CV
Lect. dr. HUNYADI Attila

Lect. dr. HUNYADI Attila

1. Nume: HUNYADI

2. Prenume: A. ATTILA-GÁBOR

3. Data şi locul naşterii: 01.03. 1977, Turda, judeţul Cluj.

4. Adresa: Str. Parâng, nr. 14, Bl. J1, Ap. 19, 400552, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România.

5. Telefon: 0740 430 439, E-mail: hunatti@gmail.com

 

6. Studii:

 

Instituţia

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea Pázmány Péter Piliscsaba Ungaria

Şcoala de doctorat Istorie Economică 

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Faculatea de Istorie şi Filosofie

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

Octombrie 2003 - Iunie 2006

Septembrie 2000 - August 2003

Octombrie 1995-Iunie 2000

Grade sau diplome obţinute

Doctorat, Domeniul Istorie

Şcoală de doctorat, specializarea Istorie Economică 

Licenţă în Istorie

 

Studii şi granturi

 

 • 29 septembrie 2006

Susţinerea tezei de doctorat: Cooperativele minorităţii maghiare din România în perioada interbelică.

 • 2003-2006, şcoala de doctorat

Doctor, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca , Specializarea Istorie. Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Csucsuja István.

 

 

 • 2000-2003, studii doctorale , zi

Studii doctorale. Specializarea: Istorie economică. Universitatea Catolică Pázmány Péter. Examen de finalizare a studiilor: CUM LAUDE.

 

 

 • Martie 2004 - decembrie 2004

Institutul de Istorie Habsburgică, Budapesta Viena. Mişcările naţionale şi cooperatiste ale naţionalităţilor Monarhiei Austro-Ungare

 

 

 • Noiembrie 2003 - ianuarie 2004, CEEPUS

Studii şi cercetări la Universitatea din Viena, Institutul de istorie şi sociologie. Proiect: Mişcările cooperatiste din Monarhia Austro-Ungară.

 

 

 • An. Univ. 1998/1999. Semestrul II., ERASMUS

Université de Nantes. Facultatea de Istorie şi Sociologie. Bursă ERASMUS. Nivel Licence.

 

 

 • 1996-2000, LICENŢĂ, studii universitare graduale,

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, secţia Istorie, licenţă 2000 (media 9,40). Lucrarea de licenţă: „Mişcarea cooperatistă şi cooperativele maghiarilor din România în perioada interbelică", Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Csucsuja István.

 

 

 • 1991-1995, liceu

Liceul Teoretic nr. 2 ,Cluj-Napoca. Bacalaureat, media 9,08.

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor în Istorie

8. Experienţa profesională şi didactică:

 

Perioada:

de la .....

până la

Septembrie 1999 - prezent (2007)

Februarie 2005- Iunie 2006

Octombrie 2006 - iunie 2007

1octombrie 2007-prezent

Locul:

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Instituţia:

Centrul de Documentare în Istorie Contemporană Fundaţia Jakabffy Elemér Cluj

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale.

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale.

Funcţia:

Coordonator programe de cercetare, istoric

Preparator, plata cu ora

Lector Dr.

Descriere:

Coordonarea programelor de cercetare a istoriei economice şi sociale contemporane a Transilvaniei şi României.

Cercetarea mişcării cooperative ale saşilor, maghiarilor şi românilor din Transilvania ante- şi interbelică. Editarea de articole în tema cercetată. Organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale.

Pregătirea şi predarea cursului şi seminarelor de istorie universală contemporană: „Autoritarism şi totalitarism. Impactul lor asupra societăţii."

 

Pregătirea şi predarea a 2 cursuri în semestrul I şi II al anului universitar, pentru studenţii din specializările de Relaţii internaţionale, an. II, respectiv Masterat (linia maghiară).

Cursuri ţi seminarii în sem. I şi sem. II.:

 

Introducere în economia mondiala (C+S)

Sociologia relaţiilor internaţionale (C+S)

Introducere în istoria universală contemporană (S)

Securitate naţională şi internaţională (C+S)

Analiza proceselor decizionale (C+S)

 

alte experienţe  didactice

 

 • Perioada

 Anul şc. 2006/2007

 • Instituţia

şcoala reformată cu pedagogie montessori Cluj-Napoca

Funcţia

profesor de istorie

 • Disciplinele

Istorie, geografie, educaţie civică 

 • Perioada

 Anul univ. 2003/2004

 • Instituţia

Institutul Teologic Protestant Cluj-Napoca

Funcţia

Seminarii curs opţional

 • Disciplinele

Istorie culturală, Istorie economică, Istoria mişcărilor cooperatiste

 • Perioada

 Anul univ. 2001/2002

 • Instituţia

Universitatea Catolică Pázmány Péter

Funcţia

Doctorand

Disciplinele

Istoria integrării Europene, Istoria mişcărilor cooperatiste în Europa

9. Locul de muncă actual şi funcţia:

Universitatea  "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, lector univ.

10 . Vechime la locul de muncă actual:

 

experienţe profesionale

 

 • Perioada

 1999/2007

 • Instituţia

Fundaţia Jakabffy Elemér, Centrul de studii contemporane

Funcţia

Istoric cercetător, arhivist, coordonator de programe

 

 • Perioada

2003/2006

 • Instituţia

Asociaţia Economiştilor Maghiari din România

Funcţia

Redactor, cercetător şi coordonator al cercului de studii interdisciplinare pentru studierea istoriei ideilor economice şi a mişcărilor cooperatiste

 

 • Perioada

2003/2004

 • Instituţia

Fundaţia Progress, Cluj

Funcţia

Referent în legislaţie şi istorie economică

 • Perioada

 1999/2000

 • Instituţia

Asociaţia Agricultorilor Maghiari din România

Funcţia

Jurnalist, Referent în cooperaţie, redactor, translator 

 

12. Lucrări didactice relevante pentru specializarea:

 History Teaching in a multicultural town. In: Borders and Borderlands. /În curs de apariţie în volumul conferinţei din iulie 2003 al Institutului Universitar European din Florenţa./

 Az erdélyi magyar oktatási intézmények és iskolaszövetkezetek /În curs de apariţie în volumul conferinţei Gyermek az történelemben  [Copilul în istorie] din august 2000 al Cercului de Studii de Istorie Socială Hajnal István Kör/.

Recenzie: Gyermek a történelemben - Beszámoló a Hajnal István Kör 2001. évi konferenciájáról. [Copilul în istorie - Prezentarea conferinţei Cercului de Studii de Istorie Socială Hajnal István Kör] In: Korall 2001. Ősz-Tél. pp. 239-241.

 

Interviuri în mass-media din România:

A Magyar Népi Szövetség az 1945-1948-as időszak Romániájában. [Uniunea Populară Maghiară şi alegerile din 1946]. In: Képzelt kávéház. [Cafeneaua literară] Ediţie a Televiziunii Române. Redacţia Maghiară. TVR 2. 22 iunie 2005.

Magyar bankok Erdélyben [Băncile maghiare din România] In: História hisztéria nélkül. Román Televízió Magyar Adása. RTV2. [Istorie fără isterie. Cafeneaua literară] 19 ianuarie 2005

Az erdélyi szász és román bankok, biztosító társaságok a Monarchiában. [Băncile şi societăţile de asigurări săseşti şi româneşti din Monarhia Austro-Ungară] In: História hisztéria nélkül. [Istorie fără isterie. Cafeneaua literară TVR2.] 15 decembrie 2005

Az erdélyi magyar iskolaszövetkezetek a két világháború között. [Cooperativele şcolare maghiare din România interbelică]. In: História hisztéria nélkül. [Istorie fără isterie. Cafeneaua literară TVR2.] 17 noiembrie 2005.

A szövetkezeti mozgalom az erdélyi magyarok történelmében és jelenében. [Mişcarea cooperatistă în istoria şi prezentul maghiarilor din România] In: Képzelt kávéház. [Istorie fără isterie. Cafeneaua literară TVR2.] Ediţie a Televiziunii Române. Redacţia Maghiară. Aprilie 2003.

A két világháború közötti Románia gazdaságpolitikái és a magyar kisebbség. [Politici economice în România interbelică] In: Képzelt kávéház. [Istorie fără isterie. Cafeneaua literară TVR2.] noiembrie 2002.

Activitate editorială:

Redactor al volumului în curs de apariţie: Cooperative în Transilvania şi în Europa, editat de Asocaţia Economiştilor Maghiari din Transilvania.

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

- Societatea Muzeului Ardelean

- Asociaţia Economiştilor Maghiari din România

- International Economic History Association

14. Limbi străine cunoscute:

 • Engleză

Avansat  (examen UBB 2000)

 • Franceză

Avansat (Universitatea Nantes 1999 ERASMUS) echivalat cu B1 ALPHA UBB

 • Germană

Avansat (CEEPUS Universitatea din Viena 2003)

 

15. Alte competenţe:

16. Specializări şi calificări:

2003-2006: Doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie.

2004: fellowship la Institute of Habsburg History, Budapesta-Viena, cercetare pe tema Instituţiilor cooperative ale naţionalităţilor din Austro-Ungaria.

Noiembrie 2003 - Ianuarie 2004: Cercetare la Universitatea din Viena, Facultatea de sociologie, bursă CEEPUS.

3-10 Iulie 2003: Academy of European History, Instituto Universitario Europeo Florenţa.

2000-2003: Şcoală doctorală în domeniul Istorie economică, la Universitatea Catolică Pazmany Peter din Piliscsaba (Ungaria) şi Universitatea de Ştiinţe Economice.  

Februarie-Iulie 1999: Université de Nantes, Faculté d'Histoire et Sociologie, Licence, bursă Socrates.

 

7. Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

Academia Istorică: History and Historical Education

 

Participant la Academia de vară a Institutului Universitar European din Florenţa.

2003

Program internaţional de cercetare: Cooperatives and nation-building. Proiectul Universităţii Viadrina din Frankfurt am Oder, Germania.

Membru al grupului de cercetare şi participant la secţiunile programului al conferinţelor din martie 2004 de la Frankfurt şi Berlin, precum şi al Congresului al XIV-lea de Istorie Economică. Colaborator la editarea volumului programului de cercetare: Cooperatives in Ethnic Conflicts: Eastern Europe in the 19th and early 20th century. Berliner Wissenschafts-Verlag. Berlin, 2006. pp. 59-102.

2004 - 2006

Program internaţional de cercetare Istoria socială şi economică a Imperiului Habsburgic. Proiectul Isantitutului de Istorie Habsburgică.

Cercetător al temei Instituţiile şi mişcările cooperative ale naţionalităţilor Monarhiei Austro-Ungare şi procesul de formare a naţiunilor. .

2004 - 2006

Programul de cercetare interdisciplinară: Istoria cooperaţiei din Transilvania.

Coordonator al grupului de cercetare şi redactor al volumului colectiv de articole ştiinţifice pe tema cercetată, în curs de apariţie, în editura Asociaţiei Economiştilor.

2003-2007.

 

18. Alte menţiuni (premii, distinctii ,etc): -

Participări la conferinţe

 

 • 21-25 august 2006

Helsinki, XIV International Economic History Conference, Session 8: „Cooperatives and nation-building in East Central Europe (19th and 20th century)". Lucrarea: Three paradigms of cooperative movements in Transylvania with nationalist taxonomy.

 • 19-20 iulie 2006

Moderator al forumului: Sinteza cercetărilor recente asupra revoluţiei din 1956

Moderator al forumului: Sinteza cercetărilor recente asupra istoriei Transilvaniei de Nord

 • 22 octombrie 2005

Târgu Mureş. Conferinţă de Istorie Locală. Lucrarea: Cooperativele din proximitatea Mureşului.

 • 25 august 2005

Cluj, Societatea de Etnografie Kriza. Conferinţa studenţilor doctoranzi. Problemele şi metodele de cercetare ale tezei de doctorat în antropologia şi istoria economică.

 • 9-10 iunie 2005

Slovacia, Somorja, Conferinţa internaţională de Istorie a Minorităţilor. Lucrarea: Modele de auto-organizare economică în Transilvania. Confluenţele mişcărilor cooperative săseşti, româneşti şi maghiare.

 • 24-27 martie 2004

Berlin, Fifth  European Social Science History Conference, referent (discussant) în secţiunea O-4: "Nation-building and cooperatives in East Central Europe, 19th and 20th century"

 • 22-23 martie 2004

Frankfurt am Oder, Germania, Univ. Viadrina, Conferinţă pe tema: „Cooperatives and nation-building in East Central Europe ". Lucrarea cu titlul: Three models of cooperative networks in Transylvania.

 • 3-10 iulie 2003

Florenţa, Italia, European University Institute: Academia de Istorie Europeană „Borders and Borderlands". Lucrarea: History teaching in Romania

 • 30 mai 2003

Conferinţa Arhiviştilor, Cluj: Metode de catalogizare şi editare a surselor arhivistice

 • 3 aprilie 2003

Conferinţa Jakabffy Elemér, Cluj, Lucrarea: Programele economice ale Partidului Maghiar din România

 • 14 mai 2003

Budapesta, Conferinţa doctoranzilor Universităţii Pázmány Péter. Lucrarea: Mişcări cooperatiste din Monarhia Austro-Ungară

 • 24 august 2001

Gyula, Ungaria. Conferinţa Cercului de Istorie Socială „Hajnal István":  „Copilul în Istorie". Lucrare: „Cooperative şcolare în România din perioada interbelică".

 • 2000. Ianuarie

Institutul Teologic, Cluj Napoca: „Semnificaţia cooperaţiei în politica socială şi culturală".

 • 22 noiembrie 1999

Forumul economic organizat la Prefectura Bistriţa  de către prefectura Judeţului Bistriţa şi Asociaţia Agricultorilor Maghiari din România. Lucrarea: „Tradiţia învăţământului cooperatist în Transilvania şi ştiinţa cooperatistă în lume"

 • martie-iunie 1999

Cercul de istorie al Facultăţii de Istorie de la Universitatea din Nantes. Lucrări: L'instauration des Habsbourgs en Transylvanie, L'ethno-statuomanie du maire de Cluj, La culture historique et l'enseignement de l'histoire.

 • 2 decembrie 1998

Prima Conferinţă a Cercurilor studenţeşti, secţiunea istorie, premiul II. Lucrarea: „Politica economică a minorităţii maghiare din România între anii 1918 -1948"

     

 

19. Prezentarea activitatilor didactice anterioare:

Cursuri ţi seminarii în sem. I şi sem. II.an univ. 2007/2008 la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie:

Introducere în economia mondiala (C+S)

Sociologia relaţiilor internaţionale (C+S)

Introducere în istoria universală contemporană (S)

Securitate naţională şi internaţională (C+S)

Analiza proceselor decizionale (C+S)

Introducere în economia mondiala (C+S, masterat).

În anii universitari 2005/2007 în calitate de doctorand fără frecvenţă al Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale, am susţinut următoarele seminarii şi cursuri:

- curs şi seminar în semestrul al II-lea al anului univ. 2004-2005, 2005-2006, pe tema Impactul social al regimurilor politice autoritariste şi totalitariste.

- anul univ. 2006-2007 curs şi un seminar pe tema: „Introducere în economie mondială (în limba maghiară).  Sem. II. C+S „Autoritarism şi totalitarism. Impactul lor social" studenţilor de la masterat, linia maghiară.

 

 •