Lista de publicaţii
Profesor emerit dr. KOVÁCS András

Cărţi

Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541-1720, Budapest-Kolozsvár, 2003, 215 pp, 282 il.

A marosillyei Veres-bástya, (Erdélyi Művelődéstörténeti Források, vol. II, red. Kovács András), Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2004, 114 pp.

 

Cărţi în colaborare

Transylvania Anno Domini MMI (Transylvania Anno Domini MMI: a photo album of Transylvanian ruins) Hungarian-English bilingual edition, Kolozsvár-Cluj, 2001, 93 pp. [colab. cu Enikő Budai]

Kézdiszentlélek templomai [Studii de ~ şi Tüdős Kinga] Kézdivásárhely, 2003.

 

Volume coordonate, editări

Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok. 1727-1737, [ed. Kovács András şi Kovács Zsolt, Studiu introductiv şi note de Kovács András, Kolozsvár, 2002, 200 pp.

 

Articole în lexicoane

Beszterce [Bistriţa]. - voce în: Marosi Ernő, redactor. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon a 18. századig. vol. 1. Budapest, Balassi, 2003, p. 47-49.

Bethlenszentmiklós [Sânmiclăuş]. - voce în: Marosi Ernő, redactor. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon a 18. századig. vol. 1. Budapest, Balassi, 2003, p. 250-251.

Brassó [Braşov]. - voce în: Marosi Ernő, redactor. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon a 18. századig. vol. 1. Budapest, Balassi, 2003, p. 78-81.

 

Studii şi articole

în reviste de specialitate din ţară

"Illye örvend hűségesen. Bethlen Gábor szülőházáról". Élet és Tudomány, ... 2004

„Farkas az én nevem...” A gyulafehérvári fejedelmi fegyvertár és ágyúöntés kezdeteinek történetéhez, „Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából” S.N. 2(12)/(2007), pp. 157–172. – ISBN 978-973-8231-88-7; ISSN 1842-5089

A kolozsvári határ középkori Boldogasszony-kápolnájáról, „Erdélyi Múzeum” 71(2009), nr. 1-2. pp. 1-5. – ISBN 1453-0961

 

în volume de studii în ţară

"Kolozsvár városképe a XVI-XVII században", în: Kolozsvár 1000 éve. Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 2001, p. 53-73.

"A gyergyószárhegyi kastély építéstörténetéről", în: Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő, coordonatori. Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 29-40.

"Despre tiparele sigilare ale principelui Gabriel Bethlen", în: Marius Porumb, A. Chiriac, coordonatori. Artă românească, artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu. Ed. Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2002, p, 145-152.

"Az erdélyi magyar művészettörténeti kutatásokról 1990-2001", în: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. vol. I. Kolozsvár, 2002, p. 327-340.

"Kézdiszentlélek templomai", în: Kézdiszentlélek templomai, [coautor Tüdős Kinga], Ed. Ambrózia, Kézdivásárhely, 2003, pp. 7-25

"Gyulafehérvár az erdélyi püspökök középkori székhelye", în: Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve, red. Baróti László-Sándor. [Csíkszereda] 2003, pp. 7-18.

"A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház története", în: Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye. A Gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceumi Szeminárium Évkönyve, red. Baróti László-Sándor. [Csíkszereda] 2003, pp. 37-54.

"Kézdiszentlélek templomai. Két tanulmány", în: Kézdivásárhely. Ambrózia, 2003, p. 7-25. [în colaborare cu: Tüdős Kinga].

"Kolozsvár, Farkas utca12", în: Pál-Antal Sándor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf, coordonatori. Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 2003, p. 255-260.

"Az alvinci kastély és leltárai", în: Kovács Zsolt, redactor. Erdély XVII-XVIII. századi építészetének forrásaiból, (Sapientia Könyvek), Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004, pp. 9-64.

"Címeríró Pál deák történetéhez", în: Pál Judit, Sipos Gábor, coordonatori. Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 2004, p. 246-257.

Prefaţă, în: dr. Daniela Marcu-Istrate et alii, Catedrala Romano–Catolică „Sfântul Mihail” şi Palatul Episcopal Alba Iulia, Alba Iulia, 2009. ISBN 978-973-117-197-5

Casa natală în Transilvania. Placa memorială a lui Ştefan Bocskai din Cluj (1606), în: Clujul renescentist, red. Kovács András, Kovács Kiss Gyöngy, Editura: Asociatia Kolozsvár Társaság, Cluj-Napoca:, pp. 144-159. – ISBN 978-973-8267-95-4

(volum de conferinţă): A kolozsvári Farkas utcai templom és kolostor jezsuita korszaka, în: Erdély reneszánsza. A 2008. október 8–11. közötti konferencia előadásai. Red. Gábor Csilla, Luffty Katalin, Sipos Gábor, Editura: Erdélyi Múzeum-Egyesület, vol. I–II, Kolozsvár, 2009, text: vol. I, pp. 100–110, Rezumat: vol. II, p. 372, Abstract: vol. II, 382, Ilustraţii: 4.1-4.6, vol.. II, pp. 399–403. ISBN 978-973-8231-91-7, vol. I: ISBN 978-973-8231-92-41, vol. II: ISBN 978-973-8231-91-7; 978-973-8231-93-1.

Kézdiszentlélek templomai, în: Kézdiszentléleki breviárium, red. Borcsa János. Editura: Ambrózia, Kézdivásárhely (Cristuru Secuisec), 2009, pp. 217-224. ISBN 978-973-87984-2-7

 

în volume de studii în străinătate

"Kolozsmonostor", în: Imre Takács, editor. Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon. Pannonhalma, 2001, 396-399 p.

Az erdélyi késő reneszánsz, în: A magyar építészet története (red. Deák Zoltán), (Pannon Enciklopédia) Editura: Urbis Könyvkiadó, Budapest, 2009, pp. 216–255. ISBN 978 963 9706 36 1

Előszó în: Marcu-Istrate, Daniela et alii: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000–2002), Editura: Teleki László Alapítvány, Budapest, 2008. pp. 11–12. ISBN 978 963 7081 16 3

 

în reviste de cultură

"Pecsétek vallomása. Bethlen Gábor fejedelem pecséteiről", în Korunk, S. III, 12/2001, nr. 7, pp. 27-37.

"A marosillyei kastély történetéről. Bethlen Gábor fejedelem címere", în Református Szemle 2002, pp. 8-20.

"Apafi György almakereki sírkápolnájáról", în Református Szemle, 96/2003, pp. 625-634.

Recenzii, introduceri, prefeţe, ghiduri

Kolozsvár. Farkas utcai református templom. (Erdélyi Műemlékek 3.) Transylvania Trust Alapítvány-Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2005,2 20 pp.

Bonchida. Bánffy-kastély, (Erdélyi Műemlékek 10) [-coautor: Hegedűs Csilla] Transylvania Trust Alapítvány-Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005,2 20 pp.

Alvinc. Martinuzzi-Bethlen kastély, (Erdélyi Műemlékek 38) Transylvania Trust Alapítvány-Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005, 16 pp.

"Malomárka evangélikus templomáról", în: Vadas Ferenc, redactor. Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére, red. Hild-Ybl Alapítvány, Budapest, 2004, pp. 103-107.

 

  •