Oferta de locuri pentru sesiunea septembrie a admiterii 2019, nivel licenţă

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română - 125 18
Maghiară 4 23 21
B. Istoria Artei Română 5 17 -
Maghiară 1 11 -
C. Arheologie Română 5 22 -
Maghiară 4 16 -
D. Arhivistică Română 8 3 -
Maghiară 2 10 -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 6 98 -
Maghiară 6 26 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 3 20 -
Maghiară - 17 -
Studii culturale G. Etnologie Română 2 7 -
H. Turism cultural Română 13 50 -
Maghiară 4 28 -
Ştiinţe politice I. Studii de securitate Română - 88 5
Engleză 5 75
+3 (CPV)
 
Filosofie Filosofie Română 2 43 17
Maghiară 3 39 -

3 locuri pentru absolvenţii de licee din mediul care se vor distribui în funcţie de solicitarea candidaţilor.