Lista de publicaţii
Conf. dr. BAJUSZ István

I. Cărţi:

 

- Castrul roman de la Romita-Certiae. Das Römergrenzkastell von Romita Certiae. Zalău, [Ed. Porolissum], 1997, 247 p. + VIII (coautor: Alexandru V. Matei). ISBN 973-98027-4-5

- Porolissum. Ausschnitte aus dem Leben einer dakisch-römischen Grenzsiedlung aus dem Nordwesten der Provinz Dacia Porolissensis. (Red.: N. Gudea, W. Schuller,). Amsterdam, Editura Adolf M. Hakkert, 1998, 204 p. + LXV. (Coautori: N. Gudea, E. Chirilă, Al. V. Matei, D. Tamba.) ISBN 90-256-1127-3

- A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig a régészeti adatok tükrében (Aşezările din depresiunea Ciucului din neolitic până în secolul al XVII-lea în lumina datelor arheologice), Cluj-Napoca, Ed. Scientia, 2004, 151 p. (Coautori: Székely Zsolt, Asztalos István, Berecki Sándor, Győrfi Zalán, Kosza Antal, Pakó László, Tatár Árpád.) ISBN 973-7953-17-7

- Szilágy megye településeinek atlasza. (Colaborator.) Cluj-Napoca, Ed. Suncart, 2004. ISBN 973-86430-2-3

- Atlasul localităţilor judeţului Sălaj. (Colaborator.) Cluj-Napoca, Ed. Suncart, 2004. ISBN 973-86430-1-5

- Téglás István jegyzetei. I. Régészeti feljegyzések (Însemnările lui Téglás István. I. Notiţe arheologice) (red.), Cluj-Napoca, Ed. Scientia, 2005, 1172 p. ISBN 973-7953-48-7

- Coins from Roman sites and collections of Roman coins from Romania. Vol. II. Porolissum, (ed. Cr. Găzdac), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, 171 p. + XVII pl. (Coautori: C. Cosma, Cr. Găzdac, N. Gudea, Al. V. Matei, E. Musca, D. Tamba.) ISBN (10) 973-7864-41-6; ISBN (13) 978-973-7867-41-4

- Téglás István: Dél-Erdélyi hímes tojások (publicate de Bajusz István şi Demeter Éva), Editura Mentor, Târgu-Mureş, 2006, 148 p. ISBN (10) 973-599-224-8; ISBN (13) 978-973-599-224-8

- Amfiteatrul de la Porolissum şi amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc, Cluj-Napoca, Ed. Societăţii Muzeului Ardelean, 2011, 167 p., + LXXXIX pl. (= Speculum Antiquitatis. The Publications of the Department of Ancient History and Archaeology, 2. Editor serie: R. Ardevan) ISBN 978-606-8178-54-7

 

 

II. Note de curs:

 

 - Bevezetés az ókori görög történelembe (Întroducere în istoria antică universală). Tanulmányi útmutató. Cluj-Napoca, UBB - Centrul pentru învăţământul la distanţă, 2000, 2002.

- Bevezetés a régészetbe (Întroducere în arheologie). Tanulmányi útmutató. Cluj-Napoca, UBB - Centrul pentru învăţământul la distanţă, 2000.

- Bevezetés az őskorba (Întroducere în preistorie). Tanulmányi útmutató. Cluj-Napoca, UBB - Centrul pentru învăţământul la distanţă, 2000.

 

 

III. Articole şi studii în reviste de specialitate:

 

- Colecţia de antichităţi a lui Téglás István din Turda, în Acta Musei Porolissensis 4, 1980, p. 367-394. ISSN 1016-2801

- Consideraţii privind argintăria de cult din Sălaj (I), în Acta Musei Porolissensis 5, 1981, p. 451-459. ISSN 1016-2801

- Argintăria medievală de cult din Sălaj (II), în Acta Musei Porolissensis 6, 1982, p. 163-168. ISSN 1016-2801

- Mărgele romane de la Porolissum, în Acta Musei Porolissensis 6, 1982, p. 23-38. (Coautor: Nicolae Gudea.) ISSN 1016-2801

- Săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum). Castrul de pe Pomet, în Materiale şi cercetări arheologice 15, 1983, p. 285-288. (Coautori: Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, Vasile Lucăcel.) ISSN 0076-5147

- Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1980-1982. Amfiteatrul, în Acta Musei Porolissensis 7, 1983, p. 136-138. ISSN 1016-2801

- Argintărie de cult în Sălaj (III), în Acta Musei Porolissensis 7, 1983, p. 737-742. ISSN 1016-2801

- Obiecte de cositor în Sălaj (I), în Acta Musei Porolissensis 8, 1984, p. 765-774. ISSN 1016-2801

- Al patrulea tezaur monetar de la Zalău, sec. 17, în Acta Musei Porolissensis 8, 1984, p. 295-299. (Coautori: Eugen Chirilă, Nicolae Rus.) ISSN 1016-2801

- Obiecte de cositor în Sălaj (II), în Acta Musei Porolissensis 9, 1985, p. 785-793. ISSN 1016-2801

- Obiecte de cositor în Sălaj (III), în Acta Musei Porolissensis 10, 1986, p. 135-137. ISSN 1016-2801

- Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985. Amfiteatrul, în Acta Musei Porolissensis 10, 1986, p. 135-137. ISSN 1016-2801

- Despre o statuetă romană din Dacia Porolissensis, în Acta Musei Porolissensis 11, 1987, p. 169-174. ISSN 1016-2801

- Tezaurul monetar de la Verveghiu, sec. 16-17, în Acta Musei  Porolissensis 11, 1987, p. 219-227. (Coautor: Eugen Chirilă.) ISSN 1016-2801

- Documente inedite despre un monument dedicat lui Mihai Viteazul pe Câmpia Turzii, în Acta Musei Porolissensis 11, 1987, p. 767-772. ISSN 1016-2801

- Contribuţii la topografia arheologică a văii Someşului (sectorul Căpâlna,-Jibou), în Acta Musei Porolissensis 12, 1988, p. 91-120. (Coautor: D. Tamba.) ISSN 1016-2801

- Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1986-1987. Amfiteatrul, în Acta Musei Porolissensis 12, 1988, p. 154-156. ISSN 1016-2801

- Ace de păr din os de la Porolissum, în Acta Musei Porolissensis 14-15, 1990-1991, p. 81-126. (Coautor: Nicolae Gudea.) ISSN 1016-2801

- Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1988-1991. Amfiteatrul, în Acta Musei Porolissensis 16, 1992, p. 148-150. ISSN 1016-2801

- Instrumente medicale şi ustensile folosite de medicii şi farmaciştii romani din Dacia Porolissensis. Contribuţii la studiul medicinei romane, în Acta Musei Porolissensis 16, 1992, p. 249-291. (Coautor: Nicolae Gudea.) ISSN 1016-2801

- Raport preliminar privind săpăturile arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1992-1993, în Acta Musei Porolissensis 18, 1994, p. 115-116. ISSN 1016-2801

- Porolissum. Amfiteatrul, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993. A 28-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Satu-Mare 12-15 mai 1994, Satu-Mare, 1994, p. 50. ISSN 0255-6812

- Capsule de sigilii romane de la Porolissum, în Acta Musei Porolissensis 19, 1995, p. 61-72. ISSN 1016-2801

- Fibule romane din amfiteatrul de la Porolissum, în Acta Musei Porolissensis 19, 1995, p.39-47. (Coautor: Sorin Cociş.) ISSN 1016-2801

- Moigrad - Porolissum. Amfiteatrul, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1994. A 29-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Cluj-Napoca, 11-14 mai 1995, Cluj-Napoca, 1995, p. 57. ISSN 0255-6812

- Fibule romane de la Porolissum, în Acta Musei Napocensis 34.1, 1996, p. 521-534. (Coautor: Sorin Cociş.) ISSN 1454-1513

- Aplici disc ornamentate cu figură umană din Dacia Porolissensis, în Acta Musei Porolissensis 20, 1997, p. 97-114. (Coautor: Nicolae Gudea.) ISSN 1016-2801

- Moigrad - Porolissum. Săpăturile de la amfiteatru, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1999. A 34-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Deva, 24-28 mai 2000, Deva, 2000, p. 64. ISSN 0255-6812

- Raport de săpătură pe anul 2002, în Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, Covasna, 2003, p. 167-168. ISBN 973-7930-02-9

- Amfiteatrul de la Porolissum şi aspectele sale cultice, în Acta Musei Porolissensis 25, 2003, p. 165-194. ISSN 1016-2801

- Raport în legătură cu cercetările arheologice de la Porolissum pe anii 1994-2002. Amfiteatrul, în Acta Musei Porolissensis 25, 2003, p. 240-253. ISSN 1016-2801

- Aspecte privind cunoaşterea şi folosirea scrisului la Porolissum, în Acta Musei Porolissensis 26, 2004, p. 316-325. ISSN 1016-2801

- Project Necropolis Porolissensis". Methods and Perspectives, în Acta Terrae Septemcastrensis, VI/12007, p. 9-17. (Coautori: A. Alföldy-Găzdac, Sz. Pánczél, L. Vass, N. Gudea) ISSN 1583-1817

- Moigrad - Porolissum. Raport de săpătură, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2007. A 42-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Iaşi, 14-17 mai 2008, Buc. 2008, p. 201-204. ISBN 973-7930-06-1

- Măsurători arheomagnetice la Porolissum, în Acta Musei Porolissensis 30, 2008, p. 125-135. (Coautri: Tamás Lipovics, László Lenkey, Mihály Pethe, Mátyás Herein, Judit Ferencz) ISSN 1016-2801

- Domborzati modell alkalmazása egy Porolissumon végzett régészeti célú mágneses mérés feldolgozásában és értelmezésében, în Archaeometriai Műhely, 6, 2009, 2, p. 31-42 (Coautori: Tamás Lipovics, Judit Petrovszki, István Kudó, Alpár Dobos, Szilamér-Péter Pánczél, László Lenkey) ISSN 1786-271X

- Magnetic and geoelectrical surveying in the Roman age town Porolissum (NW Romania), în

Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-8412-1, 2009 (în colaborare cu: J. Petrovszki, T. Lipovics, L. Lenkey, M. Pethe, I. Kudó, G. Kovács, L. Pál, D. Raáb, Á. Domján, E. Ferencz, M. Herein) ISSN 1607-7962

- Application of a terrain model in the interpretation and evaluation of a magnetic survey carried out for archaeological purposes in Porolissum, Romania, în Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-10892-1, 2009 (în colaborare cu: T. Lipovics, J. Petrovszki, I. Kudó, Sz. Pánczél, A. Dobos, L. Vass, L. Lenkey) ISSN 1607-7962

- Raport de săpătură: Județ Sălaj, Localitate Moigrad - Porolissum, Jac, Comuna Mirşid, Creaca, Punct Pometul Moigradului şi al Jacului, Ursoieş, Toponim Porolissum. Campania 2008, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România (în colaborare cu: Gudea,N., Tamba, D. Gh., Iov, Cl. I., Găzdac, Á., Pánczél, Sz., Vass, L., Mustaţă, S., Doboş, A.), Bucureşti, 2009

- Forschungen im Kastell von Porolissum. Bericht zur Kampagne 2009, în Marisia 30, 2010, p. 115-126 (în colaborare cu: Gregor Döhner, Manuel Fiedler, Christoph Merzenich, Szilamér-Péter Pánczél, Veit Stürmer, Zsolt Vasáros, Alpár Dobos, Thomas Fischer, Ágnes Găzdac, Nicolae Gudea, László Lenkey, Tamás Lipovics, Mihály Pethe, Donát Raáb, Lóránt Vass) ISSN 1221-0943

- Jac - Porolissum. Punct: Dealul Pomet, Dealul Ursoieş. Raport de săpătură, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2009. A 45-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Suceava, Bucureşti, 2010, p. 103-104. (în colaborare cu: Gudea, N., Găzdac-Alföldy, Ágnes, Pánczél, Sz. P., Vass, L., Petruţ, D., Ötvös, K.-B., Döhner, G., Fiedler, M., Jahns Susanne, Stürmer, V., Fischer, Th., Höpken, Constanze, Metzenich, Ch., Vasáros, Zs., Cociş, S., Iov, C., Tamba, D.) ISBN 973-7930-29-3

- A Family Funeray Monument Erected by a Villicus from Porolissum in Roman Dacia, în Tiche. Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphic, 25, 2010, p. 81-88. (în colaborare cu: Dávid Petruţ, Cristian Găzdac, Ágnes Alföldy-Găzdac, Silvia Mustaţă, Lóránt Vass) ISBN 978-3-902868-07-7

- Jac, com. Creaca, jud. Sălaj (Porolissum). Punct: Pomet, sector: Castrul roman - Clădirea C3. Raport de săpătură., în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2010. A 46-a sesiune naţională de rapoarte arheologice, Sibiu, Bucureşti 2011, Addenda, p. 4-5. (în colaborare cu: Nicolae Gudea, Silvia Mustaţă, Szilamér-Péter Pánczél, Dávid Petruţ, Lóránt Vass, Alpár Dobos, Ünige Bencze, Gregor Döhner, Manuel Fiedler, Susanne Jahns, Veit Stürmer, Thomas Fischer, Constanze Höpken, Christoph Merzenich, Zsolt Vasáros) ISBN 973-7930-23-1

- Egy dáciai vámhivatalnok családi síremléke. Adatközlés egy Porolissumon előkerült síroltárról, în Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, III-IV. (XIII-XIV.), 2008-2010, p. 55-61. (în colaborare cu: Dávid Petruţ, Cristian Găzdac, Szilamér-Péter Pánczél, Ágnes Găzdac-Alföldy, Silvia Mustaţă, Lóránt Vass) ISBN 798-606-8178-36-3

- Neue Forschungen im Kastell von Porolissum (Dakien, Rumänien). Bricht zu ersten Kampagne 2009, în Kölner und Bonner Archaeologica (KuBA), 1, 2011, p. 95-104. (în colaborare cu: Gregor Döhner, Manuel Fiedler, Constanze Höpken, Christoph Merzenich, Szilamér-Péter Pánczél, Veit Stürmer, Zsolt Vasáros) ISBN 978-3-643-99881-1

- Roska Márton, în Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, VI-VII. (XVI-XVII.), 2011-2012 (2013), p.3. ISBN 978-606-8178-36-3

 

 

IV. Lucrări în volume colective:

 

- Iparművészeti emlékek a Szilágyságban a 16-18. századból, în Csihák György (red.): A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai, Budapest-Zürich, Ed. Magyar Történelmi Iskola, 1994, p. 33-37. ISBN 963-85274-2-0

- Roman fort from Romita-Certiae and its strategic Importance in the Roman defence system. 17th International Congress of  Roman Frontier Studies, Zalău 1-9 september 1997, Lectures summaires, Zalău, 1997, p. 74. (Coautor: Alexandru V. Matei.)

- Inscripţia CIL III 836 şi realitatea arheologică, în Mihai Bărbulescu (red.): Civilizaţia romană în Dacia. Cluj-Napoca, Ed. Centrul de Studii Transilvane, 1997, p. 92-101. ISBN 973-577-101-2

- Propunere de reconstituire a amfiteatrului de piatră de la Porolissum, în Dumitru Protase-Dan Brudaşcu (red.): Napoca. 1880 de ani de la începutul vieţii urbane, Cluj-Napoca, 1998, p. 11-31.

- Szilágysági református egyházi úrasztali felszerelések a 16-17. századból, în Szilágyi Zsolt (red.): Szilágysági magyarok, Bucureşti-Cluj-Napoca, Ed. Kriterion, 1999, p. 56-138. (Coautor: Lakó Éva.) ISBN 973-26-0565-0

- Podoabele din amfiteatrul de la Porolissum, în Călin Cosma, Dan Tamba, Adrian Rustoiu (red.): Studia archaeologica et historica Nicolao Gudea dicata, Zalău, Ed. Porolissum, 2001, p. 397-430. (Coautor: Adriana Isac.) ISBN 973-99823-1-X

- Két örmény botanikus: Wolff Gábor és Gyula, în Bálintné Kovács Júlia-Issekutz Sarolta (red.): Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön s kincses legyen, Kolozsvár-Szamosújvár, 2001. szept. 14-16. IV. jubileumi konferencia, Budapest, 2002, p. 154-160. ISBN 963-206-078-4; ISSN 1419-1350

- Magánszemélyek közcélú adományai Dáciában, în Bajusz István (red.), Mindennapi élet a római Dáciában, Cluj-Napoca, Ed. Scientia, 2003, p. 9-58. ISBN 973-7953-03-7

- Arhäologische Ausgrabungen im Amphitheater von Porolissum, în 19th International Congress of Roman Frontier Stadies. Abstracts. Pécs, 2003, p. 10-11.

- Schreibinstrumente aus Dacia Porolissensis. Tintenfässer, în Cr. Roman, Cr. Găzdac (red.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, Ed. NereaMia Napocae Press, 2004, 368-374. ISBN 973-7951-55-7

- A szilágysági református egyházak úrasztali edényeiről, în Emődi Tamás (red.): Örökségünk védelmében. Egyháztörténeti értékek gondozása a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, Oradea, 2004, 104-121.

- Das Militäramphitheater von Porolissum in Dakien, în Visy Zsolt (red.): Limes XIX. Proceedings of the 19th International Congress of Roman Frontier Stadies, Pécs, Hungary, September 2003, Pécs, 2005, p. 881-890. ISBN 963-642-053-X

- Date arheologice din însemnările lui Téglás István de la sfârşitul secolului al XIX-lea privind Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în C. Gaiu, Cr. Găzdac (ed.), Fontes historiae. Studia in Honorem Demetrii Protase, Bistriţa-Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2006, p. 323-339. ISBN 973-8915-00-7

- Statera publica. Közmérleg a római Dáciában, în Nagy Róbert-Rüsz-Fogarasi Enikő (ed.), Ablakok a múltra, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2012, p. 30-40 (= Egyetemi Füzetek 14) ISBN 978-606-8145-30-3

- Úrasztali edények, în Papp Lajos (ed.), Egyháztörténeti képes krónika (Szilágy megye templomainak és ezek értékeinek bemutatása), Zilah, 2016, p. 49-51.

- Előszó, în T. Szabó Csaba, Erdélyi régészet. Írások régészetről és kulturális örökségvédelemről (2009-2017). Kolozsvár, Editura Exit, 2017, p. 7-9. ISBN 978-973-7803-54-2

 

 

V. Articole în reviste:

 

- Újabb Mihály Vitéz ereklyék, în Korunk 3, 1978, 254-255.

- Téglás Gábor, în Gyopár 1994, 2, p. 3. ISSN 1583-9532

- Magyarkeceli úrasztali terítők és kegytárgyak, în Művelődés 7-8, 1997, p. 28-30. (Coautor: Lakó Éva.) ISSN 2062-2597

- Felvidéki harangöntők munkái a Szilágyságban, în Hepehupa, I, 1, 2002, p. 24-25. ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-17. századból (I.), în Hepehupa, XI, 1, 2012, p. 8-27. (Coautor: Lakó Éva.) ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-17. századból (II.), în Hepehupa, XI, 2, 2012, p. 44-52. (Coautor: Lakó Éva.) ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-18. századból (III.), în Hepehupa, XI, 3, 2012, p. 37-44 (Coautor: Lakó Éva) ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-18. századból (IV.), în Hepehupa, XI, 4, 2012, p. 47-50 (Coautor: Lakó Éva) ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-18. századból (V.), în Hepehupa XII, 1, 2013, p. 82-88. (Coautor: Lakó Éva) ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-18. századból (VI.), în Hepehupa XII, 2, 2013, p. 84-88. (Coautor: Lakó Éva) ISSN 1582-9170

- Szilágysági református egyházak úrasztali felszerelései a 16-18. századból (VII.), în Hepehupa XII, 3, 2013, p. 76-80. (Coautor: Lakó Éva) ISSN 1582-9170

- A szilágysági református egyházak úrasztali edényeiről, în Hepehupa XIII, 2, 2014, p. 26-34. ISSN 1582-9170

 

 

VI. Editor/coordonator al volumelor:

 

- Mindennapi élet a római Dáciában (Viaţa de toate zilele în Dacia romană), Cluj-Napoca, Ed. Scientia, 2003, 318 p. ISBN 973-7953-03-7

- A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig a régészeti adatok tükrében (Aşezările din depresiunea Ciucului din neolitic până în secolul al XVII-lea în lumina detelor arheologice), Cluj-Napoca, Ed. Scientia, 2004, 151 p. ISBN 973-7953-17-7

- Téglás István jegyzetei. I. Régészeti feljegyzések (Însemnările lui Téglás István. I. Notiţe arheologice), Cluj-Napoca, Ed. Scientia, 2005, 1172 p. ISBN 973-7953-48-7

- Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, I. (XI.), 2006. ISBN 978-973-8131-88-1

- Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, II. (XII.), 2007. ISBN 973-8231-64-7

- Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, III-IV. (XIII-XIV.), 2008-2010 (2011) ISBN 978-606-8178-36-3

- Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, VI-VII. (XVI-XVII.), 2011-2012 (2013) ISBN 978-606-8178-36-3

- Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, VIII. (XVIII.), 2013 (2015) ISBN 978-606-8178-36-3

- Dolgozatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület Érem- és Régiségtárából, serie nouă, IX. (XIX.), 2014 (2016) ISSN 1842-5089

 

 

VII. Bază de date Internet

 

Téglás Gábor, www.lexikon.ro

Téglás Gábor, www.enciclopediavirtuala.ro

  •