Oferta de locuri pentru admiterea 2020, nivel licenţă

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română 64 140 30
Maghiară 16 24 25
B. Istoria Artei Română 10 20 -
Maghiară 8 12 -
C. Arheologie Română 20 30 -
Maghiară 7 18 -
D. Arhivistică Română 14 6 -
Maghiară 4 11 -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 13 37 -
Etnici 1 - -
Maghiară 11 29 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 5 20 -
Maghiară 3 17 -
Studii culturale G. Etnologie Română 8 7 -
H. Turism cultural Română 18 56 -
Etnici 1 - -
Maghiară 13 27 -
Studii de securitate I. Studii de securitate Română 50 100 50
Engleză 17 40
+3 (CPV)
-
Filosofie Filosofie Română 30 44 25
Etnici 1 - -
Maghiară 7 43 -

6 locuri pentru absolvenţii de licee din mediul care se vor distribui în funcţie de solicitarea candidaţilor.