Lista de publicaţii
Asist. dr. GURKA-BALLA Elena

Carte :

§   A szereplők közötti viszony stilisztikája Jókai regényeiben (Aspectele stilistice ale sintaxei personajelor în romanele lui Jókai Mór). Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 490 p.

 

Cursuri universitare :

§   Dokumentumok formai feltárása a könyvtárban. Curs universitar. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007

§   Dokumentumok tartalmi feltárása a könyvtárban. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, Egyetemi Műhely, 2008

 

Studii şi articole

 

în reviste de specialitate din străinătate:

§   A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár aktuális problémái és fejlesztési szándékai. Egyetemi könyvtár az  információs társadalomban. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. Könyvtár- és Információtudományi szakfolyóirat. Budapest, 53. évf., 2006, 11-12 sz., p. 305-312

 

în reviste de specialitate din ţară:

§   Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései (Narratológiai tanulmányok). Studia poetica 1. Szeged (Ungaria) (1980) - In: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 37, 1983, nr.2, p.178-179.

§   Who Needs Bibliography? In: Philobiblon, Bulletin of the "Lucian Blaga" Central University Library.Vol.III, nr.1-2/1998, p. 303-305.

§   Regăsirea şi managementul informaţiilor în biblioteci. In: Buletin ABIR (Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ - România), Vol. 11, 2000, nr. 3-4, p. 45-48.

§   Librarianship education and information management. The British Experience / Ilona Gurka-Balla, Florina Iliş. In: Philobiblon, Bulletin of the "Lucian Blaga" Central University Library. Vol. IV-VII, 1999-2002, nr. 4-6, p. 453-467.

 

în volume de studii din străinătate:

§   Helytörténeti kutatások megkönnyítése az Interneten. Műhelytitkok adatbázisok összeállításáról. In: Magyar könyvtárosok VI. Világtalálkozója : Budapest, 2004. július 11-14. Szerk. Bartos Éva. Budapest, Könyvtári Intézet, 2004. p. 35-47.

 

în volume de studii din ţară:

§   UNIMARC - şansă pentru o bază de date naţională. In: Hermeneutica bibliothecaria. Antologie Philobiblon (II.). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004. p. 153-166.

§   A virtuális könyvtár és olvasói. In: Studii de biblioteconomie. Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, 290 p.

§   Mátyás király könyvtára. In: Erdély reneszánsza. A 2008. október 8-11. között tartott konferencia előadásai (II.) Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009, p. 233-246

§   Vízió és megvalósulás. Jókai szövegek olvasata a 3. évezredben. In: Ablakok a múltra. Szerk. Nagy Róbert, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2012. p. 160-183

DVD:

§   A kolozsvári egyetemi könyvtár aktuális problémái és fejlesztési szándékai. In: Információs társadalom és egyetemi könyvtár. Országos szakmai konferencia. 2006. április 25. Kaposvár, Kaposvári Egyetem, 2006. DVD

Emisiune radiofonică:

  • 2008. november, rádiós hangfelvétel Mátyás király könyvtáráról, Első Pesti Egyetemi Rádió, elérhetőség:

 http://eper.elte.hu/eper.phtml?cim=gurkaballailona.html

 

Document electronic pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga" Cluj-Napoca:

§   2011. Exemple de catalogare. Összeáll. Simona Mureşannal együtt: https://www.bcucluj.ro/intranet/info/proceduri.html

  •