordonator

2. Conferinta: Műemlékvédelem Erdélyben II., Orasul: Sovata, Institutia organizatoare: Fundatia de Istoria Culturii Entz Géza, Anul: 2006, Functia: coordonator

3. Conferinta: Fiatal művészettörténészek konferenciája I., Orasul: Cluj-Napoca, Institutia organizatoare: Fundatia de Istoria Culturii Entz Géza, Anul: 2007, Functia: coordonator

4. Conferinta: Műemlékvédelem Erdélyben III., Orasul: Sovata, Institutia organizatoare: Fundatia de Istoria Culturii Entz Géza, Anul: 2008, Functia: coordonator

5. Conferinta: Fiatal művészettörténészek konferenciája II., Orasul: Budapesta, Institutia organizatoare: CentrArt Egyesület, Budapesta, Anul: 2009, Functia: membru

6. Conferinta: Erdély művészete 1690-1848, Orasul: Târgu Mureş, Institutia organizatoare: Muzeul Judetean Targu Mures, Fundatia de Istoria Culturii Entz Géza, Anul: 2009, Functia: membru

7. Conferinta: Műemlékvédelem Erdélyben IV., Orasul: Sovata, Institutia organizatoare: Fundaţia de Istoria Culturii Entz Géza, Asociaţia Arcus, Anul: 2010, Functia: coordonator

 

 • Comunicări la sesiuni ştiinţifice:
 • 5-7 oct. 2000: Sesiunea Lorántffy Zsuzsanna, Sárospatak: A két Rákóczi György fejedelem görgényi építkezései.
 • 5-6 aprilie 2001: A határon túli épített örökség megóvása 2000, Budapesta: Erdélyi magyar települések épített örökségének inventarizációja 2000-ben
 • 22-23 martie 2002: Sesiunea RODOSZ: A görgényszentimrei Bornemisza-kastély építéstörténete
 • 4-5 iunie 2002: A határon túli épített örökség megóvása 2001, Budapesta: A Kézdivásárhely környéki épített örökség inventarizációja
 • 12 decembrie 2002, Teleki László Alapítvány, Budapesta: Erdővidéki kastélyok és kúriák
 • 21-22 noiembrie 2003: Magyar Tudomány Napja, Cluj-Napoca: Székelyföldi települések épített örökségének inventarizációja
 • 5-7 martie 2004: Műemlékvédelem Erdélyben I., Sovata: Körösbánya középkori plébániatemploma
 • 19-21 noiembrie 2005: A régi Erdély művészete, Cluj-Napoca: A Bornemiszák görgényszentimrei kastélya
 • 2-4 martie 2006: Műemlékvédelem Erdélyben II., Sovata: Funerális reprezentáció egy 1694-es nagyszebeni epitáfiumon
 • 12-15 iunie 2006: Sesiunea doctoranzilor, UBB, Cluj-Napoca: Emblema ca element al reprezentării funerare
 • 18 mai 2007, Sibiu: Nagyszebeni síremlékek
 • 30-31 mai 2007: Sesiunea doctoranzilor, UBB, Cluj-Napoca: Programe emblematice în ceremoniile funerare iezuite din Transilvania
 • 10 iulie 2007: Sesiunea omagială Biró József, EME, Cluj-Napoca: Biró József és az erdélyi barokk
 • 30 aug. 2007: A 80 éves Keserű Bálint köszöntése, Szeged: Szász János és az emblémák
 • 26-27 octobrie 2007: Emlékkonferencia Kelemen Lajos születésének 130. évfordulójára, Târgu Mureş: Adatok a kolozsvári Mária-oszlop történetéhez
 • 30 noiembrie- 2 decembrie 2007: Fiatal művészettörténészek konferenciája I., Cluj-Napoca: Szász János és a „Rosetum Franckianum". Egy 17. század végi dicsőítő nyomtatvány emblémái
 • 5 aprilie 2008: „Ablak a múltra". Sesiunea profesorilor de la Faculatea de Istorie şi Filosofie, linia maghiară, Cluj-Napoca: Egy közép-európai emléktípus a barokk kori Erdélyben. A kolozsvári Mária- oszlop
 • 21-23 aprilie 2008: Colligite Fragmenta! - örökségvédelem Erdélyben, ELTE, Budapesta: A segesvári Szarvasos-ház falfestményeinek grafikai előképei
 • 29-31 mai 2008: Megújuló örökség. Határon túli magyar épített örökség kutatása és megóvása, Miercurea Ciuc: A patrónusok szerepe az erdélyi ferences templomok barokk berendezésében. A brassói és medgyesi templomok kutatásának tanulságai
 • 26-28 sept. 2008: Oraşul şi biserica, Oradea: Rolul patronilor în reconstruirea şi decorarea barocă a bisericilor franciscane din Transilvania. Cazul bisericilor din Mediaş şi Braşov
 • 8-11 octombrie 2008: Erdély reneszánsza, Cluj-Napoca: A segesvári Szarvasos-ház falfestményeinek grafikai előképei
 • 4-5 noiembrie 2008: Noi cercetări privind renaşterea din Ungaria, Budapesta: Portrégalériák a 17. századi Erdélyben
 • 28-30 noiembrie 2008: Műemlékvédelem Erdélyben, Sovata: Julian Ottner, egy bajorországi ferences oltárépítő a XVIII. századi Erdélyben
 • 25 aprilie 2009: Újabb ablakok a múltra. Sesiunea profesorilor de la Faculatea de Istorie şi Filosofie, linia maghiară, Cluj-Napoca: Jezsuita alkalmi dekorációk a 18. század eleji Kolozsváron
 • 25 mai 2009: Sesiunea de Comunicări a Istoricilor de Artă, UBB, Cluj-Napoca: Decoraţii festive iezuite din Cluj de la începutul secolului al XVIII-lea
 • 16-18 oct. 2009, Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között. Konferencia B. Nagy Margit (1928-2007) emlékére, Târgu Mureş: A bécsi trinitáriusok csodatevő feszületének erdélyi másolatai
 • 27-28 noi. 2009, Fiatal művészettörténészek konferenciája II., Budapesta: Erdélyi szász epitáfiumok emblematikus ábrázolásai
 • 26-28 martie 2010, Műemlékvédelem Erdélyben IV., Sovata: A fogarasi református templom építéstörténete és berendezései
 • 16 aprilie 2010, Sesiunea profesorilor de la Faculatea de Istorie şi Filosofie, linia maghiară, Cluj-Napoca: "Effigies ad similitudinem" - egy bécsi kegyszobor erdélyi másolatai
 • 2 iunie 2010, Vizualul ca document istoric, Cluj-Napoca: Copiile crucifixului miraculos al trinitarienilor vienezi în Transilvania
 • 16 iun. 2010, Vizualul ca document istoric, Cluj-Napoca: Imagini miraculoase ale Maicii Domnului şi copii ale lor în Transilvania (sec. XVII-XVIII)
 • 3 martie 2011, Mátyás Napok, Cluj-Napoca: Portégalériák Erdély későreneszánsz festészetében
 • 2 aprilie 2011, Sesiunea profesorilor de la Faculatea de Istorie şi Filosofie, linia maghiară, Cluj-Napoca: Közép- és nyugat-európai Mária-kegyképek másolatai a XVII-XVIII. századi Erdélyben. Egy kiállítás tanulságai
 • 24-26 iulie 2011, Deva, Diva Deva: Ceremonii funerare iezuite în Transilvania (începutul secolului al XVIII-lea)
 • 23 august 2011, Hungarológiai Kongresszus, Cluj-Napoca: A Maria gravida kultuszának képi emlékei a 18. századi Erdélyben
 •