Lista de publicaţii
Profesor emerit dr. CSUCSUJA István

Cărţi în colaborare

Istoria românilor. Gheorghe Platon, coordonator. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). vol. 7/2. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 692 p. [în colaborare cu: I. Agrigoroaie, I. Bulei, V. Cristian].

Istoria românilor. Dan Berindei, coordonator. Constituirea României moderne (1821-1878). vol. 7/1. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 974 p. [în colaborare cu: N. Adăniloaie, D. Berindei, M. Iacobescu].

 

Volume coordonate, editări

Dezvoltarea întreprinderilor metalurgice din Transilvania (1919-1940). [Coordonator]. Ed.  Studium, Cluj-Napoca, 2003, 335 p. [în colaborare cu: L. Báthory, G. Iancu, M. Ştirban]

Manuale, cursuri universitare

A nemzetközi kapcsolatok története a XX. században. Cluj-Napoca, 2001, 180 p.

Huszadik századi történelem. Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2001, 207 p.

 

Studii şi articole

în volume de studii în ţară

"A közgazdaságtudomány fejlődése Erdélyben a XX. században", în: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Kolozsvár, 2001, p. 161-185.

"Egyetemegyesítés és szomszédsági pártpolitika", în: Judit Pál, Enikő Rüsz Fogarasi, coordonatori. Studii de istorie modernă a Transilvaniei. Omagiu profesorului Magyari András. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 289-297.

"Gyárfás Elemér korának gazdaságáról", în: Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. Vol. II. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár-Cluj-Napoca, 2004, p. 125-161.

"Alla ricerca della legitimita", în: Gheorghe Mândrescu, Giordano Altarozzi, editori. Comunismo e comunismi. Il modello Rumeno. atti del convegno di Messina, 3-4 maggio 2004, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 40-47

 

  •