CV
Profesor emerit dr. KOVÁCS András

1. Nume: Kovács

2. Prenume: Andrei

3. Data şi locul naşterii: 19.08.1946, Târgu-Mureş

4. Adresa: Str. Cal. Floreşti Nr. 81 ,Cod postal 400558 Localitatea Cluj-Napoca,

5. Telefon 562692, E-mail akovacs@hiphi.ubbcluj.ro

6. Studii:

Instituţia

Şc. Medie nr. 2, Reghin

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Sept. 1953- iunie 1964

Oct. 1964- iul. 1969

Oct. 1976- dec. 1984

Grade sau diplome obţinute

Bacalaureat

Licenţă în istorie

Doctor în istorie

7. Titlul ştiinţific: doctor în istorie (1984)

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la .....

(luna, anul)

până la .....

(luna, anul)

Sept. 1969-sept. 1971

Sept. 1971-octombrie 1997

Oct. 1997-ian. 2004

Ian. 2004-

Locul:

Unguraş (jud. Cluj)

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Instituţia:

Sc. generală

Institutul de Istorie şi Arheologie (din 1992 Institutul de Arheologie şi Istoria Artei)

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Catedra de istorie medie şi istoriografie, Catedra de istoria artei (2000-)

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj, Catedra de istoria artei

Funcţia:

profesor de istorie

Istoric, cercetător, cercetător principal

Conferenţiar

profesor

Descriere:

clasele V-VIII

Istoric de artă, Colectivul de istoria artei

Istoria artei universale, Istoriografia istoriei artei, Morfologia artei, Metodologia cercetării în istoria artei.

Istoria artei universale , Istoriografia istoriei artei, Arhitectura Transilvniei în context european, masterat: Arhitectura Transilvaniei în context european,

Nobilimea. Realizările în domeniul arhitecturii ale nobilimii.

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Cluj-Napoca, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj, Catedra de istoria artei, prof. univ. tit.

10 . Vechime la locul de muncă actual: 1997-

11. Brevete de invenţii:

12. Lucrări publicate (nr.total):stiintifice 99,didactice -.

    12.1 Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea:

A radnóti várkastély, (Erdélyi Tudományos Füzetek nr. 215), Kolozsvár, 1994, 68 pp.

Késő reneszánsz építészet Erdélyben. 1541-1720, TLA-Polis, Budapest-Kolozsvár, 2003, 215 pp. (Retipărit: 2006).

A marosillyei Veres-bástya, (Erdélyi Művelődéstörténeti Források, vol. II. Red. Kovács András), Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2004, 114 pp.

I. Rákóczi György fejedelem erdélyi építkezéseiről, în: Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400. évfordulójára, vol. II. Red. Tamás Edit (A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 41), Sárospatak, 2000, pp. 63-96.

Gyulafehérvár, az erdélyi fejedelmi udvar színtere a 16. században, în: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században, red. G. Etényi Nóra şi Horn Ildikó, Balassi Kiadó. Budapest, 2005, pp. 235-258.

 

12.2 Lucrări didactice relevante pentru specializarea:

13. Membru al asociaţiilor profesionale: Erdélyi Múzeum-Egyesület [Societatea Muzeului Ardelean], Membru extern a „Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat" (Ungaria) (2002-)

14. Limbi straine cunoscute: italiană, germană, franceză

15. Alte competenţe:

16. Specializări şi calificări:

17. Experienţa acumulată în programe  naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Documentarea patrimoniului săsesc din Transilvania

participant

1991-1995

Inventarierea patrimoniului construit din Secuime

director şi coordonator ştiinţific

1996-2006-

Documente ale arhitecturii renascentiste şi baroce din Transilvania (2000-2001)

director

2000-2001

Cercetările de parament şi de istoria artei ale Bastionului Roşu din Ilia

director

2002

Cercetările de parament şi de istoria artei ale palatului princiar din Oradea

coordonator ştiinţific

2002

18. Alte menţiuni (premii,distinctii ,etc): Premiul „Forster Gyula-díj" (2001), acordat de Ministrul culturii din Ungaria

19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare (max.3/4 pag.)

Activitatea didactică

Pe parcursul activităţii didactice (1982-) am predat şi predau cursuri de istoria artei universale, cursuri de istoriografia artei, de morfologia artei şi de metodologie a cercetării, cursuri de ştiinţe auxiliare ale istoriei, precum şi cursuri privind istoria artei transilvănene, istoria meşteşugurilor artistice în Transilvania secolelor XV-XIX, ca şi cursuri referitoare la conexiunile artei transilvănene cu arta Europei Centrale în limbile maghiară şi română.

De pregătirea şi introducerea studenţilor şi masteranzilor în tehnicile specifice cercetării, pe lângă conducerea, îndrumarea şi evaluarea ştiinţifică a lucrărilor de diferite nivele la Universitatea „Babeş-Bolyai" (licenţă, masterat, doctorat), la Universitatea de Artă din Bucureşti (doctorat), la Central European University (masterat, doctorat) şi Universitatea Eötvös Lóránd (licenţă) din Budapesta, au contribuit şi campaniile estivale consecutive de repertoriere ale patrimoniului de artă din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş (1999-2002), precum şi publicarea Protocoalelor de vizite canonice episcopale romano-catolice ale Transilvaniei - Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok, vol. I (1727-1737), ed. Kovács András şi Kovács Zsolt, Studiu introductiv şi note de Kovács András, Kolozsvár, 2002. Textele cuprinse în acest volum, redactate în limba latină au fost transcrise de masteranzi sub conducerea subsemnatului în cadrul lucrărilor de seminar. De asemenea, am căutat să transmit experienţele şi cunoştinţele de specialitate prin antrenarea studenţilor în lucrările de cercetare la care am participat prin contracte/granturi după anul 1996. Aceste activităţi ca şi excursiile de studii în Italia în doi ani consecutivi (2000 şi 2001), în Slovacia şi Polonia (2003) cu câte un grup de 8 studenţi au fost sponsorizate din surse independente de bugetul universităţii sau al catedrei.

 

  •