Lista de publicaţii
Lector dr. FEHÉR Andrea

 

CĂRȚI:

1. Sensibilitate și identitate în izvoarele narative maghiare din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2012. 312 p. ISBN 978-973-109-375-8

2. Judit Pál (coord.), Andrea Fehér, Ovidiu Iudean, Vlad Popovici (aut.), Parliamentary Elections in Eastern Hungary and Transylvania 1865-1918, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2018 (ISBN 978-3-631-69731-3).

 

 

STUDII ȘI ARTICOLE:

1. Reprezentarea trecutului. Probleme epistemologice la teoreticienii postmoderni. In Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Cultura. Civilizatie" Cluj- Napoca, 2005, 291-297.

 

2. Maurice Halbwachs şi socio-constructivismul. Rolul memoriei colective în construcţia trecutului. Anuarul Şcolii Doctorale. „Istorie. Cultură. Civilizaţie", Cluj- Napoca 2006, 233-241

 

3.Történeti és én- reprezentáció Vargyasi Daniel István Életének leírásában In Balász Mihály-Gábor Csilla [ed.] Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban, Kolozsvári Egyetemi Műhely Kiadó, 2007, 279-287.

 

4.„Metamorphosis Transylvaniae" - emlékezet, dialógus, írás. Cserei Mihály Apor Péter műveihez fűzött pótlékai és megjegyzései In Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Cultura. Civilizatie Romana si Europeana" Cluj- Napoca, 2008, 121-132.

 

5. Bolile copilăriei. Mentalități și atitudini în Transilvania secolului al XVIII-lea In Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Anul IX, Nr. 2 (17). Iulie -Decembrie 2010, 7-23.

 

6. When the time is coming...Childbirth in 18th century Transylvania In Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Historia. Vol. 56, No.1, June 2011. 135-148.

 

7. The Lord my God Has Given My Wife a Child. Childbirth in 18th-Century Transylvania In Transylvanian Review. Vol. XXI, Supplement No.2, 2012. 221-235.

 

8. Crossing gender boundaries. The trial of Andrew Ungvári (1712) In Studia Universitatis. Vol. 57. Special Issue. December 2012. 1-20

 

9. Székely László Önéletírása In Erdélyi Múeum 2013/3 65-75.

 

10. The Political Message of the Electoral Speeches Published in the Hungarian Press of Cluj (1869-1910) In Transylvanian Review 2013/4. 32-45.

 

11. Family life in 18th Century Transylvania. Case study: the Halmágyi family In Acta Musei Napocensis. Historica. 50/II. 2013. 154-165.

 

12. Crossing Gender Boundaries. A Case of Female Sodomy from 1712. In Sorin Mitu (ed.), Entangled Identities. Regionalism, Society, Ethnicity, Confession and Gender in Transylvania (18th-19th Century) Gatineau-Quebec: Symphologic Publishing & Argonaut, 2014. 179-202.

 

13. „Az ki asszony lévén férfiú habitusban öltözött s úgy élt". Társadalmi szerepcsere a 18. századi Kolozsváron: Ungvári András pere. In In URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. 2014. 89-104.

 

14. Investigating Infanticide in 18th Century Cluj în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia. Vol. 59, nr. 2, December 2014. pp. 52-65.

 

15. Inimi de mamă. Infanticide în Clujul secolului al XVIII-lea în Magazin Istoric. Aprilie 2015. pp. 52-56.

 

16.Women and the Death Penalty in 18th Century Cluj în Iulian Boldea (coord.), Globalisation, Intercultural Dialogue and National Identity. Studies and Articles. Section History and Cultural Mentalities. Vol. II, Arhipeleag XXI Press., 2015. pp. 728-739.

 

17. Spațiul privat dincolo de normele obișnuite ale vieții de familie. Adulter, pruncucidere și vrăjitorie în Clujul secolului al XVIII-lea în Nicolae Bocșan, Ioana Bican, Alexander Baumgarten (coord.), Provocări și răspunsuri. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 106-113.

 

18. Women, Crime and the Secular Court in Eighteenth Century Cluj în Journal of Education, Culture and Society. 2015/2, pp. 33-42.

 

19. În camera de naștere în Magazin Istoric. Iulie 2016. pp. 47-50.

 

20. Fürdőkultúra a 18. századi erdélyi emlékiratokban în Fürdőélet Erdélyben (Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve I.). Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2016.

 

21. Lakodalmak a Székely családban. Adalékok a 18. századi erdélyi házassági szokásokról. în Erdélyi Múzeum 2017/1. 118-129.

 

22. Însemnările unui nobil ardelean despre Curtea Vieneză (1743-1744) în Ovidiu Ghitta, Gheorghe Negustor (coord.), La granița dintre științe: istorie, mentalități, imaginar. Omagiu Profesorilor Simona și Toader Nicoară la vârsta de 60 de ani. Cluj-Napoca, Argonaut-Mega, 2017. 230-246.

 

23. Bűn és bűnhődés. Nők által elkövetett bűncselekmények megítélése a 18. századi Kolozsváron In Cluj-Kolozsvár-Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. Főszerk./Ed. Lupescu Makó Mária. Szerk./Eds. Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár, EME, 2018. 519-525.

 

 

RECENZII:

1.Tamás Gáspár Milkós, Idola tribus. Esenţa morală a sentimentului naţional. In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai" Historia. Special Issue: Perenialism, Modernism, Ethno-simbolism: The Romanian Case. Vol 50, nr.1, June 2005. 158-160.

 

2.Hermann Gusztáv Mihály, Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig. In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai" Historia. Special Issue: Perenialism, Modernism, Ethno-simbolism: The Romanian Case. Vol 50, nr.1, June 2005. 156-158.

 

3.Gyáni Gábor, Posztmodern kánon. In Colloquia. Journal of Central European History. Volume XII, no. 1-2, 2005. 282-283.

 

4.G. Etényi Nóra, Hadszintér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. In Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Anul V, Nr. 1-2 (8-9). Ianuarie-Decembrie 2006. 134-136.

 

5. G. Etényi Nóra - Horn Ildikó [szerk.], Portré és Imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban, L'Harmattan, 2008 In Caiete de Antropologie Istorică. Revistă semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Anul IX, Nr. 2 (17). Iulie -Decembrie 2010. 164-170.

 

6. Gyáni Gábor, Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem (Nyitott Könyvműhely, 2010) (The losable past. Experience as memory and history) In Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Historia. Vol. 56, No.1, June 2011. 162-165.

 

7. A történeti elbeszélés lehetőségeiről: Carlo Ginzburg Threads and Traces. True False Fictive (California Press, Berkley, 2012) In Erdélyi Múzeum 2013/3. 164-168.

 

8. Magánügy?! Péter Katalin, Magánélet a régi Magyarországon (MTA BTK Törttud. Int., Budapest, 2012) In Erdélyi Múzeum 2013/3. 168-171.

 

9. Sigunður Gylfi Magnússon, István M. Szijártó, What is Microhistory? Theory and Practice (London - New York, Routledge, 2013) In Acta Musei Napocensis. Historica. 50/II. 2013.

 

10. Új évkönyv, generációk, korszakok, diszciplínák párbeszédéről. Certamen I. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Weisz Attila In Revista Korunk, 2014/December. 115-121.

 

11. Lehetséges és lehetetlen a román hétköznapokban: Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească. 1750-1860. (Humanitas, București, 2015) In Erdélyi Múzeum 2016/1. 140-143.

 

12. Szövegbe zárt normaszegők: Jörg Rogge (ed.), Recounting Deviance. Forms and Practices of Presenting Divergent Behaviour in the late Middle Ages and Early Modern Period. [transcript], Bielefeld 2016. (Mainz Historical Cultural Sciences, vol. 34) In Erdélyi Múzeum 2017/1. 186-188.

 

13. Birtokba vett örökség. Krász Lilla - Kurucz György (szerk.), Edelényi hétköznapok a 18. században. Forster Gyula Nemzet Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 2014. In Migráció. Integráció (Erdélyi Évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve II.) Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2017. 414-417.

 

TRADUCERI

1.Horváth Péter - Hámori Péter, Istorie 6, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008 (208 pag.)

2.Csepela Jánosné, Istorie 6. Culegere de teste, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009 (40 pag.)

  •