CV
Prof. dr. Alexander BAUMGARTEN

Conf. dr. Alexander BAUMGARTEN

Nume: Baumgarten Alexander

Data şi locul naşterii: 16 octombrie 1972, Bucureşti

 

Studii: licenţă în filosofie (1995), master în filosofie (1996), licenţă în filologie clasică (1997) la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj, doctor în filosofie (2000) al Universităţii din Bucureşti, abilitare în conducere de doctorate în filosofie, obţinută la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi (2013).

 

Poziţia profesională : profesor universitar, director al Departamentului de Filosofie Premoderna si romaneasca. Intre 2008 si 2012 am fost cancelar al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj. Sunt vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al UBB pentru mandatul 2016-2020.

 

Burse : În anul 1999 am beneficiat de o bursă de cercetare din partea Universităţii din Geneva, având ca profesor coordonator pe prof. Alain de Libera, în cadrul acordului de colaborare al acestei universităţi cu Univ. "Babeş-Bolyai" din Cluj. În anul universitar 2000-2001 am fost bursier al "New Europe College" din Bucureşti. În anul universitar 2003-2004 am fost bursier al Agenţiei Universitare Francofone (A..U.F.) la Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, la invitaţia profesorului Alain Boureau. In anul 2013 am fost invitat pentru o luna de studii si conferinte de Academia de Stiinte a Republicii Cehe din Praga, iar in 2014, pentru o lună de studii şi conferinte la "Albertus Magnus Institut" din Bonn.

 

Publicaţii: Am publicat 8 volume de studii şi exegeză a filosofiei medievale, 16 volume conţinând ediţii de tratate ale filosofiei antice şi medievale, cu comentarii şi aparat critic, 61 de studii profesionale în volume şi reviste separate, şi altele menţionate în lista bibliografică.

 

Limbi străine: franceză, latină, greacă şi maghiară.

 

Borduri editoriale: Conduc la editura Humanitas din Bucureşti colecţia "Surse clasice", la Editura Univers Enciclopedic din Bucureşti colecţiile „Cogito" şi "Filosofie medievală", iar la editura Polirom din Iaşi colecţia  "Biblioteca Medievală", care susţin lărgirea studiilor şi traducerile filosofiei antice şi medievale în limba română. Sunt redactor al revistei de filosofie "Chora-Revue des Etudes Anciennes et Medievales" care apare la Iaşi, referent în bordul editorial al revistei „Analele Universităţii din Timişoara". Referent ştiinţific pe filozofie al editurii Polirom, din aprilie 2010, membru in colegiul editorial al revistei Philobiblon editată de Biblioteca Centrală Universitară Cluj.

 

Membru in comisii de expertiza nationala:

 

2009-2013, membru si în anul 2013 vicepresedinte al Consiliului National pentru Cercetare Stiintifica, presedinte al Comisiei de Stiinte Umaniste

2008/2012 membru in Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Roman

2008 - prezent: membru evaluator al Administratiei Fondului Cultural National

2016 - prezent: membru în Consiliul General al şi în Comisia de Filosofie a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare

 

Societăţi academice: membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2016); membru corespondent al Academiei "Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis" din Vatican (din 2004), vicepreşedinte al Societăţii Române de Studii Clasice, filiala din Cluj (din 2003), fost preşedinte al Societăţii internaţionale Sfântul Toma din Aquino, filiala română (2000-2005), membru al Societé Internationale pour l'Etude de la Philosophie Médiévale (din 2007), membru fondator al Association pour la Recherche et la Publication d'Etudes sur la Faculté des arts (Societas Artistarum) membru în consiliul de conducere al FIDEM (Federation Internationale des Instituts des Etudes Medievales - din 2015).

  •