Lista de publicaţii
Prof. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő

Cărţi de singur autor

C1 Rüsz- Fogarasi Enikő, Egy elfeledett intézmény, a kolozsvári Szentlélek-ispotály története, Budapest, Transylvania Emlékeiért Tudományos Egyesület és L'Harmattan kiadó, 2011, p. 230 p. ISBN: 978-963-236-350-9

C2 Rüsz-Fogarasi Enikő, Erdélyi ispotálytörténeti tanulmányok, Cluj-Napoca, Argonaut, 2008, p. 173. ISBN 978-973-109-133-4

C3 Rüsz-Fogarasi Enikő, Privilegiile şi îndatoririle aşezărilor urbane din Transilvania voievodală, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 283 p. ISBN 973-610-236-x

Ediţii critice

C1 A Szent Erzsébet ispotály számadáskönyvei. 1601­­-1650, ed. Rüsz-Fogarasi Enikő, Flóra Ágnes, Márton Tünde, Mihály Ágnes (Kolozsvári Ispotály-számadások, II) Budapest, Transsylvania Emlékeiért/L' Harmattan Kiadó, 2010, 531 p. ISBN 978-963-236-201-4

C2 A Szentlélek ispotály számadáskönyvei. 1601-1650, ed. Rüsz-Fogarasi Enikő, Flóra Ágnes, Márton Tünde, Mihály Ágnes (Kolozsvári Ispotály-számadások, I) Budapest, Transsylvania Emlékeiért/L' Harmattan Kiadó, 2006, 304 p. ISBN 963-229-916-7

 

Volume coordonate

C1 Horn Ildikó: Mozaic premodern, ed. Rüsz- Fogarasi Enikő, Cluj- Napoca, Argonaut, 2009.

C2 Ablakok a múltra, ed. Rüsz-Fogarasi Enikő, Nagy Róbert, Cluj-Napoca, Egyetemi Műhely Kiadó, 2012, 354 p. ISBN: 978-606-8145-30-3

C3 Oraşe şi orăşeni - Városok és városlakók, ed. Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 437 p. ISBN (10)973-109-028-2, (13)978-973-109-028-3

C4 Omagiu Profesorului Magyari András Emlékkönyv, ed. Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, 402 p. ISBN 973-610-123-1

 

Cursuri universitare.

C1 A középkori város - történelmi olvasókönyv-, Caiet de seminar, Kolozsvár, 1998, 153 p.

C2 Bevezetés Bizánc történetébe, Curs pentru IDD, ACCENT, Kolozsvár, 2000, p. 102.

C3 A középkori európai várostörténet, Curs pentru IDD, ACCENT, Kolozsvár, 2002, p. 100.

C4 Rövid bevezetés a történelem segédtudományaiba, O scurtă introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei, ACCENT, Kolozsvár, 2002, 151 p., ISBN 973-8445-20-5.

C5.Európai város- magyar város, Curs universitar, Accent, Kolozsvár, 2005, p. 130.

 

Capitole din volume

CC1 Rüsz- Fogarasi Enikő, A vagyon örökítése a Fejedelemség- kori Marosvásárhelyen, in: Marosvásárhely történetéből, 3, ed. Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt, Mentor, Marosvásárhely, 2012, p. 87- 99.

CC2 Rüsz- Fogarasi Enikő, A marosvásárhelyi Nagy Szabó Péter végrendelete, in: A történetíró elhivatottsága, Emlékkönyv Szabó Miklós születésének 80. évfordulójára, ed. Pál-Antal Sándor, Cornel Sigmirean, Simon Zsolt, Mentor, Marosvásárhely, 2012, p. 278-284. ISBN 978-973-599-571-3

CC3 Rüsz- Fogarasi Enikő, Lányok, asszonyok, özvegyek a kincses városban, in: Ablakok a múltra, ed. Rüsz-Fogarasi Enikő, Nagy Róbert, Cluj-Napoca, Egyetemi Műhely Kiadó, 2012, p. 101-123 ISBN: 978-606-8145-30-3

CC4 Rüsz- Fogarasi Enikő, A fejedelemségkor besztercei polgárainak öröklési tendenciái. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor - Péterfi Bence - Vadas András. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 349-359.

CC5 Rüsz-Fogarasi Enikő, A fejedelemségkori Marosvásárhely öröklési mechanizmusai, in: Emlékkönyv Egyed Ákos 80. születésnapjára, ed. Pál Judit, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010, p. 285-290. ISBN 978 606 8178 15 8

CC6 Rüsz-Fogarasi Enikő, Discursul istoric despre moştenire la secui în epoca principatului, in: Istoria culturii, cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, ed. Ionuţ Costea, Valentin Orga, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, p. 514-522. ISBN 978-973-109-240-9

CC7 Rüsz-Fogarasi Enikő, Habitat, Nutrition, Crafts, in: The History of Transylvania, vol. II. From 1541 to 1711, ed. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler; Magyari Andrei, Cluj-Napoca, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Romanian Cultural Institute, 2009, p. 181-197. ISBN 973-7784-04-9, 978-973-7784-43-8

CC8 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Habitat, alimentaţie, meserii, in: Istoria Transilvaniei, vol. II, ed. Pop, Ioan Aurel; Nägler, Thomas; Magyari, Andrei, Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2005, p. 187-207. ISBN 973-7784-06-5, 973-85893-6-3.

CC9 Rüsz-Fogarasi Enikő, Asistenţa socială şi medicală în Transilvania modernă, in: Biserică, societate şi identitate: in honorem Nicolae Bocşsan, ed. Sorin Mitu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 387-393. ISBN 978-973-610-592-0.

CC10 Rüsz-Fogarasi, Enikő: Kolozs mezőváros 1608-as limitációja, in: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára, ed. Pál Judit, Sipos Gábor, Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004, p. 420-427. ISBN 973-8231-42-6

CC11 Rüsz-Fogarasi Enikő, Mesterözvegyek a 16. századi kolozsvári céhekben, in: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, ed. Pál-Antal Sándor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2003, p. 482-487. ISBN 973-8231-32-9

CC12 Rüsz-Fogarasi Enikő, Alegerea conducerii aşezărilor urbane, element important al statutului juridic, in: Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, ed. Andea, Avram, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 395-403. ISBN 973-610-222-X

CC13 Rüsz-Fogarasi Enikő, Dés, mint Szolnok-Doboka vármegye központi helye, in: Emlékkönyv Magyari András 75. születésnapjára, ed. Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2002, p. 215-222. ISBN: 973-610-123-1

CC14 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Központi helyek az erdélyi középkori vármegyében, in: Erdélyi várostörténeti tanulmányok, ed. Pál Judit, Fleisz János, Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2001, p. 20-42. ISBN 973-9311-81-4

 

Studii în volume ale unor conferinţe

Vi1 Rüsz-Fogarasi Enikő, Lichidităţiile monetare în testamentele orăşenilor din Transilvania premodernă, in: Oraşe, orăşeni şi banii: Atitudini, Activităţi, Instituţii, Implicaţii, ed. Laurenţiu Rădvan, Bogdan Căpraru, Iaşi, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, 2011, p. 16-31. ISBN 978-973-703-719-0

Vi2 Rüsz-Fogarasi Enikő, Judele divizional - factor al disciplinării sociale?, in: Disciplinare socială şi modernitate, ed. Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Accent, 2011, p. 27-36. ISBN 978-606-561-031-6

Vi3 Rüsz-Fogarasi, Enikő, A székelyek vásárai az erdélyi fejedelemség korában, in: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig, ed. B. Garda Dezső, Csíkszereda, Status kiadó, 2011, p. 116-134. ISBN 978-606-8052-46-5

Vi4 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Discursul istoric despre moştenirea la secui în epoca Principatului, in: Istoria culturii - cultura istoriei, ed. Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, p. 514-523.

Vi5 Rüsz-Fogarasi Enikő, Mezőségi és mezőségszéli középkori városok, in: Mezőség. Történelem, örökség, társadalom, ed. Keszeg Vilmos, Szabó Csaba, Kolozsvár, Művelődés, 2010, p. 393-387. ISBN 978-973-9935-0-2

Vi6 Rüsz-Fogarasi Enikő, Mecanismele moştenirii la secui în Epoca Principatului, in: Pe urmele trecutului, ed. Susana Andea, Ioan Aurel Pop, Alexandru Simon, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 217-225. ISBN 978-973-7784-47-6

Vi7 Rüsz-Fogarasi Enikő, Vázlat a kolozsvári Szent Erzsébet-ispotály történetéhez, in: Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar és német kultúrkapcsolatok Kelet- és Közép-Európában, ed. Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella Nóra, Cluj-Napoca, Verbum, 2009, p. 195-205. ISBN 978-973-88891-8-7

Vi8 Rüsz-Fogarasi Enikő, Early Modern Age Transylvania on Maps and their Annotations, in: Descriptio Transilvaniae. International Conference on History of Carthography and Historical Geography, ed. Csiki Boglárka, Cluj-Napoca, Bartos-Elekes Zsombor, Cholnoky Jenő Geographyc Society, Babes-Bolyai University, 2009, p. 47-55. ISBN 978-973-88970-4-5

Vi9 Rüsz-Fogarasi Enikő, Câteva aspecte privind statutul văduvelor în Cluj în perioada premodernă, in: Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident, ed. Laurenţiu Rădvan, Iaşi, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, 2007, p. 53-67. ISBN 978-973-703-268-3

Vi10 Rüsz-Fogarasi Enikő, Matthias Corvinus and the Development of the Transylvanian Cities and Towns in the Second Half of the 15th Century', in Between Worlds, I, Stephen the Great, Matthias Corvinus and their Time (= Mélanges d'Histoire Générale, Nouvelle Série, general-editor Ioan-Aurel Pop, I, 1), ed. Koszta László, Ovidiu Mureşan, Alexandru Simon, Cluj-Napoca, IDC Press, 2007, p. 189-196. ISBN: 978-973-1856-01-8

Vi11 Rüsz-Fogarasi Enikő, Die Frauen des Johannes Hunyadi, in Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time, ed. Ana Dumitran, Loránd Mádly, Alexandru Simon, IDC Press, Cluj-Napoca, 2007, p. 193-201. ISBN 978-973-1856-01-8

Vi12 Rüsz-Fogarasi Enikő, Kolozsvár vásárai, in: Oraşe si orăşeni - Városok és városlakók, ed. Costea, Ionuţ; Florea, Carmen; Pal Judit; Rüsz- Fogarasi Enikő, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, p. 368-375 ISBN 973-109-028-2, 978-973-109-028-3

Vi13 Rüsz-Fogarasi Enikő, Un alt Stefan Bocskay, in: Principele Ştefan Bocskay şi epoca sa, ed. Sălăgean, Tudor; Mitu Melinda, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, p. 63-76. ISBN: 973-109-017-7

Vi14 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Câteva aspecte privind atitudinea faţă de săraci înainte şi după reforma religioasă la Cluj, in: Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în sec. XVI-XVIII: Studii şi documente, ed. Rădvan, Laurenţiu, Iaşi, Ed. Univ. Alexandru Ioan Cuza, 2006, p. 41-57. ISBN 978-973-703-149-5, 978-973-703-149-0

Vi15 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Grija pentru cel aflat in dificultate la Cluj până la Reforma religioasă, in: Identitate si alteritate. Studii de istorie politică şi culturală, vol. 4, ed. Bărbulescu Constantin; Dumănescu, Luminiţa; Mitu, Sorin, Popovici, Vlad, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, p. 9-17. ISBN 978-973-109-058-0

Vi16 Rüsz-Fogarasi, Enikő, A nők jogi helyzete a 16. századi Kolozsváron, in: Žena a právo: právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, ed. Tünde Lengyelová, Bratislava, Academic Electronic Press, 2004, p.118-126. ISBN 80-88880-59-9.

Vi17 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Dejul medieval, între oraş şi târg, in: Tentaţia istoriei, ed. Bocşan, Nicolae; Radosav, Doru; Ghitta, Ovidiu, Cluj-Napoca, Accent, 2003, p. 313-321. ISBN: 973-610-224-6

Vi18 Rüsz-Fogarasi Enikő, The Relationship Town-Church in the Seven Transylvanian Counties from the Beginnings to the Mohacs Battle, The Institutions of Patronage, in: Church and Society, Cluj-Napoca, EPHES, 1998, p.166-174. ISBN 973-98268-5-7

Vi19 Rüsz-Fogarasi Enikő, Alteritate şi ospitalitate în secolulul al XVI-lea în Cluj, in: Identitate şi alteritate, Vol. II, ed. Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, p. 56-64. ISBN 973-9354-83-1

Vi20 Rüsz-Fogarasi Enikő, Ethnikum und Konfession in einigen unitarischen Schulen aus Siebenburbgen in XVII. Jh., in: Ethnicity and Religion in Central and Easten Europe, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1995, p. 232-237. ISBN 973-96280-7-9

 

 Studii şi article cotate în ISI Web of Science

D1 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Élelmezési szintek a fejedelemségkori Kolozsváron, in: „Századok", 141, no. 6 (2007), p. 1539-1555. ISSN 0039-8098 (ERIH-INT2)

D2 Rüsz-Fogarasi, Enikő, Transsylvanian Hospitals in the Early Modern Age, in: „Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung", no. 115 (3-4), (2007), p. 290-311.  ISSN 0073-8484 (ERIH-INT2)

 

Studii în reviste recunoscute

L1 Rüsz- Fogarasi Enikő, Unitarieni polonezi în Transilvania, in: „Caiete de antropologie istorică", no. 1(18) (2011) p. 23-32 ISSN 1583-2562 (SCOPUS)

L2 Rüsz-Fogarasi Enikő, Asistenţa socială şi oraşele în Transilvania epocii Principatului, in: „Historia Urbana", no. XVIII (2010), p. 5‑17. ISSN 1221-650X (ERIH)

L3 Rüsz-Fogarasi Enikő, Asistenţa socială şi biserica de la medieval la modern, de la general european la regional Transilvan, in: „Historia Urbana", no. XVII (2009), p. 73-87. ISSN 1221-650X (ERIH)

L4 Rüsz-Fogarasi Enikő, Bocskay István, a Zemplén megyei főispán, in: "Turul", no. 2 (83) (2009), p. 1-5. ISSN 1216-7258 (ERIH)

L5 Rüsz-Fogarasi Enikő, Kolozs vármegye szolgabírái a középkorban, in: "Turul", no. 1 (2009), p. 1-12. ISSN 1216-7258 (ERIH)

L6 Rüsz-Fogarasi Enikő, Vendégfogadás Kolozsváron a 16. század fordulóján, in: „Történelmi Szemle", no. 4 (Péter Katalin emlékkönyv, ed. Erdélyi Gabriella, Tusor Gergely) (2007), p. 821-834. ISSN 0040-9634 (CEEOL)

L7 Rüsz-Fogarasi Enikő, Nivele de alimentaţie în Clujul secolului al XVII-lea, in: „Caiete de antropologie istorică", V, no. 1-2 (8-9), (2006), p. 55-66. ISSN 1583-2562 (SCOPUS)

L8 Rüsz-Fogarasi Enikő, Juzii nobiliari in comitatele transilvănene, in: "Studia Universitatis Babes-Bolyai, Cluj-Napoca - Historia", no. 1 (2004), p. 17-27. ISSN 1220-0492 (CEEOL, PROQUEST)

L9 Rüsz-Fogarasi Enikő, Statutul Juridic al femeii în familiile burgheze din Clujul secolului al XVI-lea, in: „Caiete de antropologie istorică", anul II, no 1 (3), (2003), p. 7-16. ISSN 1583-2562  (SCOPUS)

L10 Rüsz-Fogarasi Enikő, Märkte in den mittelalterlichen Komitaten Siebenbürgens, in: Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde, no. 24 (2001), p. 271-276. ISSN 0344-3418 (CEEOL)

L11 Rüsz-Fogarasi Enikő, Câteva aspecte culturale legate de privilegiile religioase ale aşezărilor urbane, in: „Historia Urbana", no. 1-2 (1999), p. 77-89. ISSN 1221-650X (CEEOL)

L12 Rüsz-Fogarasi Enikő, Privilegiile economice şi dezvoltarea meşteşugurilor în Transilvania, in: „Historia Urbana", I-II (1998), p. 49-67. ISSN 1221-650X (CEEOL)

L13 Rüsz-Fogarasi Enikő, Sigiliile orăşeneşti din cele şapte comitate transilvane, in: "Studia Universitatis Babes-Bolyai, Cluj-Napoca - Historia", no. 1-2 (1998), 23-30 p. ISSN 1220-0492. (CEEOL, PROQUEST)

Alte studii

Rüsz-Fogarasi Enikő, Balogdi Farkas, kolozsvári polgár életútja, in: „Korunk", no. 10 (2010), p. 28-32. ISSN 1222-8338

Rüsz-Fogarasi Enikő, Mezőség és mezőségszéli városok, in: Művelődés. Az erdélyi Mezőség", (2007), p. 45-47. ISSN 0209-9608

Rüsz-Fogarasi Enikő, A vallásos élet jogi keretei a fejedelemségkori Erdélyben, in: „Keresztény Szó", no. 9 (2006), p. 10-12. ISSN 1220-630 X

Rüsz-Fogarasi Enikő, Szociális gondoskodás Kolozsváron a reformációig, in: „Keresztény Szó", no 7 (2005), p. 15-16. ISSN 1220-630 X

Rüsz-Fogarasi Enikő, Adatok a kolozsvári ispotályok fejedelemségkori történetéhez, in: „Református Szemle", no. 6 (2003), p. 51-60. ISSN 0254-4458

Rüsz-Fogarasi Enikő, Târgurile Dejului, in „Medievalia Transilvania", no. 1-2 (1999), p. 119-125. ISSN 1453-8520

Rüsz-Fogarasi Enikő, Îndatoririle aşezărilor urbane faţă de puterea centrală, in: „Acta Musei Napocensis", (1997), p. 37-50. ISSN 1454-1521

Rüsz-Fogarasi Enikő, A grammatikaíró Fejérvári Sámuel életére és munkásságára vonatkozó adatok, in: „Magyar Nyelvőr",  no. 1 (1997), p. 90-93. ISSN 0025-0236

Rüsz-Fogarasi Enikő, Remarks concerning the hussite movement, in: „Sic itur ad astra: fiatal történészek folyóirata", 1990, p. 31-44. ISSN 0238-4779

 

Recenzii

Petrovics István: A középkori Temesvár. Capitulum IV, Szeged, JatePress, 2008, p.163. In: „Caiete de antropologie istorică", no. 17 (2010), p. 164. ISSN 1583-2562

Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon (TDI-Könyvek.) ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola - Harmattan Kiadó, Budapest, 2008, p. 338. In: „Korall", no. 38 (2009), p. 173-176. ISSN 1586-2410

Mária Pakucs-Willocks, Sibiu- Hermannstadt. Oriental Trade in Sixteenth century Transylvania, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2007, p. 219 + CD-ROM. In: „Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde", 31. ( 102) Jahrgang ( 2008), p. 186-188. ISSN 0344-3418

Lidia Gross, Confreriile medievale in Transilvania (Secolele XIV-XVI), Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2004, p. 332. In: „Turul", no. (2005), p. 24 ISSN 1216-7258

Horn Ildikó, Báthory András, Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2002, p. 262. In: „Caiete de antropologie istorică", no. 1-2 (2004), p. 445-446. ISSN 1583-2562

Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai, ed. Demény Lajos, Bodor András, et. Al, Bukarest, Kriterion, 1991, p. 235. In: „Colloquia", no. 2 (1994), p. 206-208. ISSN 1223-5261

Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország Történeti Földrajza, vol. I-III, Budapest, Akadémia Kiadó, 1985-1987. In: „Colloquia", no. 1 (1994), p. 211. ISSN 1223-5261

Trócsányi Zsolt, Habsburg-politika és Habsburg-kormányzat Erdélyben. 1690-1740, Budapest, Akadémia Kiadó, 1988, p. 476. In: „Revista de istorie" no. 9-10 (1992), p. 1073-1074.

  •