Publicaţii asist. dr. Fodor János

a). Lista cu 10 publicații relevante

 1. Fodor János: A román-magyar kapcsolatok a szocialista időszakban: Az 1958-1959-es találkozó körülményei és következményei. In: Magyar Kisebbség (Cluj-Napoca) nr. 2010/3-4. pp. 265-300.- articol științific 
 2. Fodor János: A visszatérés─ Bernády György második marosvásárhelyi polgármestersége (1926-1929). In: Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (ed.) Marosvásárhely történetéből. 3. Târgu-Mureș: Editura Mentor Kiadó, 2012. pp. 40-59. -articol științific 
 3. Fodor János: Bernády György tevékenysége a romániai Országos Magyar Pártban: A párt alakulásától Bernády második polgármesterségéig (1922-1929) In: KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2013/2.  pp. 67-77. -articol științific 
 4. Fodor János: Evenimentele schimbării de regim din Cluj-Napoca. Decembrie 1989-mai 1990 In: Nándor Bárdi, Attila Gidó, Csaba Zoltán Novák (ed.): Primele forme de autoorganizare a maghiarilor din România 1989-1990. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014. pp. 177-214. -articol științific 
 5. Fodor János: Az 1989-1990-es fordulat eseményei Kolozsváron. In: Nándor Bárdi, Attila Gidó, Csaba Zoltán Novák (ed.): Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989-1990). Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2014. pp. 153-191. -articol științific 
 6. Fodor János: A marosvásárhelyi Nemzeti Tanács szerepe az 1918-as impériumváltásban. In: Harsányi Szabolcs Gergő, Szabó Beáta (editori): PSAK XII. Pro Scientia Aranyérmesek XII. Konferenciája. Eger, Editura EKF Líceum (Ungaria), 2015. pp. 106-112. - articol științific  
 7. Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. În volumul colectiv au apărut următoarele articole științifice:
  1. Fodor János: Politikai karrierjének kezdetei- 1889-1900. In: Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. pp. 55-82. - articol științific
  2. Fodor János: Bernády az Országos Magyar Pártban. In: Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. pp. 317355. - articol științific
  3. Fodor János: A második polgármesterség- 1926-1929. In: Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. pp. 356-375. - articol științific
  4. Fodor János: Új utakon: Bernády György és a Magyar Polgári Demokratikus Blokk (19301933). In: Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. pp. 376-397. - articol științific
  5. Fodor János: A 70 éves Bernády- Egy városi ünnepség anatómiája. In: Fodor János, Pál-Antal Sándor, Nagy Miklós Kund (editori): Bernády, a városépítő. Târgu-Mureș, editura Alutus, 2015. pp. 425-436. - articol științific
 8. Fodor János: Impériumváltás Marosvásárhelyen, 1918-1922. In: MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, nr. 2016/2. Budapesta-Ungaria. pp. 148-186. - articol științific
 9. Fodor János: Konspiratív karrierépítés? Bernády György szabadkőművessége. In: Egyed Emese-Gálfi Emőke- Weisz Attila (ed.):  CERTAMEN IV. Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2017. pp. 333-348 - articol științific
 10. Fodor János: Bernády György épített öröksége és kultusza. In: Rüsz-Fogarasi Enikő ed.: Fürdőélet Erdélyben. Erdély évszzázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve (Anuarul Departamentului de Istorie în Limba Maghiară). Cluj-Napoca, Egyetemi Műhely kiadó, 2016. pp. 181-202.

 

b). Teza de doctorat

Fodor János: Bernády György. Biogrfie politică. Cluj-Napoca, 2016.

c). Capitole în cărți

 1. Fodor János: Marosvásárhely társadalmi-politikai viszonyai a 20. század elején (1900-1914). In: Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (ed.) Maros megyei magyarság történetéből. IV. Târgu-Mureș: Editura Mentor Könyvek Kiadó, 2016. pp. 60-101. -articol științific 
 2. Fodor János: Lehetőségek és korlátok egy romániai magyar politikus számára az impériumváltás után. Bernády György politikai életrajza. In: Vonyó József ed.: Személyiség és történelem - a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. Magyar Történelmi Társulat - Kronosz Kiadó - Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest-Pécs (Ungaria), 2017. pp. 374-390. -articol științific 

d). Articole/studii publicate în reviste științifice

 1. Fodor János: Szovjet diplomáciai jelentések. In: ERDÉLYI MÚZEUM LXXVI. Cluj-Napoca, nr.2014/2. 149-151.pp. -recenzie de carte. 
 2. Fodor János: A vasparipa megjelenése Székelyföldön. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2015/3.  pp. 115-117. -recenzie de carte 
 3. Fodor János: Újabb búvópatakokat feltáró mélyfúrások. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2015/8.  pp. 117-121. -recenzie de carte  
 4. Fodor János: Történészek dilemmái. In: KOMMENTÁR nr. 2015/5, Ungaria-Budapesta, pp. 117-122. -recenzie de carte. 
 5. Fodor János: Azok a boldog szép napok...: Csatári Bence: Az ész a fontos, nem a haj. A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2016/1.  pp. 118-122. -recenzie de carte 
 6. Fodor János: Sztálin ajándéka a székelyeknek In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2010/4.  pp. 113-115. -recenzie de carte
 7. Fodor János: Kötet Marosvásárhely történetéből. In: ERDÉLYI MÚZEUM LXXVI. Cluj-Napoca, nr.2011/3-4. 188-190. pp. -recenzie de carte. 
 8. Fodor János: Marosvásárhely történetéből 2. In: Colloquia: Journal of Central European History 16. Cluj-Napoca, 2009. pp. 252-255. -recenzie de carte. 
 9. Fodor János: Sztálin a széjelyeknél. In: Colloquia: Journal of Central European History 17. Cluj-Napoca, 2010. pp. 234-236. -recenzie de carte.     
 10. Fodor János: Pagini din istoria oraşului Târgu-Mureş. Vol. 2. Studii din epoca modernă şi contemporană. Historia Urbana nr. 19. Sibiu, 2011. pp. 234-236. -recenzie de carte.  
 11. Fodor János: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century Language and Culture in a Changing Region. The Seventh International Congress of Hungarian Studies. In: Colloquia: Journal of Central European History 18. Cluj-Napoca, 2011. pp. 232-235. -prezentare eveniment științific.
 12. Fodor János: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. In: Colloquia: Journal of Central European History 18. Cluj-Napoca, 2011. pp. 272-275 -recenzie de carte.     
 13. Fodor János: Illúziók ideje. In: KOMMENTÁR nr. 2011/2, Ungaria-Budapesta, pp. 117-121. -recenzie de carte. 
 14. Fodor János: Egy látszólagos aranykorszak dokumentumai. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2011/10.  pp. 118-121. -recenzie de carte
 15. Fodor János: A szocialista időszak másodlagos szereplői. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2011/7.  pp. 117-121. -recenzie de carte
 16. Fodor János: A rendszerváltástól az EU-s elnökségig. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2011/5.  pp. 120-122. -recenzie de carte
 17. Fodor János: K-line. The power elite and Luxury during Socialism. In: Colloquia: Journal of Central European History 19. Cluj-Napoca, 2012. pp. 241-244 -recenzie de carte
 18. Fodor János: Jobbra át: újságírók a propaganda szorítójában. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2012/11.  pp. 115-118. -recenzie de carte
 19. Fodor János: A Securitate munkamódszerei. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2012/3.  pp. 116-119. -recenzie de carte
 20. Fodor János: Svábtörténet. In: : KORUNK (Cluj-Napoca), nr. 2013/8.  pp. 118-120. -recenzie de carte
 21. Fodor János: Magyarokról román nyelven In: SZOCIO.HU Társadalomtudmányi szemle nr. 2014/4, Budapesta, Ungaria. Revistă de specialitate în format electronic. pp. 58-64. -recenzie de carte
 22. Fodor János: A „virtuális" Székelyföld története a dualizmustól napjainkig. In: Levéltári Közlemények (Anuarul Arhivelor din Ungaria) nr. 2016, Ungaria-Budapesta, pp. 340-344. -recenzie de carte. 
 23. Fodor János: Empirikus minatvétel a két világháború közötti időszak kolozsvári zsidó közösségének mindennapjaiból. In: Múlt és Jövő (Trecut și viitor- Revistă de specialitate de cultura evreiască) nr. 2017/1, Ungaria-Budapesta, pp. 105/107. -recenzie de carte. 

 

e). Alte lucrări și contribuții

 

Fodor János: Reálpolitikus vagy hazaáruló? In: BBC HISTORY (magazin de istorie, Ungaria): A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, nr. 2016/5: pp. 64-67. -articol de popularizare științifică