Lista de publicaţii
Lect. dr. HUNYADI Attila

Lucrare publicată în străinătate în volum de conferinţă (lb. engleză):

1. Three paradigms of Cooperative Movements with Nationalist Taxonomy in Transylvania.. In: Lorenz, Torsten: Cooperatives in Ethnic Conflicts: Eastern Europe in the 19th and early 20th Century. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, 2006. pp. 59-102. http://www.wsgn.uni-ffo.de/fst/band15fst.html

 

Lucrare publicată în revistă din străinătate (lb. engleză):

2. Economic nationalism in Transylvania. In: Regio. A review of Studies on Minorities, Politics, and Society, 2004. pp. 172-193. www.regiofolyoirat.hu  http://epa.oszk.hu/00400/00476/00004/pdf/09.pdf,

 Volum de studii redactat:

 

3.      Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Cooperative ún Transilvania éi Europa. Colectiv de redacţie: Csetri Elek, Egyed Ákos, Hunyadi Attila, Somai József., Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2007

4. Hunyadi Attila: Előszó [pdf, 115.7k] Introducere.

5. Hunyadi Attila: A magyar szövetkezeti intézményrendszer Erdélyben 1885-1918 között [pdf, 163.4k] Instituţia cooperativa in Transilvania între 1885-1918
6. Hunyadi Attila: A magyar szövetkezetek Romániában 1918-1948 között [pdf, 295.7k] Cooperativele maghiare în România între 1918-1948

7.        Hunyadi Attila: A különböző szövetkezeti típusok és a szövetkezeti értékrend kialakulása [pdf, 262.8k]

8.        Schiţe despre personalităţi cooperatiste: Bethlen László, Dr. Gidófalvy István, Haller István,  [pdf, 165.7k]

9.  Bibliografie anotată.  [pdf, 346.5k]

10. Hartă. Cooperativele din Transilvania în anul 1935.

Lucrare publicată în volum de conferinţă din străinătate:

11.  Nemzetgazdasági önszerveződési modellek Erdélyben. In: Bárdi Nándor - Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum, Somorja, 2006. pp. 189-217. www.foruminst.sk/publ/disputa/7/disputa7_hunyadiattila.pdf

12. A személy- és közösségközpontú szövetkezeti értékrend kialakulása a különböző szövetkezeti típusokban. [Principiile şi valorile cooperatiste aplicate în diferitele tipuri de cooperative europene] In: Gazdaságtörténeti műhelytanulmányok A Gazdaságtörténeti Műhely 2003. május 14-én „Szövetkezeti gondolat régen és ma" témában rendezett konferenciájának anyaga. [Materialele conferinţei „Ideea cooperatistă ieri şi azi" Universitatea Pázmány Péter] Heller Farkas Füzetek. Közgazdaság- és Társadalomtudományi Folyóirat. II. évfolyam. 2004. 1. sz. pp. 34-56.

 

Studiu publicat în revistă de specialitate străină, lb. maghiară, rezumat englez:

13. Az „etikus társadalmi szerződés" Baszkföldön: a Mondragon-szövetkezeti csoport. [Contractul social etic. Cazul grupului de cooperative Mondragon] In: Regio. 2003. nr. 3. pp. 37-67.  www.regiofolyoirat.hu  

 

Studii publicate în reviste recunoscute din România:

14. Keresztyén kis- és középvállalkozásfejlesztés Erdélyben. [Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii bazate pe valori creştine] In: Közgazdász Fórum 2003. december. An. VI. Nr. 9. pp. 12-14, p. 30.. www.rmkt.ro

15. Az erdélyi szász és román nemzetiségi szövetkezetek. [Cooperativele săseşti şi româneşti din Transilvania] In: Közgazdász Fórum. 2003. an. VI. nr. 6. pp. 22-26. www.rmkt.ro

16. Nemzetépítés és szövetkezeti politika. [Construirea naţiunii şi politică cooperatistă]In: Székelyföld 2002. nr. 5. pp. 81-129.

17. A kisebbségi magyar szövetkezeti intézmény a két világháború között. [Instituţia cooperativă a minorităţii maghiare din Transilvania în perioada interbelică] In: Korunk 2002. nr. 4. pp. 65-76. http://www.korunk.org/2002_4/hunyadiattila.htm

18. A szövetkezeti vállalkozási modell és típusok kialakulása [Tipurile de asociere cooperatistă] In: Közgazdász Fórum. 2002. nr. 5. pp. 1-9.  www.rmkt.ro

19. A monarchiabeli nemzetiségek szövetkezeti mozgalmai. [Mişcarea cooperatistă a naţionalităţilor din Monarchia Austro-Ungară] In: Közgazdász Fórum. 2002. an. V. Nr. 3. pp. 1-6. www.rmkt.ro

20. A magyar kisebbségi szövetkezetek a két világháború között. [Cooperativele maghiare din Transilvania] In: Közgazdász Fórum. 2002. an. V. Nr. 2. pp. 8-12. www.rmkt.ro

21. Romániai magyar gazdaságpolitika 1918-1940. [Politica economică a maghiarilor din România 1918-1940] In: Magyar Kisebbség. 2000. nr. 2. pp. 322-341. http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/0002/m000230.html

 

Bibliografie:

22. A státustörvény : Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika [Legea statutului: documente, studii, publicistică, bibliografie] / ed. de Kántor Zoltán ; [bibliografia colectată de Varannai Zoltán, Hunyadi Attila, Kántor Zoltán]; [cronologia întocmită de Kántor Zoltán]. - Bp. : Teleki L. Alapítvány, 2002. pp. 659-680. ISBN 963 85774 8 7

 

Articole:

23. A közbirtokosságokról [Co-proprietăţile şi cooperativele forestiere] In: Erdélyi Gazda 2000. Nr. 3. Melléklet [Supliment]. pp. 1-2.

24. A francia mezőgazdasági szövetkezetek - II [Cooperativele agricole din Franţa - II] In: Erdélyi Gazda 1999. nr. 11. p. 9.

25. A francia mezőgazdasági szövetkezetek- I [Cooperativele agricole din Franţa - I] In: Erdélyi Gazda 1999. nr. 10. p. 9.

26.. Mezőgazdasági támogatások. [Subvenţii agricole naţionale şi europene] /coautor/. In: Erdélyi Gazda 1999. nr. 10. p. 3.

27. Az EGE és szövetkezeteink - II [Asociaţia Economică Transilvană şi cooperativele - II] In: Erdélyi Gazda 1999. nr. 6. p. 6.

28. Az EGE és szövetkezeteink - I [Asociaţia Economică Transilvană şi cooperativele - I] In: Erdélyi Gazda 1999. nr. 5. pp. 6-7.

29. Mezőgazdasági gépek vámilletéke [Taxele vamale agricole]. In: Erdélyi Gazda 1998. nr 11. p. 10.

30. Elvetett magvak... [Scriitorul Balázs Ferenc şi revista Kövendi Élet] In: Erdélyi Gazda. Revista lunară a Asociaţiei Agricultorilor Maghiari din România 1997. nr. 6. p. 24.

 

În curs de apariţie:

12.2 Lucrări didactice relevante pentru specializarea:

 History Teaching in a multicultural town. In: Borders and Borderlands. /În curs de apariţie în volumul conferinţei din iulie 2003 al Institutului Universitar European din Florenţa./

 Az erdélyi magyar oktatási intézmények és iskolaszövetkezetek /În curs de apariţie în volumul conferinţei Gyermek az történelemben  [Copilul în istorie] din august 2000 al Cercului de Studii de Istorie Socială Hajnal István Kör/.

Recenzie: Gyermek a történelemben - Beszámoló a Hajnal István Kör 2001. évi konferenciájáról. [Copilul în istorie - Prezentarea conferinţei Cercului de Studii de Istorie Socială Hajnal István Kör] In: Korall 2001. Ősz-Tél. pp. 239-241.

 

  •