CV
Conf. dr. BAJUSZ István

Nume: BAJUSZ

Prenume: Ştefan

Adrese contact: E-mail:bajuszistvan.bi@gmail.com

Locul de muncă actual şifuncţia: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Secţia Istorie, Departamentul de Istorie al Liniei Maghiare, conferențiar.

 

Studii:

- 1961-1973 Liceul „MihaiViteazul" Turda, Diplomă de bacalaureat 1973

- 1974-1978 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filozofie, Secţia Istorie-Filozofie, Diplomă de licenţă în istorie 1978

- 1992-2000 Şcoala doctorală, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Doctor în istorie 2000 (Titlul lucrării: Amfiteatrul de la Porolissum şi amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc).

 

Titlu ştiinţific: doctor în istorie

 

Domenii de competenţă: arheologie (în special arheologie clasică provincială), istoria antică universală, istoria artei antice, artă decorativă medievală şi modernă, muzeografie.

Arheolog expert (cod: AM-E-047)

 

Experienţa profesională şi locuri de muncă relevante

- 1978-1995, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, muzeograf, muzeograf principal, cercetător ştiinţific III. În perioda 1981-1995 am coordonat şi activitatea Oficiului Judeţean Sălaj pentru Patrimoniul Cultural Naţional. Am rămas și în continuare colaborator al Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalăuși al OJPCN Sălaj. Din 1979 membru în echipa de cercetări arheologice de la Porolissum (Moigrad, Jud. Sălaj)

- 1995-2013, lector la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie, secţia Istorie, iniţial la Catedra de Istorie Antică şi Arheologie, acum la Departamentul de Istorie al Liniei Maghiare

- 2013-actual, conferențiar la aceeași instituție

 

Predau pentru linia maghiară cursurile:

- Întroducere în istoria antică universală

- Întroducere în arheologie,

- Curs special - Istoria arheologiei

- Arta antică universală

-Întroducere în preistorie (la ID).

La cursurile de masterat („Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural" în lb. maghiară):

- Cultură materială şi artădecorativă,

- Muzeologie.

Coordonez şi practica de specialitate a studenţilor de la arheologie - linia maghiară. Conduc lucrări de licenţă şi de masterat, fac parte în comisii de doctorat.

 

Membru al Şcolii doctorale de Istorie şi Etnografie al Universităţii in Debrecen, Ungaria.

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare conduse ca director de proiect/grant:

- 2001-2002, Proiect cercetare: Viaţa de toate zilele în Dacia romană, Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, Cluj-Napoca (nr. 851/2001).

- 2002-2003, Proiect cercetare: Aşezările din depresiunea Ciuc de la neolitic până în sec. XVII. în lumina cercetărilor arheologice, Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, Cluj-Napoca.

- 2003-2004, Proiect cercetare: Însemnările lui Téglás István. I. Notiţe arheologice, Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, Cluj-Napoca (nr. K/446/2003).

- 2005-2006, Proiect cercetare: Însemnările lui Téglás István. II. Notiţe etnografice, Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia, Cluj-Napoca (nr. 1108/2005).

- 2014-2015, Proiect cercetare: Viața de toate zilele în castrul roman de la Brâncovenești, Academia Maghiară de Științe, Fundația Domus Hungarica Scientiarium et Artium (Ungaria).

 

Participant la proiecte de cercetare-dezvoltare:

- 2005-2011, Proiect international în colaborare cu Muzeul Judeţean Sălaj de Istorie şi Artă - Zalău şi Catedra de Geofizică de la Universitatea „Eötvös Loránd" din Budapesta: Măsurători arheomagnetice la Porolissum (Moigrad, jud. Sălaj),Coordonator program din partea română (UBB - Cluj-Napoca).

- 2005-2010, Grant CNCSIS Idei nr. 516:Fenomenologia spaţiului şi a antropologiei funerare în contextul prospecţiunilor arheologice, geofizice şi topografice la necropola oraşului roman Porolissum, Colaborator.

- 2009-2011, Grant UE:Prolissum Mithraeum Project, DAAD - programul IP (DE-2009-ERA/MOBIP-ZuV-29975-5-32) - proiect coordonat de Humboldt Universität din Berlin, în colaborare cu Fachhochschule Erfurt, Universität zu Köln, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Coordonator program din partea română (UBB - Cluj-Napoca).

- 2012, Proiect al primăriei Turda:  „Patrimoniul arheologic şi monumental turdean între protecţie şi dezvoltarea urbanistică actuală. O coabitare necesară şi posibilă", finanţat de AFCN, Expert proiect.

- 2013, The Roman Limes as Cultural Landscape: An archaeological field school. Erasmus Intensive Programme (IP)- proiect coordonat de Humboldt Universität din Berlin, în colaborare cu Fachhochschule Erfurt, Universität zu Köln, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Coordonator program din partea română (UBB - Cluj-Napoca).

- 2013-actual, Digitalizarea Limesului Roman. Sectorul Brâncovenești-Sărățeni/Digitizing the Roman Limes. Sector: Brâncovenești-Sărățeni. (UEFISCDI - PNII-ID-PCE-2012-4-0618), colaborator.

 

Expozițiiorganizate:

- Podoabe antice, Muzeul județean de Istorie și Artă Zalău,

- Jucăriile bunicilor noștrii, Muzeul județean de Istorie și Artă Zalău,

- Expoziție de sigilii. EMKE-Györkös Mányi Albert Emlékház, Cluj, 2010. (În colaborare cu Bajusz Mátyás)

- Ceasuri și ceasornicari din Sălaj. Muzeul județean de Istorie și Artă Zalău, 2007. (În colaborare cu Pigai Réka)

- Piese de cult ale bisericilor reformate din Sălaj. Muzeul județean de Istorie și Artă Zalău, 2007. (În colaborare cu Lakóné Hegyi Éva)

- Școala bunicilor noștrii, Casa EMKE, Zalău (În colaborare cu Lakóné Hegyi Éva)

- Expoziție arheologică: Calea vieții, cărările morții. Muzeul Zalău, Muzeul Tg. Mureș, 2010, 2011 (coorganizator)

- A Szilágysági Református Egyházmegyék kegytárgyai és úrasztali textiliái képekben (XVI-XVIII. sz.). Consulatul Ungariei, Cluj, 2017.(În colaborare cu Lakóné Hegyi Éva)

 

Conferințe organizate:

- Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia, din 2003, anual (coorganizator)

- Szilágyság-kutatás napja, din 2004, anual

 

 

Membru al asociaţiilorprofesionale:

- Membru extern al corporaţiei doctorilor ai Academiei Maghiare, Ungaria;

- Membru corespondent al Societăţii de Arheologie şi Istoria Artei, Ungaria;

- Membru al Societăţii de Studii Clasice din România;

- Membru al Institutului de Studii Clasice, Cluj-Napoca;

- Membru al Societăţii Muzeului Ardelean, preşedintele filialei Zalău;

- Membru al Societăţii de arheologie „PóstaBéla", Cluj-Napoca, fondator, director.

 

Premii, distincţii etc.:

- 2004: Medalia meritul cultural (pt. cercetare) de la Preşedinţia României;

- 2006: Premiul Schönvisner(pentru ocrotirea patrimoniului arheologic şi activitatea didactică de specialitate) de la Ministerul Moştenirii Culturale din Ungaria;

- 2006: Premiul Petri Mór (pentru cercetarea istoriei Sălajului) de la Societatea Muzeului Ardelean, filiala Zalău.

- 2007: Premiul „Opera omnia" (pentru promovarea culturii sălăjene) din partea Societăţii Pro-Zilah, Zalău

- 2008: Diploma „MikóImre" (pentru activitatea depusă în cadrul Societăţii) din partea Societăţii Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca.

- 2009: Medalia comemorativă „Mikó Imre" (pentru activitatea depusă în cadrul Societăţii) din partea Societăţii Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca;

- 2010: Diplomă de excelenţă (pentru inventarierea şi valorificarea patrimoniului mobil zonal) din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Sălaj;

- 2011: Diploma de onoare Szilágysági magyarok" din partea Fundaţiei Báthory István, Şimleu Silvaniei.

- 2014: Diploma de onoare „Oameni de seamă ai Sălajului" din partea Bibliotecii Judeţene Sălaj.

 

Referinţe:

* * * Romániai Magyar Ki Kicsoda, Oradea, Ed. Scripta, 1997, p. 36.

* * * Magyar kutatókkülföldön, Budapest, Ed. Akadémia, 1998, p. 131.

* * * Erdélyi Magyar Ki Kicsoda, Oradea, Ed. Scripta, 2000, p. 40.

A. Burlacu (red.), Repertoriul muzeografilor, cercetătorilor şi documentariştilor din muzeele României, CIMEC, Bucureşti, 2000, p. 9.

L. Bălaş-O. Bódis, Oameni de seamă ai Sălajului, I., Zalău, 2004, p. 34-35.

V. Vişinescu-V. Miclăuş-T. Ştefănie, Dicţionar de personalităţi turdene, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006, p. 14.

Hübner's Who is Who, ed. a VI-a, Bucureşti, 2011.

  •