Lista de publicaţii
Prof. dr. Ion COPOERU

Books:

1. Structuri ale constituirii. Contribuţii la analitica datului intenţional [Structures of Constitution. Contributions to the Analytics of the Intentional Giveness], Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, 160 p.

2. Aparenţă şi sens. Repere ale fenomenologiei constitutive [Appearence ans Sense. Landmarks of the Constitutive Phenomenology], Dacia, Cluj-Napoca,  2000, 151 p.

 

Collective volumes:

1. Ion Copoeru, Lester Embree (general editors), Phenomenology 2005, Vol. I-V, Zeta Books, 2007. http://www.zetabooks.com/

2. Ion Copoeru, Hans Rainer Sepp (eds.), Phenomenology 2005, Vol. II and V, Zeta Books, 2007. http://www.zetabooks.com/

3. Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), Dileme morale şi autonomie în contextul democratizării şi al integrării europene [Moral Dilemmas and Autonomy in the Contxt of Democratization and of the Access to EU], Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 2007.

4. Ion Copoeru, Alexander Schnell (éds), Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et France, coll. « Europæa Memoria » (diff. Vrin), Hildesheim, Olms, 2006.

5. Ion Copoeru, Nicoleta Szabo, Beyond Identity. Transformations of the Identity in a (Post)-Modern World, Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 2004.

6. Ion Copoeru, Mădălina Diaconu, Delia Popa, Person, Community, and Identity, Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 2003, 350 p.

7. Cheung Chan-Fai, Ivan Chvatik, Ion Copoeru, Lester Embree, Julia Iribarne and Hans Rainer Sepp, Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations, Web-Published at www.o-p-o.net, 2003.

8. Ion Copoeru, Ciprian Mihali (coord.), Cartografii ale modernităţii [Cartographies of Modernity], CCS, Cluj, 2002, 250 p.

9. Ion Copoeru, Ciprian Mihali, Izabella Badiu (sous la rédaction de), Invention, innovation et créativité dans les sciences humaines, Editura CCS, Cluj-Napoca, 1999.

 

Translations

George Berkeley, Teoria vederii. Eseu cu privire la o nouă teorie a vederii. Teoria vederii justificată şi explicată, traducere şi note de Anda Oprişor Fournel, studiu introductiv de Anda Oprişor Fournel şi Ion Copoeru (pp. 17-32), ediţie îngrijită de Ion Copoeru, Editura IRI, colecţia Cogito, Buucreşti, 2006, 190 p.

Edmund Husserl, Meditaţii cartesiene. O introducere în fenomenologie [Cartesian Meditations. An Introduction to Phenomenology], Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1994, 139 p.

 

Studies and articles:

1.      Chronicle of Organizations from Europe and the Mediterranean Area, in : Ion Copoeru, Hans Rainer Sepp (eds.), Phenomenology 2005, Vol. III and IV, Zeta Books, 2007. (together with Hans Rainer Sepp)

2.      Phenomenology in Europe, in: Ion Copoeru, Hans Rainer Sepp, Chronicle of Organizations from Europe and the Mediterranean Area, in : Ion Copoeru, Hans Rainer Sepp (eds.), Phenomenology 2005, Vol. II and V, Zeta Books, 2007. (together with Hans Rainer Sepp)

3.      De la mobilizare la moralizare. Transformarea practicilor profesionale in Romania post-totalitară, in : Bogdan Olaru (ed.), Controverse etice în epoca biotehnologiilor. Autonomie individuală si responsabilitate sociala, Editura Universitatii „Al.I. Cuza" Iasi, 2008, 274 p. (ISBN: 978-973-703-304-8), pp. 33-54. (together with Nicoleta Szabo)

4.      Intersubjectivity: Between Doxa and Praxis, in: Ion Copoeru, Hans Rainer Sepp (eds.), Phenomenology 2005, Vol. III and IV, Zeta Books, 2007, pp. 51-71.

5.      Sartre: trancendence et liberté, in: Nicole Tambourgi-Hatem (dir.), Sartre sans frontières, Université Saint-Joseph, Faculté des lettres et des sciences humaines, Beyrouth, 2007, pp. 31-47.

6.      Societatea românească post-totalitară: resemnificarea autonomiei individuale şi a practicilor morale în profesii (with Nicoleta Szabo), in : Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), Dileme morale şi autonomie în contextul democratizării şi al integrării europene [Moral Dilemmas and Autonomy in the Contxt of Democratization and of the Access to EU], Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 2007, pp. 15-25.

7.      Coordonate ale profilului moral al magistratului. Studiu de caz cu privire la implementarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor din România, in : Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), Dileme morale şi autonomie în contextul democratizării şi al integrării europene [Moral Dilemmas and Autonomy in the Context of Democratization and of the Access to EU], Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 2007, pp. 216-243.

8.      Monde de la vie quotidien et normativité chez Husserl, in : Divinatio, Vol. 24, St. Kliment Ohridski University, Sofia, 2006.

9.      Constitution transcendantale et intersubjectivité, in: Ion Copoeru, Alexander Schnell (éds), Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et France, coll. « Europæa Memoria » (diff. Vrin), Hildesheim, Olms, 2006.

10.  Monde de la vie, quotidienneté et normativité, in : Ética na pesquisa, Anais do III Seminaário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos & V  Encontro de Fenomenologia e Análise do Existir, 1, 2, 3 de Junho de 2006, São Bernardo do Campo, 2006 - ISBN 85-98623-02-4.

11.  Community and Communication. From the communication of separated consciousnesses to the plurality of communicating persons, in : TOΠOC (Topos), No. 2 (11), Minsk, 2005, pp. 59-71. 

12.  Reprezentare şi obiect intenţional la Twardowski şi Husserl [Representation and Intentional Object in Husserl and Twardowski], in: I. Tănăsescu (ed.), Filosofia austriacă [Austrian Philosophy], Giurgiu, 2005.

13.  Sartre: filosof şi fals profet [Sartre : Philosopher and False Prophet], in: Observatorul cultural, Bucureşti, nov. 2005.

14.  Conceptul husserlian al intersubiectivităţii [Husserl's Concept of Intersubjectivity], in: N.I. Mariş (coord.), Studii de fenomenologie [Studies in Phenomenology], Ed. Academiei, Bucuresti, 2005.

15.   Ion Copoeru, Intersubjectivity : between Doxa and Praxis, in : Ion Copoeru, Nicoleta Szabo, Beyond Identity. Transformations of the Identity in a (Post)-Modern World, BHS Publishing House, Cluj-Napoca, 2004.

16.  Volonté, action et normativité (Husserl et Kant), in : Studia Universitatis Babes- Bolyai Cluj-Napoca, seria Philosophia, No.1, 2005, 16p.

17.  Communauté pratique de la volonté et transformation de l'agir politique. Le concept husserlien de communauté et la question de la fondation d'une phénoménologie du politique, dans Ion Copoeru, Mădălina Diaconu, Delia Popa, Person, Community, and Identity, CCS Publishing House, Cluj-Napoca, 2003.

18.  Constitution originaire et hétérogénéité dans la phenomenology husserliene, in : Cheung Chan-Fai, Ivan Chvatik, Ion Copoeru, Lester Embree, Julia Iribarne and Hans Rainer Sepp, Essays in Celebration of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations, Web-Published at www.o-p-o.net, 2003.

19.  Fenomenologie şi filosofie [Phenomenology and Philosophy], in : Euphorion, July-August 2003, Sibiu, 10 p.

20.  Hétérogénéité et constitution du champ sensible singulier, in : Studia Phaenomenologica, vol. II, Nr. 3-4, Humanitas, 2002, p. 25-43.

21.  Élargissement de la sphère originelle de présence et généalogie phénoménologique du politique, in : Arches, Tome 3, Idea Design&Print, Cluj-Napoca, 2002, p. 79-86.

22.  Konstitution und Manifestation. Husserl und Michel Henry, in: Michel Henry. Zur Selbserprobung des Lebens und der kultur, herausgegeben von Rolf Kühn und Stefan Novotny, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2002, S. 141-163.

23.  Modernité et expériences de l'espace, in : I. Copoeru, C. Mihali (coord.), Cartografii ale modernităţii, CCS, Cluj-Napoca, 2002.

24.  Analiză şi interpretare în fenomenologia husserliană, in : Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philosophia, XLVII, 1, 2002, p. 51-65.

25.  De la omogenitate la eterogenitate. Consideraţii structural-fenomenologice asupra spaţialităţii, in : I. Copoeru, C. Mihali Mihali (coord.), Cartografii ale modernităţii, CCS, Cluj-Napoca, 2002, p. 201 - 208.

26.  Despre anonimitate. Încercare de explicare ontologic-fenomenologică a teoriei blagiene a Marelui Anonim, in : Meridian Blaga II, CCS, Cluj-Napoca, 2002, p. 47-53.

27.  Spaţiu - prezenţă - loc în : C. Mihali (coord.), Altfel de spaţii. Studii de heterotopologie, Paideia, Bucureşti, 2001, p. 15-28.

28.  Logik v galeriji. Fenomenološka raziskava kompleksnih slik, in : « Phainomena », No. 37-38, Ljubljana, Nov. 2001, 187-199.

29.  Centration et décentration dans la phénoménologie pure husserlienne (le cas du noyau noématique), in « Studia Phenomenologica », No. 1, Bucharest, 2001, p. 45-60.

30.  Un logicien dans la galerie. Recherche phénoménologique sur les images complexes, in Studia UBB, 1-2/1999.

31.  La question (phénoménologiquement posée) de la nouveauté (with C. Popa and M. Matei), in : Ion Copoeru, Ciprian Mihali, Izabella Badiu (sous la rédaction de), Invention, innovation et créativité dans les sciences humaines, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999.

32.  Dimensiunile sensului [The dimensions of sense], in « Tribuna », special issue dedicated to Jean-Luc Nancy, Cluj-Napoca, 15-16, 1999.

33.  Centration et décentration dans la phénoménologie pure husserlienne (le cas du noyau noématique), in « Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia», Cluj-Napoca, No 1-2/1998.

34.  Epoche et monde, in « Analele Universităţii Bucureşti - Filosofie », Bucureşti, anul XLVII, 1998, p. 23-37.

35.  Considérations sur le statut ontologico-phénoménologique du noématique, in « Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philosophia», Cluj-Napoca, 2/1997.

36.  Le divers pur et son mode d'être, in "Revue Roumaine de Philosophie", No 1-2, 41, Bucarest, 1997.

37.  Dégradabilité interne et téléologie [Internal Degradability and Teleology], in "Les Cahiers du Séminaire 'Sciences Humaines' de Bucarest", No. 1, 1996.

38.  Lucian Blaga şi fondul anomim [Lucian Blaga and the Anonymous Ground], în "Tribuna", Cluj-Napoca, 21/1996.

39.  Sens şi teleologie [Sens and Teleology], in Dimensiunea europeană, (coll.), Editura UBB Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1995.

40.  Le divers pur et son mode d'être, in The Critical Philosophy and the Function of Cognition, Bucharest: Diogene, 1995.

41.  Cîteva remarci asupra deconstrucţiei în filosofie [Some Remarks on the Philosophical Deconstruction], in "Studia UBB, seria Philosophia", 1/1990.

42.  Raţionalitate şi discurs [Rationality and Discours] in: Raţionalitate ştiinţifică şi comunicare, preprint, Biblioteca Academiei RSR - filiala Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 1988.

43.  Un nou concept al raţionalităţii: raţionalitatea discursivă [A New Concept of Rationality: the Discursive Rationality], în "Revista de filosofie", 3/1987.

44.  Conviction and Persuasion in the "New Rhetoric" (in English), in "Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philosophia ", 1/1987, Cluj-Napoca.

45.  Emergenţa experienţei [The Emergence of Experience], in "Echinox", 1986.

 

To be published:

A Schutzian Perspective on the Phenomenology ok Law in the Context of Positivistic Practices, in: Human Studies, Springer Verlag (accepted February 2008)

 

  •