Locurile alocate la programele de masterat pentru admiterea 2020

Nr. crt Domeniul de studii univ. Programul Învăţământ cu frecvenţă IFR
Taxă
Buget Taxă
1. Istorie Arheologie şi studii clasice 12 18 -
2. Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate 7 23 -
3. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne 14 16 -
4. Istoria Europei de sud-est 3 27 -
5. Istorie, memorie, oralitate în sec.XX /td> 9 21 -
6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în lb.maghiară) 14 16 -
7. Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării 4 46 -
8. Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale 20 30 -
9. Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în lb.maghiară) 10 40 -
10. Evaluarea politicilor şi programelor publice europene 3 47 -
11. Studii culturale Patrimoniu şi turism cultural 10 6 -
12. Studii iudaice 3 13 -
13. Studii de securitate Managementul Securităţii în Societatea Contemporană 30 20 50
14. Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii 8 42  
15. Filosofie Filosofie antică şi medievală 6 44 -
16. Filosofie, cultură, comunicare 6 44 -
17. Teorie critică şi studii multiculturale (în lb. maghiară) 6 44 -