Lista de publicaţii
Conf. dr. Andrei BERESCHI

I. Cărţi

 

Cărţi la edituri interne cu recunoaştere ştiinţifică

- Andrei Bereschi, Trei studii de istoria filosofiei, editura Galaxia Gutemberg, 2002, 230 p.

 

II. Ediţii

 

Ediţii la edituri interne cu recunoaştere ştiinţifică

-Alfarabi, Despre intelect şi inteligibil, traducere din latină, note şi studiu de Andrei Bereschi, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, 110 p.

-Toma din Aquino, Despre guvernământ, editura Polirom, Iasi, 2005, 310 p., ediţie îngrijită, traducere din latină, notă introductivă şi note de Andrei Bereschi.

-Nicolaus Cusanus, De docta ignorantia, editura Polirom, Iasi, 2008, 630 p., ediţie îngrijită, traducere din latină, notă introductivă, tabel cronologic, note şi postfaţă de Andrei Bereschi.

-Toma din Aquino, Summa Theologica, vol. 1, editura Polirom, Iasi, 2009,  în colaborare.

 

III.Volume

 

Volume coordonate la edituri recunoscute şi de prestigiu din ţară

- Studii Tomiste II, ed. Zeta Books, Bucureşti, 2010, 205p., volum coordonat de Andrei Bereschi.

 

IV. Studii

 

Studii în reviste de specialitate de prestigiu (articole ISI, ERIH, BDI)

-          LA THEORIE DES FORMES POLITIQUES DANS L'ANTIQUITÉ GRECQUE (PLATON, ARISTOTE ET POLYBE), în Studia Philosophia Universitatis Babeş-Bolyai, issue 1 ⁄ 2009.

-           

 

Studii în cărţi apărute la edituri interne cu recunoaştere ştiinţifică

-"Alfarabi şi tratatul despre intelect", în Alfarabi, Despre intelect şi inteligibil, traducere din latină, note şi studiu de Andrei Bereschi, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 89-102.

-"Experienţa revelaţiei sau Apologia doctae ignorantiae discipuli ad discipulum", în Nicolaus Cusanus, De docta ignorantia, editura Polirom, Iasi, 2008, 630 p., ediţie îngrijită, traducere din latină, notă introductivă, tabel cronologic, note şi postfaţă de Andrei Bereschi, p. 546-612.

- "Sensul etic al Politicii lui Aristotel şi esenţa conceptului de autarkeia", în volum colectiv Filosofia politică a lui Aristotel, editura Polirom, Iaşi, 2002, coordonatori Vasile Muscă şi A. Baumgarten, p. 193-222

-"Două morfologii politice şi o istorie", în volum colectiv Filosofia politică a lui Platon", editura Polirom, Iaşi, 2006, coordonatori Vasile Muscă şi A. Baumgarten, p. 132-158.

- "De la unu la pace. Incursiune în gândirea politică a lui Toma d'Aquino", în volumul Studii Tomiste II, ed. Zeta Books, Bucureşti, 2010, p. 198-205.

 

V. Altele

 

Recenzii, note bibliografice în cărţi apărute la edituri interne cu recunoaştere ştiinţifică

-Notă bibliografică la volumul colectiv "Filosofia politică a lui Platon", editura Polirom, 2006, p. 317-321.

 

  •